Islám a pseudo-islám

PROJEVY SEKTÁŘSKÉHO FANATIZMU A PARTAJNICKÉ ZASLEPENOSTI, DÍL II.

6. Nepřijímají kritiku na adresu svého uskupení a jeho vůdců, obviňujíce kritiky z postranních úmyslů.

Kdykoli jsou takoví jedinci kritizováni za svůj sektářský fanatizmus a zaujatost ve prospěch jen své vlastní skupiny, reagují na tuto kritiku podrážděně, cítí se pod útokem a ty, kteří se proti nim staví, otevřeně nenávidí.

Muhammed aš-Šewkání pravil:

PROJEVY SEKTÁŘSKÉHO FANATIZMU A PARTAJNICKÉ ZASLEPENOSTI, DÍL I.

V našem posledním textu jsme se dotkli jednoho z nejpalčivějších problémů muslimské ummy v dnešním světě – je jím rozdělení do velkého množství navzájem nepřátelských sekt, naprosto v protikladu k tomu, co islám učí a zastává.

Ibn Báz o tomto rozštěpení pravil:

I UČENCI JSOU POUZE LIDÉ

Jsou to učenci, kdo vede ummu v jejím chápání islámu. Zároveň jejich následování v sobě musí zahrnovat i aspekt kritičnosti, protože je přikázáno následovat jen Korán, Sunnu a konsenzus našich zbožných předků, nikoli bezvýhradně přejímat názory kohokoli z lidí, byť by se jednalo i toho nejučenějšího učence. Neboť i on jest toliko smrtelníkem z masa a kostí a může se zmýlit. Anebo, co je horší, může se jednat o šarlatána, který se za učence pouze vydává, nicméně laik neznalý nauk náboženských, si jej může se skutečným učencem poplést.

CO JE TO MODLITBA PŘÁNÍ?

Jako modlitbu přání (arab. صلاة الرغائب salátu r-ragháib) někteří označují zvláštní modlitbu v první pátek měsíce redžebu, tedy 7. lunárního měsíce muslimského kalendáře. Jiní soudí, že má být prováděna v noci na 15. ša'bán.

NESHODA NÁZORŮ NENÍ MILOSTÍ: UPOZORNĚNÍ NA NEDOLOŽITELNÝ VÝROK

Některé zdroje mylně uvádějí jako Prorokova صلى الله عليه و سلم tato slova:

اختلاف أمتي رحمة.

ODŠTĚPENCI, KTEŘÍ JSOU PROKLETI A ROZPLYNOU SE JAKO SŮL VE VODĚ

Džábir ibn 'Abdilláh رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

من أخاف أهل المدينة أخافه الله

Kdokoli nažene strach obyvatelům Medíny, toho bude děsit i Alláh.[1]

VZESTUP NEO-CHÁRIDŽOVCŮ, DÍL 2.: V ZAJETÍ SÉMANTICKÝCH PASTÍ ANEB BITVY O SLOVA (3)

Klíčem k pochopení myšlení tekfírovců je jejich tekfírismus a jejich nesmiřitelné nepřátelství k ostatním muslimům, kteří nejsou členy jejich sekty. To nám umožňuje chápat dokonce i to, proč útočí na západní nemuslimské civilní cíle. Tekfírismus totiž primárně nevede džihád proti nevěřícím, ale provádí krvavou volební kampaň na nové společenské zřízení v muslimských zemích mezi ostatními muslimy, na čele s novým absolutním vůdcem a despotickým tyranem. 

VZESTUP NEO-CHÁRIDŽOVCŮ, DÍL 2.: V ZAJETÍ SÉMANTICKÝCH PASTÍ ANEB BITVY O SLOVA (2)

Nedorozumění panuje i okolo islámského fundamentalismu, bezmyšlenkovitě ztotožňovaného s ideologií tekfírismu. Fundamentalismus je ve spojení s islámem často popisován jako doslovné lpění na liteře textu a nezdolné přesvědčení o správnosti pouze svého výkladu. Podle Gillese Kepela nikterak neimplikuje násilnost, vztah k modernitě, nebo političnost, podle Luboše Kropáčka se však často pojí s netolerancí a bigotností a snaží se o islamizaci společnosti zdola, individuálním úsilím, oproti klasickému islamismu, který chce téhož dosáhnout shora, politickou cestou.

VZESTUP NEO-CHÁRIDŽOVCŮ, DÍL 2.: V ZAJETÍ SÉMANTICKÝCH PASTÍ ANEB BITVY O SLOVA (1)

V současnosti tvoří teroristické akce z dílny tekfírovců poměrně jen nepatrný zlomek všech případů nestátního terorizmu, avšak průměrně zabíjí při každém útoku až desetinásobné množství lidí, než jakkoli jinak motivovaný nestátní terorizmus.

VZESTUP NEO-CHÁRIDŽOVCŮ A JEJICH IDEOLOGICKÁ INSPIRACE, DÍL 1.: NOVÁ VLNA TEKFÍROVCŮ

Historičtí cháridžovci ze 7. století, nazývaní také حرورية harúríjja, podle osady Harúra v Iráku, byli prvním odštěpeneckým militantním proudem v islámské historii. Militantním proto, že zformovali vlastní vojsko v čele s vůdcem známým jako ar-Rásibí. Také byli známi jako ناصبية násibíjja, protože horovali pro nepřátelství vůči čtvrtému pravověrnému chalífovi, 'Alímu ibn Abí Tálib رضي الله عنه a uráželi ho.