Vzdělávání

PRVNÍ KROKY UČEDNÍKA ISLÁMSKÝCH NAUK

 Často jsme v situaci, kdy možná i každý den slyšíme lidi a zvláště mladé, tázat se, jak začít hledat (učit se) šarí’atskou nauku, jaký první krok učinit k tomu a kde začít, abychom se naučili a porozuměli Božímu náboženství a nakonec se stali užitečnými členy své rodiny, celé ummy a vůbec celé společnosti, ve které žijeme. 

DESATERO RAD, KTERÝCH SI MUSÍ BÝT VĚDOM KAŽDÝ HLEDAČ ŠARÍ’ATSKÉ NAUKY

Pravil Boží Posel صلى الله عليه وسلم: „Kdo se vydá cestou hledání nauky, tomu Alláh ulehčí cestu do ráje.“[1]

UPOZORNĚNÍ NA ROZDÍL MEZI PRAVÝM HLEDAČEM NAUKY A FALEŠNÝM HLEDAČEM PO INTERNETU

Hledač nauky:

Je ten, který předtím, než cokoli udělá, očistí svou duši a nasměruje ji k nejpřímějšímu charakteru. tím se stává příkladem pro všechny ostatní ve svém charakteru i mravnosti. Student nauky usiluje o nauku a o prospěch z ní.

RADY KAŽDÉ MEŠITĚ

 Šejch Abú Jásir Chálid ar-Raddádí během jedné své přednášky vzpomenul celkem šestnáct rad mešitám, modlitebnám, džematům a islámským centrům v muslimském světě i na Západě:

ŠKODLIVÉ NÁSLEDKY NEPŘÍTOMNOSTI ISLÁMSKÉ OSVĚTY

 Odpovězte na výzvu Alláha, ó vyzyvatelé! Toho, který nařizuje, aby se činilo dobro a zakazuje, aby se činilo zlo. To je v podstatě odevzdání se Alláhu, Jednomu, Jedinému. Alláh říká:

IMÁM MUHAMMED IBN IDRÍS AŠ-ŠÁFI'Í O DVOJÍ NÁBOŽENSKÉ ZNALOSTI

V knize ar-Risála Muhammed ibn Idrís aš-Šáfi'í, imám ve fikhu a vědě o hadísech, zakladatel šáfi'ovského mezhebu, uvádí následující dialog s jedním ze svých posluchačů:

 

ZBOŽNÍ PŘEDKOVÉ: NENÍ ZNALOSTI BEZ ČINU PODLE NÍ

‘Abdulláh ibn Mes’úd řekl: „Nauč se, a když už jsi se naučil, tak praktikuj.
Az-Zuhrí říká: „Čin toho, kdo činí, ale neví, nebude lidmi pokládán za hoden důvěry. A lidé nebudou šťastni slovy učence, který nepraktikuje.

DŮLEŽITOST VZDĚLÁVÁNÍ SE V ISLÁMSKÝCH NAUKÁCH

Chvála patří Alláhu, Jeho chválíme a Jeho o pomoc a odpuštění žádáme. Pane, ochraň nás před zlem nás samých a před našimi špatnými skutky. Koho Alláh vede po správné cestě, tomu nikdo nedá zbloudit; a komu Alláh dá zbloudit, toho nikdo na správnou cestu neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha, který nemá společníka a že Mohammed صلى الله عليه و سلم je Jeho služebník a posel.

STRUČNÝ POSTUP PŘI VYKONÁNÍ MUSLIMSKÉ MODLITBY

Modlitba je prvním a základním pilířem islámu hned po přijetí dvou svědectví (že není božstva kromě Boha a že Muhammed صلى الله عليه و سلم je posel Boží). Je dělítkem mezi muslimem a nevěřícím a její zanechání je nevírou se všemi důsledky.
Je povinností každého muslima znát a praktikovat správný způsob modliby a modlit se stejným způsobem, jako to činil Posel Boží صلى الله عليه و سلم.

RADA HLEDAČŮM NAUKY PODLE KORÁNU A SUNNY

بسم الله الرحمن الرحيم
 
Radím na prvním místě sobě a pak všem muslimským bratřím, zejména hledačům nauky, aby nespěchali a nebyli příliš rychlí, jakmile na ně dopadne nějaký nový problém, dokud se plně neujistí a nepřesvědčí se o situaci, nezískají potřebnou znalost a pak ať hovoří, aby nehovořili o Alláhu bez znalosti.