Islámská morálka a etiketa

ETIKA OTÁZKY A ODPOVĚDI V PŘÍKLADECH NAŠICH ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ

Otázka a odpověď představuje základ lidského dialogu a komunikace. Kdysi bývaly otázky a odpovědi v daleko největší míře nejhlavnějším prostředkem získávání a šíření islámské znalosti a i dnes platí, že znalost nelze získat lépe, úplněji a správněji, nežli přímým kontaktem s islámskými učenci. Kdo žádný kontakt s islámskými učenci nemá a neměl, ten nemá a neměl žádnou znalost, což platilo včera i dnes a bude to platit až do konce věků.

JAK JEDÍ VĚŘÍCÍ?

'Alí ibn Husejn ibn Wákid pravil: „Vznešený Alláh shrnul celou medicínu do pouhé poloviny verše: 

وَكُلوا وَاشرَبوا وَلا تُسرِفوا 

Jezte a pijte, avšak nepřehánějte (El-E'arāf, 31)1

VZTAH MEZI NAUKOU A ZŘEKNUTÍM SE TOHOTO SVĚTA NA PŘÍKLADU ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ, DÍL III.

Důstojnost nauky a jejího nositele

 

Imám Málik ibn Anas pravil: „Znalost nespočívá v hojnosti zapomatovaných podání, nýbřž jest světlem, které Alláh umístí do srdce.1 

VZTAH MEZI NAUKOU A ZŘEKNUTÍM SE TOHOTO SVĚTA NA PŘÍKLADU ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ, DÍL II.

Bohabojnost a oddanost uctívání

VZTAH MEZI NAUKOU A ZŘEKNUTÍM SE TOHOTO SVĚTA NA PŘÍKLADU ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ, DÍL I.

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho صلى الله عليه و سلم, jeho společníkům رضي الله عنه a všem, kteří je v dobru následují.

DOST BYLO POLEMIK MEZI MUSLIMY, DÍL IV.: ROZHODNÉ SLOVO PROTI HÁDKÁM

Následovníci Sunny a následovníci inovace ve vzájemné polemice
 

DOST BYLO POLEMIK MEZI MUSLIMY, DÍL III.: OMEZTE DEBATY NA NUTNOU MEZ

Přístup zbožných předků k polemikám o náboženství

NEBERTE SVÉ HŘÍCHY PŘÍLIŠ NA LEHKOU VÁHU

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

PROJEVY NÁSLEDOVÁNÍ BOŽÍHO POSLA صلى الله عليه و سلم , DÍL 2.

 

PROJEVY NÁSLEDOVÁNÍ BOŽÍHO POSLA صلى الله عليه و سلم , DÍL 1.

Následování Posla Božího صلى الله عليه و سلم se váže k důkazům, které ho potvrzují a k praktickým příkladům, které je rozvádějí. Bez naplnění určitých konkrétních projevů zůstává následování Božího Posla صلى الله عليه و سلم jen prázdným tvrzením bez obsahu.