Aktuality

'ÍDU L-FITR - BAJRAM 1436 hidžry - SVÁTEK PŘERUŠENÍ PŮSTU 2015 kř. éry

PODLE SPATŘENÍ SRPKU NOVÉHO MĚSÍCE V KRÁLOVSTVÍ SAÚDSKÉ ARÁBIE ZAČNE 1. ŠEWWÁL DNES PO MODLITBĚ MAGHRIB, TJ. SVÁTEK PŘERUŠENÍ PŮSTU BUDE ZÍTRA

V PÁTEK 17. ČERVENCE 2015 KŘ. ÉRY.

PRINCIPU ROZHODNUTÍ DLE SPATŘENÍ SRPKU NOVÉHO MĚSÍCE, JAK JE STANOVEN SUNNOU BOŽÍHO POSLA صلى الله عليه و سلم SE LETOS PŘIDRŽELA VĚTŠINA MUSLIMSKÝCH ZEMÍ A ORGANIZACÍ, MEZI NIMI I ÚSTŘEDÍ MUSLIMSKÝCH OBCÍ V ČR. VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM MUSLIMSKÉHO VYZNÁNÍ PŘEJEME عيد مبارك BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN KRÁSNÉ A POŽEHNANÉ PROŽITÍ SVÁTKU

PŘITÁHNĚTE SVÉ OPASKY, NOC ÚRADKU SE BLÍŽÍ!

Dnešní nocí se začíná posledních 10 dní ramadánu, ve kterých je sunnou uctívat Alláha co nejvíce a také se co nejvíce vzdálit od všeho, co člověka od tohoto úsilí rozptyluje.

RAMADÁN 1436 HIDŽRY / 2015 KŘ. ÉRY

Saúdská Arábie dne 29. ša'bánu 1436 (16. 6. 2015 kř. éry) oznámila, že zítra bude 30. den měsíce ša'bánu, poté, co bylo potvrzeno, že této noci nebyl viděn nový srpek měsíce. Tohoto pozorování se přidrželo i Ústředí muslimských obcí ČR.

Toto rozhodnutí se opírá o hadís Posla Božího صلى الله عليه و سلم ve znění:

ZÁKLADY SUNNY A VĚROUKY NÁBOŽENSTVÍ

 Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová kniha

 

ZÁKLADNÍ ČLÁNKY VĚROUKY IMÁMŮ LIDU HADÍSU

Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová publikace:

BESEDA S ŠEJCHEM EMIREM OMIĆEM O PROBLÉMECH, KTERÉ TÍŽÍ MUSLIMSKOU KOMUNITU V ČR

Islámská nadace v Praze zve členy muslimské komunity na besedu s šejchem Emirem Omićem, který bude hovořit na téma

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ PROBLÉMY MUSLIMSKÉ KOMUNITY

V ČESKÉ REPUBLICE.

Beseda se bude konat v sobotu 20. prosince 2014 ve 14.00 hodin v mešitě na Černém Mostě (Pražská mešitě, Blatská 1491, Praha 9 - Kyje).

ODPOVĚDI ISLÁMSKÝCH UČENCŮ NA PROBLÉM TERORIZMU

 Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová publikace

 

ZÚ L-HIDŽDŽA 1435 hidžry / 2014 kř. éry

Redakce internetového portálu e-Islam.cz oznamuje, že dnes večer po setmění slunce byl na území Království Saúdské Arábie, dle informací místního Nejvyššího soudu, spatřen srpek nového měsíce, což znamená nový lunární měsíc,

'ÍDU L-FITR - BAJRAM 1435 hidžry - SVÁTEK PŘERUŠENÍ PŮSTU 2014 kř. éry

PODLE SPATŘENÍ SRPKU NOVÉHO MĚSÍCE V KRÁLOVSTVÍ SAÚDSKÉ ARÁBIE ZAČNE 1. ŠEWWÁL DNES PO MODLITBĚ MAGHRIB, TJ. SVÁTEK PŘERUŠENÍ PŮSTU BUDE ZÍTRA

RAMADÁN 1435 HIDŽRY

Saúdská Arábie dne 29. ša'bánu 1435 (27. 6. 2014 kř. éry) oznámila, že zítra bude 30. den měsíce ša'bánu, poté, co bylo potvrzeno, že této noci nebyl viděn nový srpek měsíce. Tohoto pozorování se přidrželo i Ústředí muslimských obcí ČR.

Toto rozhodnutí se opírá o hadís Posla Božího صلى الله عليه و سلم ve znění: