Vzdělávání

ŠEJCH AL-ALBÁNÍ: JE NUTNÉ ODKAZOVAT SE NA ZDROJE

OTÁZKA: Rozšířil se fenomén tradování znalosti a připisování si jí bez odkazování se na původní zdroj. Již dávno bylo řečeno „Toto odnímá z vědění jeho požehnání." Jaká je, ó šejchu, vaše rada tomu, kdo takto činí?

ODPOVĚĎ:

ŠEJCH MUHAMMED BÁZMÚL O NAPRAVOVÁNÍ ÚMYSLU PŘI HLEDÁNÍ NAUKY

Tvrdíme, že hledač islámské náboženské nauky se zavazuje ke snaze stále napravovat své úmysly, aby své vědění získával čistě a jen pro potěchu Alláha Nejvyššího.

A pokud by se někdo otázal: Znamená to snad, že nemohu získávat vědomosti, dokud nenapravím své úmysly?  

ŠEJCH ABÚ NASR: RADA HLEDAČŮM NAUKY

Hledače nauky vyzývám, aby se plně věnovali a oddali učení a studiu z Knihy Boží a Sunny Božího Posla صلى الله عليه و سلم a následovali cestu správně vedených předků této ummy a všech těch, kteří je následovali. 

ČTYŘI STUPNĚ VZTAHU K PRAVDĚ A NAPLNĚNÍ PŘÍKAZU

Stupně vztahu k pravdě jsou čtyři:
  1. Daná záležitost je popsána jako pravda.

KNIHY DOPORUČOVANÉ SOUDOBÝMI UČENCI UMMY KE STUDIU PRO STUDENTY ISLÁMSKÝCH NAUK, DÍL II.

3. šejch Sálih al-Fewzán.

KNIHY DOPORUČOVANÉ SOUDOBÝMI UČENCI UMMY KE STUDIU PRO STUDENTY ISLÁMSKÝCH NAUK, DÍL I.

 

PŘEKÁŽKY V HLEDÁNÍ NAUKY, DÍL 3.

 6. Nepostupovat systematicky a krok za krokem.

PŘEKÁŽKY V HLEDÁNÍ NAUKY, DÍL 2.

 3. Nepraktikovat to, co se naučím.

PŘEKÁŽKY V HLEDÁNÍ NAUKY, DÍL 1.

Chvála Alláhu, jen Jeho chválíme, jen Jeho prosíme o pomoc a o odpuštění. Utíkáme se k Alláhu před zlem nás samých i našich činů. Kohokoli Alláh správně vede, ten nebude nikým v blud uveden a kohokoli nechává bloudit, ten nebude nikým uveden na správnou cestu.

DEJTE SI POZOR, OD KOHO PŘEBÍRÁTE NÁBOŽENSKOU NAUKU, DÍL 2.

Také není správné říci zeptej se někoho, nebo dělej to, co dělají všichni ostatní. To je taktéž velká chyba.