Vybraná páteční kázání

O KOŘENECH SLABOSTI VÍRY

 

O ZNÁMKÁCH SLABOSTI VÍRY

بسم الله الرحمان الرحيم

O PRÁVU MUSLIMA VŮČI MUSLIMOVI

 

O ISLÁMU NESMLOUVEJME, V ISLÁMU NEDĚLEJME KOMPROMISY

 

O NÁSLEDOVÁNÍ PŘÍKLADU PROROKOVA

بسم الله الرحمان الرحيم

O ODLIŠNÝCH ROLÍCH MUŽŮ A ŽEN VE SPOLEČNOSTI

 

O ÚSPĚCHU V MANŽELSTVÍ

بسم الله الرحمان الرحيم

O LÁSCE MEZI MANŽELY

بسم الله الرحمان الرحيم

PŘIKAZOVAT VHODNÉ A ODVRACET OD ZAVRŽENÍHODNÉHO

 

NEPROSPĚJE UCTÍVÁNÍ BEZ MRAVNOSTI

بسم الله الرحمان الرحيم