Vybraná páteční kázání

O ISLÁMU NESMLOUVEJME, V ISLÁMU NEDĚLEJME KOMPROMISY

 

O NÁSLEDOVÁNÍ PŘÍKLADU PROROKOVA

بسم الله الرحمان الرحيم

O ODLIŠNÝCH ROLÍCH MUŽŮ A ŽEN VE SPOLEČNOSTI

 

O ÚSPĚCHU V MANŽELSTVÍ

بسم الله الرحمان الرحيم

O LÁSCE MEZI MANŽELY

بسم الله الرحمان الرحيم

PŘIKAZOVAT VHODNÉ A ODVRACET OD ZAVRŽENÍHODNÉHO

 

NEPROSPĚJE UCTÍVÁNÍ BEZ MRAVNOSTI

بسم الله الرحمان الرحيم

O ŽIVOBYTÍ

 بسم الله الرحمان الرحيم

O LÁSCE K TOMUTO SVĚTU

بسم الله الرحمان الرحيم

KÁZÁNÍ KE SVÁTKU OBĚTI - ÍDU L-ADHÁ 1430. ROKU PO HIDŽŘE