Islámská morálka a etiketa

PRAMENY NEVÍRY PODLE IMÁMA IBNU L-KAJJÍMA AL-DŽEWZÍJJE

Prameny nevíry (arab. كفر kufr) jestvují čtyři – pýcha (arab. كبر kibr), závist (arab. حسد hased), hněv (arab. غضب ghadab) a nízká tužba (arab. شهوة šehwa).

CO JE ZUHD A KDO JE ZÁHID

Ibnu l-Kajjím al-Džewzíjja definoval الزهد az-zuhd, tedy zdrženlivost vůči tomuto světu, a الورع al-wera', tedy odříkání pomoc&iacu

JAK DOSÁHNOUT BOHABOJNOSTI, DÍL 2.

 

JAK DOSÁHNOUT BOHABOJNOSTI, DÍL 1.

Branami bohabojnosti smějí vstoupit jen ctihodné a vznešené duše, které jsou sklonny dobru a neprodávají to, co je v životě nejcennější, za věci nepatrné hodnoty. Není dobra v tom, na koho nepůsobí ani příkazy, ani zákazy.

OČISTI SVÉ SRDCE OD VEZDEJŠÍCH STAROSTÍ

 Abych ti pomohl, a Alláha prosím, aby pomohl jak tobě, tak i mně, ohledně čištění srdce uvedu několik způsobů, jak toho docílit:

PŘÍNOSY VZNEŠENÉ MRAVNOSTI

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم.

PŘÍKAZ BOHABOJNOSTI V KORÁNU A V SUNNĚ

Alláh stanovil bohabojnost za povinnost a u Svých stvoření má nárok, aby cítili vůči Němu tuto bohabojnost. Je to věčný příkaz, platný pro ummu Božího Posla Muhammedaصلى الله عليه و سلم, stejně jako pro následovníky předchozích poslů.

CO ZNAMENÁ BOHABOJNOST

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho صلى الله عليه و سلم, jeho společníkůmرضي الله عنهم أجمعين a všem, kdo je následují v jejich cestě až do Soudného dne.

CO SRDCI ŠKODÍ A CO MU PROSPÍVÁ, DÍL 2.: JEDY SRDCE

 Jedy srdce

CO SRDCI ŠKODÍ A CO MU PROSPÍVÁ, DÍL 1.: LÉKY SRDCE

Lidské srdce je právě tím, co je na celém člověku nejdůležitější.