Reakce

K OTÁZCE 'ÁIŠINY SVATBY S BOŽÍM POSLEM صلى الله عليه و سلم, DÍL 6.: VÝZNAMNÉ NÁBOŽENSKÉ FIGURY ZNÁMÉ DĚTSKÝM SŇATKEM

Je třeba vědět, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم není jedinou významnou a ctěnou postavou dějin světových náboženství, o kom se tvrdí, že se oženil s velmi mladou nevěstou. Ovšem on jediný je za to ostouzen svými nepřáteli a prohlašován za pedofila.

K OTÁZCE 'ÁIŠINY SVATBY S BOŽÍM POSLEM صلى الله عليه و سلم, DÍL 5.: BYLO TO NORMÁLNÍ?

Sňatek s dětskou nevěstou není důkazem pedofilie ani deviantního chování

K OTÁZCE 'ÁIŠINY SVATBY S BOŽÍM POSLEM صلى الله عليه و سلم, DÍL 2.: ZÁPADNÍ FASCINACE MUSLIMSKOU SEXUALITOU

Západ oplývá dlouhou a bohatou tradicí dezinterpretování islámu. To potvrzují především sami západní badatelé, kteří se touto problematikou zaobírali.

K OTÁZCE 'ÁIŠINY SVATBY S BOŽÍM POSLEM صلى الله عليه و سلم, DÍL 1.: ÚČELOVOST A ZAUJATOST

 

ISLÁMSKÁ OSVĚTA V ČR - SLONI V PORCELÁNU A USTRAŠENÉ ŠEDÉ MYŠI, DÍL 4.

9. Chybí jim praktická průprava, jejich slova a činy kolidují.

ISLÁMSKÁ OSVĚTA V ČR - SLONI V PORCELÁNU A USTRAŠENÉ ŠEDÉ MYŠI, DÍL 3.

 5. Redukují islámskou osvětu jen na mluvené či psané slovo v mediích.

ISLÁMSKÁ OSVĚTA V ČR - SLONI V PORCELÁNU A USTRAŠENÉ ŠEDÉ MYŠI, DÍL 2.

3. Lpí na formě namísto obsahu, soustředí se na podružné otázky a ignorují vyšší cíle a pravidla šarí'y.

 

ISLÁMSKÁ OSVĚTA V ČR - SLONI V PORCELÁNU A USTRAŠENÉ ŠEDÉ MYŠI, DÍL 1.

Současné události přinesly i možnost nahlédnout na dění v muslimských komunitách u nás, v užším smyslu slova na reprezentaci muslimů a islámu navenek, s jistou dávkou kritického odstupu. Obrázek, který před námi vyvstal, je v pravdě žalostný a to natolik, že již zasluhuje velmi ostrou a kritickou reakci.

S TRAGÉDIÍ V PAŘÍŽI NEMÁME NIC SPOLEČNÉHO

Se zděšením a opovržením sleduje svět včetně ČR nedávné neštěstí v Paříži. Jediná oficiální organizace českých muslimů, ÚMO, v zápětí masakr v redakci satirického týdeníku odsoudila a vyzvala ke smířlivosti a odmítnutí jakéhokoli násilí. Připojily se k němu i další, neoficiální muslimské iniciativy a k tomuto stanovisku se taktéž připojujeme i my. Doufáme, že pařížský atentát bude řádně a objektivně prošetřen a nebude politicky zneužíván.
 

KDO UTLAČUJE MUSLIMSKÉ ŽENY V ČR

„Moje svoboda: existovat tak, jak si oni nepřejí, abych existoval.“