Reakce

NĚMECKÝ SKANDÁL: ZATÍM POSLEDNÍ KAPITOLA SOUČASNÉHO PŘÍBĚHU NÁS VŠECH

Jeden z největších islámských učenců všech dob, imám Šemsuddín Ibnu l-Kajjim al-Džewzíjja (1292-1350 kř. éry) pravil: „Ženy jsou jednou polovinou společnosti, která dává zrod i zbývající polovině společnosti. Proto jakoby byly společností celou.“  [1]


A CO MY? NÁŠ DOMOV UPROSTŘED SOUČASNÉ KRIZE ZÁPADU

Tento text píši z nutnosti vyjádřit to, co dosud nebylo vysloveno, s plným vědomím možných negativních ohlasů. Mým cílem však nebylo provokovat, ale naopak přimět k zamyšlení.

MISIONÁŘI FALŠI A JEJICH DVOJÍ STANDARDY

Všechny světonázory historie musely obstávat v konkurenci jiných, musely se bránit před ideovými útoky jiných a musely získávat své další a další nové stoupence, aby přežily a nezmizely v propadlišti dějin. Z tohoto ohledu nebyl a není výjimkou ani islám, ani různé podoby křesťanství a ani západní sekulární, či, chcete-li, postkřesťanské ideologie, vzniklé na troskách pozdně středověké evropské epistémy, která byla na křesťanství zbudována. Všechna sdílená učení, která kdy mezi lidskými populacemi kolovala, se alespoň v nějakém ohledu chovala misijně.

K OTÁZCE 'ÁIŠINY SVATBY S BOŽÍM POSLEM صلى الله عليه و سلم, DÍL 6.: VÝZNAMNÉ NÁBOŽENSKÉ FIGURY ZNÁMÉ DĚTSKÝM SŇATKEM

Je třeba vědět, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم není jedinou významnou a ctěnou postavou dějin světových náboženství, o kom se tvrdí, že se oženil s velmi mladou nevěstou. Ovšem on jediný je za to ostouzen svými nepřáteli a prohlašován za pedofila.

K OTÁZCE 'ÁIŠINY SVATBY S BOŽÍM POSLEM صلى الله عليه و سلم, DÍL 5.: BYLO TO NORMÁLNÍ?

Sňatek s dětskou nevěstou není důkazem pedofilie ani deviantního chování

K OTÁZCE 'ÁIŠINY SVATBY S BOŽÍM POSLEM صلى الله عليه و سلم, DÍL 2.: ZÁPADNÍ FASCINACE MUSLIMSKOU SEXUALITOU

Západ oplývá dlouhou a bohatou tradicí dezinterpretování islámu. To potvrzují především sami západní badatelé, kteří se touto problematikou zaobírali.

K OTÁZCE 'ÁIŠINY SVATBY S BOŽÍM POSLEM صلى الله عليه و سلم, DÍL 1.: ÚČELOVOST A ZAUJATOST

 

ISLÁMSKÁ OSVĚTA V ČR - SLONI V PORCELÁNU A USTRAŠENÉ ŠEDÉ MYŠI, DÍL 4.

9. Chybí jim praktická průprava, jejich slova a činy kolidují.

 

ISLÁMSKÁ OSVĚTA V ČR - SLONI V PORCELÁNU A USTRAŠENÉ ŠEDÉ MYŠI, DÍL 3.

 5. Redukují islámskou osvětu jen na mluvené či psané slovo v mediích.

ISLÁMSKÁ OSVĚTA V ČR - SLONI V PORCELÁNU A USTRAŠENÉ ŠEDÉ MYŠI, DÍL 2.

3. Lpí na formě namísto obsahu, soustředí se na podružné otázky a ignorují vyšší cíle a pravidla šarí'y.