Vybraná páteční kázání

RADY PRO MĚSÍC ŠA'BÁN

 1. Přichází velevýznamný host, měsíc ramadán. Uběho již 11 měsíců od minulého ramadánu, očistěme se od všeho zlého, čím jsme se za tu dobu obtěžkali. Zpytujme své svědomí a nevstupujme do nového ramadánu bez pokání za uplynulou dobu. Pamatujme, že Alláh je vševědoucí, vše vidící, kterému nic neunikne a který je schopen potrestat, ale i odpustit hříchy.

SVÁTEČNÍ KÁZÁNÍ - 'ÍDU L-FITR 1431 PO HIDŽŘE

بسم الله الرحمان الرحيم
 
ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBARU LÁ ILÁHE ILLE LLÁH! ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBARU WE LI LLÁHI L-HAMD
Chvála Alláhu dž.š., Pánu světů, požehnání a mír jeho Posluصل الله عليه و سلم, rodu jeho, druhům i následovníkům!

O PŘÍNOSU MEŠITY PRO VĚŘÍCÍHO

 بسم الله الرحمان الرحيم

O UCTÍVÁNÍ ROZJÍMÁNÍM

 

O ZAKÁZANÝCH MĚSÍCÍCH A HŘÍCHU V NICH

بسم الله الرحمان الرحيم

VAZBA MEZI ZNALOSTÍ, POZNÁNÍM A ZVĚTŠENÍM VÍRY

بسم الله الرحمان الرحيم

BOHABOJNOST V KONÁNÍ VĚŘÍCÍHO

 

ŠEJTÁNOVO NEPŘÁTELSTVÍ VŮČI LIDSTVU

بسم الله الرحمان الرحيم

O POSÍLENÍ VÍRY

بسم الله الرحمان الرحيم

PO TĚŽKOSTECH PŘICHÁZÍ ÚLEVA

بسم الله الرحمان الرحيم