Vzdělávání

RADY OHLEDNĚ VZTAHU K ISLÁMSKÉ OSVĚTĚ

Šejch Muhammed Hasan obdržel od svého učitele šejcha Ibn ‘Usejmína رحمه الله تعالى rady ohledně islámské osvěty, arab. الدعوة ad-da’wa.

JAK HLEDAČ NAUKY ZTRÁCÍ SVOU OBJEKTIVITU

Imám aš-Šewkáni, Alláh mu budiž milostiv, se poučnými slovy obrací na hledače vědění islámských nauk (arab.

ŠEJCH MUKBIL: TOTO JE NAŠE DA'WA - NAŠE VÝZVA A OSVĚTA

 Šejch Abú ‘Abdurrahmán Mukbil ibn Hádí al-Wádi’í pravil:

STRUČNÝ POSTUP VYKONÁNÍ MALÉ RITUÁLNÍ OČISTY – ABDESTU (ARAB. WUDÚ‘)

Provést abdest je nutným předpokladem pro vykonání jakékoli modlitby - povinné, nepovinné i pohřební, pro dotknutí se mushafu (výtisku Koránu) a pro obcházení Ka'by v Mekce (arab. tawwáf).

Je chvályhodné pod abdestem recitovat něco z Koránu zpaměti, zmiňovat jména Božího, mít pohlavní styk, nebo ulehnout ke spánku. Abdestem je chvályhodno začít i celkovou rituální očistnou koupel, tj. ghusl.

PRVNÍ KROKY UČEDNÍKA ISLÁMSKÝCH NAUK

 Často jsme v situaci, kdy možná i každý den slyšíme lidi a zvláště mladé, tázat se, jak začít hledat (učit se) šarí’atskou nauku, jaký první krok učinit k tomu a kde začít, abychom se naučili a porozuměli Božímu náboženství a nakonec se stali užitečnými členy své rodiny, celé ummy a vůbec celé společnosti, ve které žijeme. 

DESATERO RAD, KTERÝCH SI MUSÍ BÝT VĚDOM KAŽDÝ HLEDAČ ŠARÍ’ATSKÉ NAUKY

Pravil Boží Posel صلى الله عليه وسلم: „Kdo se vydá cestou hledání nauky, tomu Alláh ulehčí cestu do ráje.“[1]

UPOZORNĚNÍ NA ROZDÍL MEZI PRAVÝM HLEDAČEM NAUKY A FALEŠNÝM HLEDAČEM PO INTERNETU

Hledač nauky:

Je ten, který předtím, než cokoli udělá, očistí svou duši a nasměruje ji k nejpřímějšímu charakteru. tím se stává příkladem pro všechny ostatní ve svém charakteru i mravnosti. Student nauky usiluje o nauku a o prospěch z ní.

RADY KAŽDÉ MEŠITĚ

 Šejch Abú Jásir Chálid ar-Raddádí během jedné své přednášky vzpomenul celkem šestnáct rad mešitám, modlitebnám, džematům a islámským centrům v muslimském světě i na Západě:

ŠKODLIVÉ NÁSLEDKY NEPŘÍTOMNOSTI ISLÁMSKÉ OSVĚTY

 Odpovězte na výzvu Alláha, ó vyzyvatelé! Toho, který nařizuje, aby se činilo dobro a zakazuje, aby se činilo zlo. To je v podstatě odevzdání se Alláhu, Jednomu, Jedinému. Alláh říká:

IMÁM MUHAMMED IBN IDRÍS AŠ-ŠÁFI'Í O DVOJÍ NÁBOŽENSKÉ ZNALOSTI

V knize ar-Risála Muhammed ibn Idrís aš-Šáfi'í, imám ve fikhu a vědě o hadísech, zakladatel šáfi'ovského mezhebu, uvádí následující dialog s jedním ze svých posluchačů: