Vybraná páteční kázání

O ZÁKAZU POHRDAT LIDMI

 

O SPRAVEDLIVOSTI

بسم الله الوحمن الوحيم

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milosrdného

O DOBRÉM KONCI PRO VĚŘÍCÍ

بسم الله الرحمن الرحيم

BUDOUCNOST PATŘÍ ISLÁMU

 

بسم الله الرحمان الرحيم

O PRAVÉM DŮVODU PONÍŽENÍ MUSLIMŮ

بسم الله الرحمان الرحيم

O VZPOMÍNÁNÍ SMRTI

 

بسم الله الرحمان الرحيم

O ZÁKAZU SOUDIT LIDI PODLE VNĚJŠÍHO ZJEVU

بسم الله الرحمان الرحيم

O DŮLEŽITOSTI SPRÁVNÉ VĚROUKY


بسم الله الرحمان الرحيم

O JEDNOTĚ MUSLIMŮ

بسم الله الرحمان الرحيم

O BRATRSTVÍ MEZI MUSLIMY

 

بسم الله الرحمان الرحيم

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného