Islámská morálka a etiketa

CO SRDCI ŠKODÍ A CO MU PROSPÍVÁ, DÍL 2.: JEDY SRDCE

 Jedy srdce

CO SRDCI ŠKODÍ A CO MU PROSPÍVÁ, DÍL 1.: LÉKY SRDCE

Lidské srdce je právě tím, co je na celém člověku nejdůležitější.

POJEM BOHABOJNOSTI

 Alláh سبحانه و تعالى v Koránu praví:

DRŽET SE OD POKUŠENÍ ROZKOLU STRANOU

 Alláhem Nejvyšším zjevený Zákon islámu nás vybízí k vyhýbání se rozkolu a pokušení. Přikazuje, abychom se drželi dále a běželi od něj, kdekoli se objeví.

JAZYK JAKO PŮVODCE ROZKOLU MEZI MUSLIMY

Věru jazyk je nejnebezpečnější orgán, který Alláh v lidském těle stvořil. Jeho pohyby jsou nejméně namáhavé, ale přinášejí největší škodu.

VYZÝVEJTE K ISLÁMU I OSTATNÍ SVOU VZNEŠENOU MRAVNOSTÍ A VLASTNÍM PŘÍKLADEM - Díl 1.

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho صلى الله عليه و سلم.
 
Vznešený Alláh poručil:
قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

DVACET ZPŮSOBŮ ZVIDITELŇOVÁNÍ SEBE SAMA V NÁBOŽENSTVÍ - DÍL 2.

Stejně jako může někdo dosáhnout odměny již jen za záměr, za upřímný úmysl vykonat dobrý čin, tak o ni může přijít, pokud bude jeho úmysl špatný. Takový čin, i když je zvnějšku sebelepší, je ve skutečnosti hříchem. Hadísů varujících před nebezpečím tzv. الرِّيَاءُ ar-rijá´, náboženské přetvářky, resp.

DVACET ZPŮSOBŮ ZVIDITELŇOVÁNÍ SEBE SAMA V NÁBOŽENSTVÍ - DÍL 1.

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého. Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Proroku, jeho rodu, jeho společníkům a všem, kteří ho následují až do Dne Soudu.

BEZOHLEDNÁ LHOSTEJNOST

Jev nazývaný jako الغَفلَةُal-ghafla, do češtiny nejčastěji překládáno jako lhostejnost, či ignorance, je něčím, co by se nikdy nemělo uhnízdit v srdci věřícího. Al-ghafla je něco jako bezohlednost, ale týká se více vztahu k náboženství, s přihlédnutím k potřebám lidských bytostí a vztahů mezi nimi, nebo mezi nimi a jejich Pánem.

LÁSKA VŮČI ALLÁHU VZNEŠENÉMU A JEJÍ DŮKAZ

Samozřejmou přirozeností je v případě každého člověka i to, že miluje anebo nenávidí. To je lidská vlastnost. Jsou však i takové podoby lásky a odporu, za které lidé obdrží svou odměnu od Alláha. Věřící milují Alláha více, nežli cokoli či kohokoli jiného.