Vybraná páteční kázání

SVÁTEČNÍ KÁZÁNÍ 'ÍD AL-FITR 1430 HIDŽRY

 

VSTŘÍC SVÁTKU PŘERUŠENÍ PŮSTU

 

O VAZBĚ MEZI VÍROU A MORÁLKOU

بسم الله الرحمن الرحيم

O OBŽIVĚ

بسم الله الرحمن الرحيم

O POKUŠENÍ

 

O POKORNOSTI PŘI MODLITBĚ I MIMO NI

بسم الله الرحمان الرحيم

ČIŠTĚNÍ DUŠE

بسم الله الرحمان الرحيم

O UŽITKU Z POSLUŠNOSTI ALLÁHU DŽ.Š.

 

VÝZNAM MEŠITY

 

UDRŽUJME RODINNÉ VZTAHY

بسم الله الرحمان الرحيم