Islámská morálka a etiketa

O PRAVDIVOSTI

بسم الله الرحمن الرحيم

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu.

ŠEJCH 'USEJMÍN O CHOVÁNÍ MUSLIMA VŮČI NEMUSLIMŮM

Vyzývám vás k respektu vůči těm lidem, kteří mají na to právo. Je povinnosti  chovat respekt k těm, kdož žijí mezi vámi, se kterými jste uzavřeli spojenectví a k těm, kteří mají vůči vám pochopení v zemi, kde žijete. Ochraňujte toto porozumění, nezrazujte, když zrada je znakem pokrytců a není cestou věrných. Jinak by vás totiž mohli chtít zahubit, či vyhnat.

ISLÁM ODMÍTÁ NACIONALIZMUS

 

OVLÁDEJ SVŮJ HNĚV

بسم الله الرحمان الرحيم

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milosrdného, chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho.

UVAŽUJ NAD RÁMEC SVÉ MENTALITY

 

PRAVIDLA ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTI

بسم الله الرحمن الرحيم

 

TRPĚLIVOST JE CHARAKTERISTIKOU VĚŘÍCÍCH

 

NAPODOBOVÁNÍ NEVĚŘÍCÍCH

بسم الله الرحمان الرحيم

Nechť je chválen a slaven Ten, který zjevil ve Své knize:

A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. (Nisá´:89)

ZDRŽOVAT SE VE SVÉM DOMĚ - ZAPOMENUTÁ SUNNA MUSLIMSKÝCH ŽEN

 

بسم الله الرحمان الرحيم

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného

ŠARÍ’ATSKÉ ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

بسم الله الرحمن الرحيم

Chvála Alláhu, požehnání a mír jeho Poslu صل الله عليه و سلم.