Reakce

ISLÁMSKÁ OSVĚTA V ČR - SLONI V PORCELÁNU A USTRAŠENÉ ŠEDÉ MYŠI, DÍL 1.

Současné události přinesly i možnost nahlédnout na dění v muslimských komunitách u nás, v užším smyslu slova na reprezentaci muslimů a islámu navenek, s jistou dávkou kritického odstupu. Obrázek, který před námi vyvstal, je v pravdě žalostný a to natolik, že již zasluhuje velmi ostrou a kritickou reakci.

S TRAGÉDIÍ V PAŘÍŽI NEMÁME NIC SPOLEČNÉHO

Se zděšením a opovržením sleduje svět včetně ČR nedávné neštěstí v Paříži. Jediná oficiální organizace českých muslimů, ÚMO, v zápětí masakr v redakci satirického týdeníku odsoudila a vyzvala ke smířlivosti a odmítnutí jakéhokoli násilí. Připojily se k němu i další, neoficiální muslimské iniciativy a k tomuto stanovisku se taktéž připojujeme i my. Doufáme, že pařížský atentát bude řádně a objektivně prošetřen a nebude politicky zneužíván.
 

KDO UTLAČUJE MUSLIMSKÉ ŽENY V ČR

„Moje svoboda: existovat tak, jak si oni nepřejí, abych existoval.“

PŘEHÁNĚNÍ VE VÍŘE A EXTREMIZMUS V NÁBOŽENSTVÍ, DÍL 7.: ZNEUŽÍVÁNÍ OTÁZKY EXTREMIZMU

Naše pojednání o přehánění ve víře by nebylo úplné, pokud bychom se nezmínili o jedné jeho velmi nepříjemné protireakci, jíž je jev některými označovaný jako muslimský defétizmus a také progrese nejrůznějších forem komplexů méněcennosti vůči světonázorům, etickým hodnotám, společenskému a právnímu pořádku, které muslimům v současnosti vnucují kultury euro-atlantického prostoru.

O PSECH, ŽÁBÁCH A KOMPLEXU MÉNĚCENNOSTI

Lidské národy a kultury napříč světem v různých dobách přirovnávali jevy v lidské společnosti zvířecími metaforami. Mnoho z nich je velmi dobře srozumitelných mezi kulturami a pregnantních nečekanými významy.

ŠEJCH AL-FEWZÁN O PROTIMUSLIMSKÉ NENÁVISTI: HLAVNĚ SE NENECHEJME VYPROVOKOVAT

Islám je bezpochyby Božím náboženstvím, cestou pravdy a spásy. Je milostí a dobrem jak pro tento, tak i pro onen svět. Je to náboženství všech proroků, mír s nimi všemi, které Alláh přikázal následovat. Vždy a všude se ale najdou i tací, kteří náboženství Božímu zlořečí.

JE ISLÁMSKÝ ZPŮSOB PORÁŽKY OPROTI KONVENČNÍMU KRUTÝ VŮČI ZVÍŘATŮM?

Islámský způsob porážky přeříznutím karotid ostrým nožem za současného vzpomenutí jména Božího (tzv. halál porážka, neboli arab. ذَبحٌ zebh) je často odmítán jako nepřípustné týrání zvířat a krutost, záměrně způsobující zvířatům bolest a utrpení.

KDO VRAŽDÍ VE JMÉNU ISLÁMU

Tento text se snaží o doposud málo zastoupený pohled na současné události a zodpovědět s nimi spojené otázky. Je určen prvoplánovitě muslimům a v neposlední řadě také nemuslimské veřejnosti, která mnohdy cítí zděšení a obavy.

PRINCIP NADĚJE

Není pochyb o tom, že se dnešní muslimská umma nachází ve zbědovaném stavu a je zmítána bouřlivým vývojem a politickou nestabilitou v oblasti, která bývala hlavním centrem někdejší věhlasné islámské civilizace.

ODDĚLENÍ NÁBOŽENSTVÍ A STÁTU

Oddělení církve a státu je široce akceptováno na Západě a proto se také stalo globální politickou myšlenkou. Historicky se tato idea vyvinula jako nezbytná, praktická strategie toho, jak řešit záležitosti vztahů křesťanů s jinými lidmi v rámci západní kultury.