Islámská morálka a etiketa

ZAČNĚTE U SEBE! DÍL 2.

Zmíníme nyní, co o tomto problému soudí soudobí islámští učenci. I oni, byť se vzpomenutí jedinci častokrát odvolávají na jejich jména, ukazují, jak dalece se tito samozvaní cenzoři odchýlili od pravdy.

Šejch Sálih al-Fewzán ohledně historie námi adresovaného nešvaru pravil:

ZAČNĚTE U SEBE! DÍL 1.

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodu, jeho společníkům a všem, kteří je následují až do konce dní.

TYPICKÉ CHARAKTEROVÉ RYSY NÁSLEDOVNÍKŮ SUNNY PODLE IBN TEJMÍJJI

Naším cílem je zde, s pomocí Alláha Vznešeného, popsat některé z charakteristických rysů následovníků Sunny z hlediska jejich přístupu, mravnosti a morálky.   

Následovníci Sunny  a společenství, arab. أهل السنة و الجماعة ahlu s-Sunneti we l-džemá’a jsou nositeli prorockého poselství a spojují v sobě dva ohledy – získávání znalosti i její praktické uplatnění. 

O ZATVRZELOSTI SRDCE A JEJÍCH PŘÍČINÁCH

Hudajfa ibn Katáda pravil: Nejhorší kalamitou je zatvrzelost srdce." [1]

Imám Abú Sulejmán ad-Dárání pravil: „Kdykoli se v srdci člověka usadí myšlenka na tento svět, myšlenka na svět onen se z něj vytratí.[2]

POSPĚŠME SI S DOBRÝMI SKUTKY A S NÁPRAVOU SEBE SAMA

Vznešený Alláh přikazuje:

 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné (Áli 'Imrán:133)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A NEJVĚTŠÍ DŽIHÁD: BOJ PROTI VLASTNÍMU EGU

Mezi nejikoničtější a nejčastěji zmiňované příkazy islámu patří bezesporu povinnost vést džihád. Džihád je bojem ve vší šíři významů tohoto slova a vojenský střet je jen jednou z mnoha a mnoha jeho rozličných podob.

Imám Ibnu l-Kajjim al-Džewzíjja pravil: 

KVALITA VÍRY KAŽDÉHO Z NÁS SE MĚŘÍ VZNEŠENOSTÍ JEHO MRAVŮ

Vznešený Alláh pochválil svého Posla صلى الله عليه وسلم slovy:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Vždyť vskutku povaha tvá je vznešená. (Kalem:4)

ŠEJCH AL-BEDR O ZLODĚJÍCH VÍRY

Mnoho lidí si je vědomo nebezpečí zlodějů, kteří kradou peníze, jakož i nutnosti hlídat si pro obavy před nimi své jmění. Nicméně vůbec si nejsou vědomi zlodějů náboženství. Následkem toho si vůbec nejsou vědomi toho, co je z jejich náboženství ukradeno, nemluvě o tom, kdo jim to krade. Jejich náboženství se stává zdrojem, který je jim zloději rozkrádán den za dnem, zatímco oni se o to vůbec nestarají. Kdyby však byla ukradena jen trošička z jejich bohatství, byli by velmi rozrušeni a naprosto vyvedeni z míry.

ETIKA OTÁZKY A ODPOVĚDI V PŘÍKLADECH NAŠICH ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ

Otázka a odpověď představuje základ lidského dialogu a komunikace. Kdysi bývaly otázky a odpovědi v daleko největší míře nejhlavnějším prostředkem získávání a šíření islámské znalosti a i dnes platí, že znalost nelze získat lépe, úplněji a správněji, nežli přímým kontaktem s islámskými učenci. Kdo žádný kontakt s islámskými učenci nemá a neměl, ten nemá a neměl žádnou znalost, což platilo včera i dnes a bude to platit až do konce věků.

JAK JEDÍ VĚŘÍCÍ?

'Alí ibn Husejn ibn Wákid pravil: „Vznešený Alláh shrnul celou medicínu do pouhé poloviny verše: 

وَكُلوا وَاشرَبوا وَلا تُسرِفوا 

Jezte a pijte, avšak nepřehánějte (El-E'arāf, 31)1