Reakce

ŠEJCH AL-FEWZÁN O PROTIMUSLIMSKÉ NENÁVISTI: HLAVNĚ SE NENECHEJME VYPROVOKOVAT

Islám je bezpochyby Božím náboženstvím, cestou pravdy a spásy. Je milostí a dobrem jak pro tento, tak i pro onen svět. Je to náboženství všech proroků, mír s nimi všemi, které Alláh přikázal následovat. Vždy a všude se ale najdou i tací, kteří náboženství Božímu zlořečí.

JE ISLÁMSKÝ ZPŮSOB PORÁŽKY OPROTI KONVENČNÍMU KRUTÝ VŮČI ZVÍŘATŮM?

Islámský způsob porážky přeříznutím karotid ostrým nožem za současného vzpomenutí jména Božího (tzv. halál porážka, neboli arab. ذَبحٌ zebh) je často odmítán jako nepřípustné týrání zvířat a krutost, záměrně způsobující zvířatům bolest a utrpení.

KDO VRAŽDÍ VE JMÉNU ISLÁMU

Tento text se snaží o doposud málo zastoupený pohled na současné události a zodpovědět s nimi spojené otázky. Je určen prvoplánovitě muslimům a v neposlední řadě také nemuslimské veřejnosti, která mnohdy cítí zděšení a obavy.

PRINCIP NADĚJE

Není pochyb o tom, že se dnešní muslimská umma nachází ve zbědovaném stavu a je zmítána bouřlivým vývojem a politickou nestabilitou v oblasti, která bývala hlavním centrem někdejší věhlasné islámské civilizace.

ODDĚLENÍ NÁBOŽENSTVÍ A STÁTU

Oddělení církve a státu je široce akceptováno na Západě a proto se také stalo globální politickou myšlenkou. Historicky se tato idea vyvinula jako nezbytná, praktická strategie toho, jak řešit záležitosti vztahů křesťanů s jinými lidmi v rámci západní kultury.

MALÉ ZAMYŠLENÍ O SOUČASNÝCH UDÁLOSTECH

 O stavu muslimské ummy dneška jsme zde referovali nesčetněkrát. A čas od času jsme také reagovali na soudobé události, zamýšleli se nad nimi a snažili se je vidět v širším kontextu. Nyní se nepozastavíme nad konkrétním děním u nás i ve světě, ale spíše nad celým naším dnešním paradigmatem, nad ovzduším, které dnes panuje.

BIBLE NEHUMÁNNÍ? - DÍL 4.: NÁSILÍ V BIBLI

 Stejně jako v případě mnohokrát citovaných koránských veršů jde i zde verše týkající se konkrétní dobové situace.

BIBLE NEHUMÁNNÍ? - DÍL 3.: BIBLE O ŽENÁCH

 Židovsko-křesťanská civilizace podsouvá té islámské nerovné zacházení se ženami. Co však o ženách tvrdí Bible, posvátná kniha židů i křesťanů?

BIBLE NEHUMÁNNÍ? - DÍL 2.: TREST SMRTI V BIBLI

 Kruté tresty a popravy mnozí Zápaďané spojují s islámem a šarí’ou. Co však o popravách tvrdí Bible? Za jaké tresty vyměřuje smrt? Jakým způsobem má probíhat poprava?

BIBLE NEHUMÁNNÍ? - DÍL 1.: TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Často mnozí nezasvěcení hovoří o islámském zákoně šarí’a[1] jako o krutém, plném drakonických trestů, utlačujícím ženy, podněcujícím k násilnému vnucování v&ia