Islámská morálka a etiketa

TRPĚLIVOST JE CHARAKTERISTIKOU VĚŘÍCÍCH

 

NAPODOBOVÁNÍ NEVĚŘÍCÍCH

بسم الله الرحمان الرحيم

Nechť je chválen a slaven Ten, který zjevil ve Své knize:

A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. (Nisá´:89)

ZDRŽOVAT SE VE SVÉM DOMĚ - ZAPOMENUTÁ SUNNA MUSLIMSKÝCH ŽEN

 

بسم الله الرحمان الرحيم

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného

ŠARÍ’ATSKÉ ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

بسم الله الرحمن الرحيم

Chvála Alláhu, požehnání a mír jeho Poslu صل الله عليه و سلم.