Islámská morálka a etiketa

VYZÝVEJTE K ISLÁMU I OSTATNÍ SVOU VZNEŠENOU MRAVNOSTÍ A VLASTNÍM PŘÍKLADEM - Díl 1.

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho صلى الله عليه و سلم.
 
Vznešený Alláh poručil:
قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

DVACET ZPŮSOBŮ ZVIDITELŇOVÁNÍ SEBE SAMA V NÁBOŽENSTVÍ - DÍL 2.

Stejně jako může někdo dosáhnout odměny již jen za záměr, za upřímný úmysl vykonat dobrý čin, tak o ni může přijít, pokud bude jeho úmysl špatný. Takový čin, i když je zvnějšku sebelepší, je ve skutečnosti hříchem. Hadísů varujících před nebezpečím tzv. الرِّيَاءُ ar-rijá´, náboženské přetvářky, resp.

DVACET ZPŮSOBŮ ZVIDITELŇOVÁNÍ SEBE SAMA V NÁBOŽENSTVÍ - DÍL 1.

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého. Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Proroku, jeho rodu, jeho společníkům a všem, kteří ho následují až do Dne Soudu.

BEZOHLEDNÁ LHOSTEJNOST

Jev nazývaný jako الغَفلَةُal-ghafla, do češtiny nejčastěji překládáno jako lhostejnost, či ignorance, je něčím, co by se nikdy nemělo uhnízdit v srdci věřícího. Al-ghafla je něco jako bezohlednost, ale týká se více vztahu k náboženství, s přihlédnutím k potřebám lidských bytostí a vztahů mezi nimi, nebo mezi nimi a jejich Pánem.

LÁSKA VŮČI ALLÁHU VZNEŠENÉMU A JEJÍ DŮKAZ

Samozřejmou přirozeností je v případě každého člověka i to, že miluje anebo nenávidí. To je lidská vlastnost. Jsou však i takové podoby lásky a odporu, za které lidé obdrží svou odměnu od Alláha. Věřící milují Alláha více, nežli cokoli či kohokoli jiného.

PROČ JE ZAKÁZÁNO PŘEHÁNĚT VE VELEBENÍ PROROKA صلى الله عليه و سلم

Existují ovšem i zakázané podoby údajné lásky vůči Prorokovi صلى الله عليه و سلم.
 

PLODY LÁSKY VŮČI PROROKOVIصلى الله عليه و سلم

Největším a běžně skrytým plodem lásky věřícího vůči Prorokuصلى الله عليه و سلم je pocítění slasti víry, arab. لذة الإيمان lezzetu l-ímán.

PODOBY LÁSKY VŮČI BOŽÍMU POSLU صلى الله عليه و سلم: DÍL 2.

 

PROJEVY LÁSKY VŮČI BOŽÍMU POSLU صلى الله عليه و سلم: DÍL 1.

I když je láska činem srdce, její plody se musí nutně objevit i na vnějších projevech a činech jedince. Podle nich lze dokázat její upřímnost, případně neupřímnost a skutečnost, že neislámské konání je zastíráno touto láskou.

DŮVODY LÁSKY VŮČI PROROKOVI صلى الله عليه و سلم

Síla lidské lásky závisí o důvodu, kvůli kterému milujeme a prahneme po milovaném. Tento důvod je obsažen ve smyslech, rozumu i srdci. Milujeme, co je dokonalé, krásné, dobré. Podoby lásky vůči Božímu Poslu صلى الله عليه و سلم jsou rozličné, díky množství výjimečných vlastností, kterým Alláh Svého Proroka صلى الله عليه و سلم obdařil.