Vzdělávání

PROČ JE NEJNEBEZPEČNĚJŠÍM HŘÍCHEM HOVOŘIT O ISLÁMU BEZ ZNALOSTI

Vznešený Alláh stanovil, že jedním z největších a nejnebezpečnějších hříchů je hovořit o Něm bez znalosti:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

IMÁM 'ALÍ IBN ABÍ TÁLIB رضي الله عنه O ZNALOSTI A JEJÍCH NOSITELÍCH

Abú Nu'ajm a další uvádí od Kumejla ibn Zijáda, že vládce věřících, imám 'Alí ibn Abí Tálib رضي الله عنه pravil:

RADY OHLEDNĚ VZTAHU K ISLÁMSKÉ OSVĚTĚ

Šejch Muhammed Hasan obdržel od svého učitele šejcha Ibn ‘Usejmína رحمه الله تعالى rady ohledně islámské osvěty, arab. الدعوة ad-da’wa.

JAK HLEDAČ NAUKY ZTRÁCÍ SVOU OBJEKTIVITU

Imám aš-Šewkáni, Alláh mu budiž milostiv, se poučnými slovy obrací na hledače vědění islámských nauk (arab.

ŠEJCH MUKBIL: TOTO JE NAŠE DA'WA - NAŠE VÝZVA A OSVĚTA

 Šejch Abú ‘Abdurrahmán Mukbil ibn Hádí al-Wádi’í pravil:

STRUČNÝ POSTUP VYKONÁNÍ MALÉ RITUÁLNÍ OČISTY – ABDESTU (ARAB. WUDÚ‘)

Provést abdest je nutným předpokladem pro vykonání jakékoli modlitby - povinné, nepovinné i pohřební, pro dotknutí se mushafu (výtisku Koránu) a pro obcházení Ka'by v Mekce (arab. tawwáf).

Je chvályhodné pod abdestem recitovat něco z Koránu zpaměti, zmiňovat jména Božího, mít pohlavní styk, nebo ulehnout ke spánku. Abdestem je chvályhodno začít i celkovou rituální očistnou koupel, tj. ghusl.

PRVNÍ KROKY UČEDNÍKA ISLÁMSKÝCH NAUK

 Často jsme v situaci, kdy možná i každý den slyšíme lidi a zvláště mladé, tázat se, jak začít hledat (učit se) šarí’atskou nauku, jaký první krok učinit k tomu a kde začít, abychom se naučili a porozuměli Božímu náboženství a nakonec se stali užitečnými členy své rodiny, celé ummy a vůbec celé společnosti, ve které žijeme. 

DESATERO RAD, KTERÝCH SI MUSÍ BÝT VĚDOM KAŽDÝ HLEDAČ ŠARÍ’ATSKÉ NAUKY

Pravil Boží Posel صلى الله عليه وسلم: „Kdo se vydá cestou hledání nauky, tomu Alláh ulehčí cestu do ráje.“[1]

UPOZORNĚNÍ NA ROZDÍL MEZI PRAVÝM HLEDAČEM NAUKY A FALEŠNÝM HLEDAČEM PO INTERNETU

Hledač nauky:

Je ten, který předtím, než cokoli udělá, očistí svou duši a nasměruje ji k nejpřímějšímu charakteru. tím se stává příkladem pro všechny ostatní ve svém charakteru i mravnosti. Student nauky usiluje o nauku a o prospěch z ní.

RADY KAŽDÉ MEŠITĚ

 Šejch Abú Jásir Chálid ar-Raddádí během jedné své přednášky vzpomenul celkem šestnáct rad mešitám, modlitebnám, džematům a islámským centrům v muslimském světě i na Západě: