Reakce

MALÉ ZAMYŠLENÍ O SOUČASNÝCH UDÁLOSTECH

 O stavu muslimské ummy dneška jsme zde referovali nesčetněkrát. A čas od času jsme také reagovali na soudobé události, zamýšleli se nad nimi a snažili se je vidět v širším kontextu. Nyní se nepozastavíme nad konkrétním děním u nás i ve světě, ale spíše nad celým naším dnešním paradigmatem, nad ovzduším, které dnes panuje.

BIBLE NEHUMÁNNÍ? - DÍL 4.: NÁSILÍ V BIBLI

 Stejně jako v případě mnohokrát citovaných koránských veršů jde i zde verše týkající se konkrétní dobové situace.

BIBLE NEHUMÁNNÍ? - DÍL 3.: BIBLE O ŽENÁCH

 Židovsko-křesťanská civilizace podsouvá té islámské nerovné zacházení se ženami. Co však o ženách tvrdí Bible, posvátná kniha židů i křesťanů?

BIBLE NEHUMÁNNÍ? - DÍL 2.: TREST SMRTI V BIBLI

 Kruté tresty a popravy mnozí Zápaďané spojují s islámem a šarí’ou. Co však o popravách tvrdí Bible? Za jaké tresty vyměřuje smrt? Jakým způsobem má probíhat poprava?

BIBLE NEHUMÁNNÍ? - DÍL 1.: TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Často mnozí nezasvěcení hovoří o islámském zákoně šarí’a[1] jako o krutém, plném drakonických trestů, utlačujícím ženy, podněcujícím k násilnému vnucování v&ia

STŘET CIVILIZACÍ, NEBO MÍROVÉ SOUŽITÍ?

V poslední době se množí všelijaká prohlášení o střetu civilizací a o válce mezi Západem a islámským světem. My přinášíme jeden zajímavý a kvalifikovaný názor z islámského tábora.

GLOBALIZACE A NÁRODNÍ IDENTITA - ISLÁMSKÝ POHLED

Od chvíle, kdy se pojem globalizace široce rozšířil a dostal se do diskuzí v intelektuálních kruzích, hlavním tématem těchto diskuzí se stalo to, že národní identita je touto globalizací ohrožena.

SEKULARIZMUS A MRAVNÍ HODNOTY

 Morální hodnoty, jako je čest, pravdomluvnost, spravedlivost a počestnost jsou původně přirozenými hodnotami, které Alláh uhnízdil v srdcích lidstva, načež sesílal Své proroky, mír s nimi všemi, se systémem života v souladu s těmito přirozenými predispozicemi, aby k nim lidé přilnuli.

SMRT USÁMY BIN LÁDINA A MY

 Dnešní media přinesla zprávu o zabití Usámy bin Ládina. Je to další v řadě tragédií tzv. války proti teroru, neboť tento předpokládaný strůjce mnoha krvavých atentátů nebude postaven před soud, který by mu zločiny dokázal a potrestal ho. Byla-li by mu skutečně prokázána vina za vše, co je mu připisováno, pak si zajisté zaslouží příkré odsouzení všech rozumně smýšlejících lidí.

SVOBODU PRO SÝRII

بسم الله الرحمان الرحيم

Toto je výzva všem dobrým lidem k ukončení násilí a útlaku na národu Sýrie i všech ostatních zemí.

Toto je výzva našim národům, které vždy měly dobré vztahy se Sýrií a jejími obyvately. Mnoho z nás v Sýrii pracovalo a mnoho Syřanů studovalo v bývalém Československu. Nastal čas prokázat naše přátelství činem.