Islám a pseudo-islám

NESHODA NÁZORŮ NENÍ MILOSTÍ: UPOZORNĚNÍ NA NEDOLOŽITELNÝ VÝROK

Některé zdroje mylně uvádějí jako Prorokova صلى الله عليه و سلم tato slova:

اختلاف أمتي رحمة.

ODŠTĚPENCI, KTEŘÍ JSOU PROKLETI A ROZPLYNOU SE JAKO SŮL VE VODĚ

Džábir ibn 'Abdilláh رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

من أخاف أهل المدينة أخافه الله

Kdokoli nažene strach obyvatelům Medíny, toho bude děsit i Alláh.[1]

VZESTUP NEO-CHÁRIDŽOVCŮ, DÍL 2.: V ZAJETÍ SÉMANTICKÝCH PASTÍ ANEB BITVY O SLOVA (3)

Klíčem k pochopení myšlení tekfírovců je jejich tekfírismus a jejich nesmiřitelné nepřátelství k ostatním muslimům, kteří nejsou členy jejich sekty. To nám umožňuje chápat dokonce i to, proč útočí na západní nemuslimské civilní cíle. Tekfírismus totiž primárně nevede džihád proti nevěřícím, ale provádí krvavou volební kampaň na nové společenské zřízení v muslimských zemích mezi ostatními muslimy, na čele s novým absolutním vůdcem a despotickým tyranem. 

VZESTUP NEO-CHÁRIDŽOVCŮ, DÍL 2.: V ZAJETÍ SÉMANTICKÝCH PASTÍ ANEB BITVY O SLOVA (2)

Nedorozumění panuje i okolo islámského fundamentalismu, bezmyšlenkovitě ztotožňovaného s ideologií tekfírismu. Fundamentalismus je ve spojení s islámem často popisován jako doslovné lpění na liteře textu a nezdolné přesvědčení o správnosti pouze svého výkladu. Podle Gillese Kepela nikterak neimplikuje násilnost, vztah k modernitě, nebo političnost, podle Luboše Kropáčka se však často pojí s netolerancí a bigotností a snaží se o islamizaci společnosti zdola, individuálním úsilím, oproti klasickému islamismu, který chce téhož dosáhnout shora, politickou cestou.

VZESTUP NEO-CHÁRIDŽOVCŮ, DÍL 2.: V ZAJETÍ SÉMANTICKÝCH PASTÍ ANEB BITVY O SLOVA (1)

V současnosti tvoří teroristické akce z dílny tekfírovců poměrně jen nepatrný zlomek všech případů nestátního terorizmu, avšak průměrně zabíjí při každém útoku až desetinásobné množství lidí, než jakkoli jinak motivovaný nestátní terorizmus.

VZESTUP NEO-CHÁRIDŽOVCŮ A JEJICH IDEOLOGICKÁ INSPIRACE, DÍL 1.: NOVÁ VLNA TEKFÍROVCŮ

Historičtí cháridžovci ze 7. století, nazývaní také حرورية harúríjja, podle osady Harúra v Iráku, byli prvním odštěpeneckým militantním proudem v islámské historii. Militantním proto, že zformovali vlastní vojsko v čele s vůdcem známým jako ar-Rásibí. Také byli známi jako ناصبية násibíjja, protože horovali pro nepřátelství vůči čtvrtému pravověrnému chalífovi, 'Alímu ibn Abí Tálib رضي الله عنه a uráželi ho.

OCHRANA MLÁDEŽE PŘED ZVRÁCENÝMI IDEOLOGIEMI EXTREMIZMU A JEJICH STOUPENCI

Vznešený Alláh pravil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Vy, kteří věříte! Střezte sebe i rodiny své před ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení. (Tahrím:6)

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

MUSLIMSKÁ UMMA JAKO CELEK SE SHODUJE, ŽE TEKFÍROVCI JSOU ZBLOUDILOU SEKTOU

Nejnebezpečnější sektou vzešlou z řad muslimů jsou násilní a extremističtí jedinci, kteří své šíření zkázy zaštiťují islámskou terminologií, ostentativně mávají vznešenými symboly islámu a vehementně se zaštiťují citáty z Koránu a Sunny. Všechny, kteří nesdílejí jejich teze, prohlašují za nevěřící a odpadlíky a za skutečné muslimy mají jen sami sebe. Tyto sektáře jsme si zvykli označovat za tekfírovce a novodobé cháridžovce, protože zastávají v jádru tutéž zvrácenou ideologii, jako ti, kteří v 1.

ABSURDITA CHÁRIDŽOVSKÉHO PŘÍSTUPU K NÁBOŽENSTVÍ

Uvádí se, že dva cháridžovci obcházeli Ka'bu. Jeden se obrátil k tomu druhému a řekl: „Vidíš všechen ten lid? A vidíš, z nich všech vstoupíme do Ráje jen já a ty!“

NEPODLOŽENOST LEJLETU R-REGHÁIB A ZVLÁŠTNÍHO UCTÍVÁNÍ V MĚSÍCI REDŽEB

Mezi lidmi je rozšířena víra, že v měsíci redžebu se nachází tzv. ليلة الرغائب lejletu r-regháib, tj. noc přání, ve které Ámina počala Božího Posla Muhammeda صلى الله عليه و سلم.