Islámská morálka a etiketa

ZDRŽOVAT SE VE SVÉM DOMĚ - ZAPOMENUTÁ SUNNA MUSLIMSKÝCH ŽEN

 

بسم الله الرحمان الرحيم

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného

ŠARÍ’ATSKÉ ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

بسم الله الرحمن الرحيم

Chvála Alláhu, požehnání a mír jeho Poslu صل الله عليه و سلم.