Islámská morálka a etiketa

BEZOHLEDNÁ LHOSTEJNOST

Jev nazývaný jako الغَفلَةُal-ghafla, do češtiny nejčastěji překládáno jako lhostejnost, či ignorance, je něčím, co by se nikdy nemělo uhnízdit v srdci věřícího. Al-ghafla je něco jako bezohlednost, ale týká se více vztahu k náboženství, s přihlédnutím k potřebám lidských bytostí a vztahů mezi nimi, nebo mezi nimi a jejich Pánem.

LÁSKA VŮČI ALLÁHU VZNEŠENÉMU A JEJÍ DŮKAZ

Samozřejmou přirozeností je v případě každého člověka i to, že miluje anebo nenávidí. To je lidská vlastnost. Jsou však i takové podoby lásky a odporu, za které lidé obdrží svou odměnu od Alláha. Věřící milují Alláha více, nežli cokoli či kohokoli jiného.

PROČ JE ZAKÁZÁNO PŘEHÁNĚT VE VELEBENÍ PROROKA صلى الله عليه و سلم

Existují ovšem i zakázané podoby údajné lásky vůči Prorokovi صلى الله عليه و سلم.
 

PLODY LÁSKY VŮČI PROROKOVIصلى الله عليه و سلم

Největším a běžně skrytým plodem lásky věřícího vůči Prorokuصلى الله عليه و سلم je pocítění slasti víry, arab. لذة الإيمان lezzetu l-ímán.

PODOBY LÁSKY VŮČI BOŽÍMU POSLU صلى الله عليه و سلم: DÍL 2.

 

PROJEVY LÁSKY VŮČI BOŽÍMU POSLU صلى الله عليه و سلم: DÍL 1.

I když je láska činem srdce, její plody se musí nutně objevit i na vnějších projevech a činech jedince. Podle nich lze dokázat její upřímnost, případně neupřímnost a skutečnost, že neislámské konání je zastíráno touto láskou.

DŮVODY LÁSKY VŮČI PROROKOVI صلى الله عليه و سلم

Síla lidské lásky závisí o důvodu, kvůli kterému milujeme a prahneme po milovaném. Tento důvod je obsažen ve smyslech, rozumu i srdci. Milujeme, co je dokonalé, krásné, dobré. Podoby lásky vůči Božímu Poslu صلى الله عليه و سلم jsou rozličné, díky množství výjimečných vlastností, kterým Alláh Svého Proroka صلى الله عليه و سلم obdařil.

LÁSKA VŮČI ALLÁHU A JEHO POSLU صلى الله عليه و سلم: DÍL 2.

Láska se objevuje v Koránu i v Sunně ve všech kontextech a aspektech světských, jako láska rodičů k dětem, láska mezi manžely, láska člověka k majetku a ostatním tužbám, ale také ve smyslu duchovním. To je zejména láska vůči Bohu a vůči Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم.

LÁSKA VŮČI ALLÁHU A JEHO POSLUصلى الله عليه و سلم: DÍL 1.

Pojem láska evokuje vztah a náklonnost srce k tomu, s čím je spokojeno a k čemu tíhne jako k dobrému. Je to pocit vůči něčemu, co je považováno za milé a drahé.

TYPY SRDCÍ POLDE IMÁMA IBN KAJJÍMA AL-DŽEWZÍJJE

Srdce bývá popisováno jako živé, či mrtvé. Srdce mohou být utříděna do celkem tří skupin, na srdce živá, mrtvá a ta, ve kterých je choroba.