Vybraná páteční kázání

POZNEJ SVÉHO NEPŘÍTELE

 بسماللهالرحمنالرحيم

PROČ ALLÁH DOPUSTÍ VÁLKY A KATASTROFY

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Proroku صلى الله عليه و سلم, jeho rodině, společníkům a všem jeho následovníkům až do Dne soudu. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je Jeho služebník a posel. Koho Alláh vede správnou cestou, nebude sveden v blud, a kdo v bludu dlí, nebude uveden na přímou cestu nikým, než Alláhem.

NEBUĎ SI JISTÝ, ŽE TVÉ ČINY BYLY PŘIJATY

 Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodině, jeho společníkům a následovníkům. A potom:

15 RAD JAK VYUŽÍT RAMADÁN

 Alláh Vznešený praví:

SVÁTEČNÍ KÁZÁNÍ K ÍDU L-FITR 1432 hidžry

 سم الله الرحمان الرحيم

RADY PRO MĚSÍC ŠA'BÁN

 1. Přichází velevýznamný host, měsíc ramadán. Uběho již 11 měsíců od minulého ramadánu, očistěme se od všeho zlého, čím jsme se za tu dobu obtěžkali. Zpytujme své svědomí a nevstupujme do nového ramadánu bez pokání za uplynulou dobu. Pamatujme, že Alláh je vševědoucí, vše vidící, kterému nic neunikne a který je schopen potrestat, ale i odpustit hříchy.

SVÁTEČNÍ KÁZÁNÍ - 'ÍDU L-FITR 1431 PO HIDŽŘE

بسم الله الرحمان الرحيم
 
ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBARU LÁ ILÁHE ILLE LLÁH! ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBARU WE LI LLÁHI L-HAMD
Chvála Alláhu dž.š., Pánu světů, požehnání a mír jeho Posluصل الله عليه و سلم, rodu jeho, druhům i následovníkům!

O PŘÍNOSU MEŠITY PRO VĚŘÍCÍHO

 بسم الله الرحمان الرحيم

O UCTÍVÁNÍ ROZJÍMÁNÍM

 

O ZAKÁZANÝCH MĚSÍCÍCH A HŘÍCHU V NICH

بسم الله الرحمان الرحيم