Islámská morálka a etiketa

PROJEVY NÁSLEDOVÁNÍ BOŽÍHO POSLA صلى الله عليه و سلم , DÍL 2.

 

PROJEVY NÁSLEDOVÁNÍ BOŽÍHO POSLA صلى الله عليه و سلم , DÍL 1.

Následování Posla Božího صلى الله عليه و سلم se váže k důkazům, které ho potvrzují a k praktickým příkladům, které je rozvádějí. Bez naplnění určitých konkrétních projevů zůstává následování Božího Posla صلى الله عليه و سلم jen prázdným tvrzením bez obsahu.

VAZBA MEZI LÁSKOU VŮČI BOŽÍMU PROROKU صلى الله عليه و سلم A JEHO NÁSLEDOVÁNÍM

Všechna chvála náleží Alláhu, požehnání a mír Božímu Poslu a všem, kteří ho následují až do Dne zmrtvýchvstání.

JAK ZŮSTAT PEVNÝM V NÁBOŽENSTVÍ ISLÁMU, DÍL 2.

 9. Vyzývej ostatní k Alláhu.

JAK ZŮSTAT PEVNÝM V NÁBOŽENSTVÍ ISLÁMU, DÍL 1.

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Božímu صلى الله عليه و سلم.

Pevné následování náboženství Božího, arab. الثبات as-sebát, je základním požadavkem každého upřímného muslima. Jde o záležitost velmi důležitou zejména z následujících důvodů:

VZNEŠENÝ MRAVNÍ STANDARD POSLA BOŽÍHO صلى الله عليه و سلم

Současné kontroverze kolem islámu otvírají mnohé výzvy, z nichž asi nejdůležitější je představit lidem mimo muslimské kulturní prostředí osobu našeho milovaného a požehnaného Proroka صلى الله عليه و سلم. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je představit jim etický rámec a standard, který Prorok صلى الله عليه و سلم do barbarského a krutého prostředí Arábie doby nevědomosti (arab.

PRAMENY NEVÍRY PODLE IMÁMA IBNU L-KAJJÍMA AL-DŽEWZÍJJE

Prameny nevíry (arab. كفر kufr) jestvují čtyři – pýcha (arab. كبر kibr), závist (arab. حسد hased), hněv (arab. غضب ghadab) a nízká tužba (arab. شهوة šehwa).

CO JE ZUHD A KDO JE ZÁHID

Ibnu l-Kajjím al-Džewzíjja definoval الزهد az-zuhd, tedy zdrženlivost vůči tomuto světu, a الورع al-wera', tedy odříkání pomoc&iacu

JAK DOSÁHNOUT BOHABOJNOSTI, DÍL 2.

 

JAK DOSÁHNOUT BOHABOJNOSTI, DÍL 1.

Branami bohabojnosti smějí vstoupit jen ctihodné a vznešené duše, které jsou sklonny dobru a neprodávají to, co je v životě nejcennější, za věci nepatrné hodnoty. Není dobra v tom, na koho nepůsobí ani příkazy, ani zákazy.