Reakce

K OTÁZCE 'ÁIŠINY SVATBY S BOŽÍM POSLEM صلى الله عليه و سلم, DÍL 2.: ZÁPADNÍ FASCINACE MUSLIMSKOU SEXUALITOU

Západ oplývá dlouhou a bohatou tradicí dezinterpretování islámu. To potvrzují především sami západní badatelé, kteří se touto problematikou zaobírali.

K OTÁZCE 'ÁIŠINY SVATBY S BOŽÍM POSLEM صلى الله عليه و سلم, DÍL 1.: ÚČELOVOST A ZAUJATOST

 

ISLÁMSKÁ OSVĚTA V ČR - SLONI V PORCELÁNU A USTRAŠENÉ ŠEDÉ MYŠI, DÍL 4.

9. Chybí jim praktická průprava, jejich slova a činy kolidují.

ISLÁMSKÁ OSVĚTA V ČR - SLONI V PORCELÁNU A USTRAŠENÉ ŠEDÉ MYŠI, DÍL 3.

 5. Redukují islámskou osvětu jen na mluvené či psané slovo v mediích.

ISLÁMSKÁ OSVĚTA V ČR - SLONI V PORCELÁNU A USTRAŠENÉ ŠEDÉ MYŠI, DÍL 2.

3. Lpí na formě namísto obsahu, soustředí se na podružné otázky a ignorují vyšší cíle a pravidla šarí'y.

 

ISLÁMSKÁ OSVĚTA V ČR - SLONI V PORCELÁNU A USTRAŠENÉ ŠEDÉ MYŠI, DÍL 1.

Současné události přinesly i možnost nahlédnout na dění v muslimských komunitách u nás, v užším smyslu slova na reprezentaci muslimů a islámu navenek, s jistou dávkou kritického odstupu. Obrázek, který před námi vyvstal, je v pravdě žalostný a to natolik, že již zasluhuje velmi ostrou a kritickou reakci.

S TRAGÉDIÍ V PAŘÍŽI NEMÁME NIC SPOLEČNÉHO

Se zděšením a opovržením sleduje svět včetně ČR nedávné neštěstí v Paříži. Jediná oficiální organizace českých muslimů, ÚMO, v zápětí masakr v redakci satirického týdeníku odsoudila a vyzvala ke smířlivosti a odmítnutí jakéhokoli násilí. Připojily se k němu i další, neoficiální muslimské iniciativy a k tomuto stanovisku se taktéž připojujeme i my. Doufáme, že pařížský atentát bude řádně a objektivně prošetřen a nebude politicky zneužíván.
 

KDO UTLAČUJE MUSLIMSKÉ ŽENY V ČR

„Moje svoboda: existovat tak, jak si oni nepřejí, abych existoval.“

PŘEHÁNĚNÍ VE VÍŘE A EXTREMIZMUS V NÁBOŽENSTVÍ, DÍL 7.: ZNEUŽÍVÁNÍ OTÁZKY EXTREMIZMU

Naše pojednání o přehánění ve víře by nebylo úplné, pokud bychom se nezmínili o jedné jeho velmi nepříjemné protireakci, jíž je jev některými označovaný jako muslimský defétizmus a také progrese nejrůznějších forem komplexů méněcennosti vůči světonázorům, etickým hodnotám, společenskému a právnímu pořádku, které muslimům v současnosti vnucují kultury euro-atlantického prostoru.

O PSECH, ŽÁBÁCH A KOMPLEXU MÉNĚCENNOSTI

Lidské národy a kultury napříč světem v různých dobách přirovnávali jevy v lidské společnosti zvířecími metaforami. Mnoho z nich je velmi dobře srozumitelných mezi kulturami a pregnantních nečekanými významy.