Islámská morálka a etiketa

PROČ JE ZAKÁZÁNO PŘEHÁNĚT VE VELEBENÍ PROROKA صلى الله عليه و سلم

Existují ovšem i zakázané podoby údajné lásky vůči Prorokovi صلى الله عليه و سلم.
 

PLODY LÁSKY VŮČI PROROKOVIصلى الله عليه و سلم

Největším a běžně skrytým plodem lásky věřícího vůči Prorokuصلى الله عليه و سلم je pocítění slasti víry, arab. لذة الإيمان lezzetu l-ímán.

PODOBY LÁSKY VŮČI BOŽÍMU POSLU صلى الله عليه و سلم: DÍL 2.

 

PROJEVY LÁSKY VŮČI BOŽÍMU POSLU صلى الله عليه و سلم: DÍL 1.

I když je láska činem srdce, její plody se musí nutně objevit i na vnějších projevech a činech jedince. Podle nich lze dokázat její upřímnost, případně neupřímnost a skutečnost, že neislámské konání je zastíráno touto láskou.

DŮVODY LÁSKY VŮČI PROROKOVI صلى الله عليه و سلم

Síla lidské lásky závisí o důvodu, kvůli kterému milujeme a prahneme po milovaném. Tento důvod je obsažen ve smyslech, rozumu i srdci. Milujeme, co je dokonalé, krásné, dobré. Podoby lásky vůči Božímu Poslu صلى الله عليه و سلم jsou rozličné, díky množství výjimečných vlastností, kterým Alláh Svého Proroka صلى الله عليه و سلم obdařil.

LÁSKA VŮČI ALLÁHU A JEHO POSLU صلى الله عليه و سلم: DÍL 2.

Láska se objevuje v Koránu i v Sunně ve všech kontextech a aspektech světských, jako láska rodičů k dětem, láska mezi manžely, láska člověka k majetku a ostatním tužbám, ale také ve smyslu duchovním. To je zejména láska vůči Bohu a vůči Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم.

LÁSKA VŮČI ALLÁHU A JEHO POSLUصلى الله عليه و سلم: DÍL 1.

Pojem láska evokuje vztah a náklonnost srce k tomu, s čím je spokojeno a k čemu tíhne jako k dobrému. Je to pocit vůči něčemu, co je považováno za milé a drahé.

TYPY SRDCÍ POLDE IMÁMA IBN KAJJÍMA AL-DŽEWZÍJJE

Srdce bývá popisováno jako živé, či mrtvé. Srdce mohou být utříděna do celkem tří skupin, na srdce živá, mrtvá a ta, ve kterých je choroba.

ROZDÍL MEZI CHARAKTEREM VĚŘÍCÍHO A NEVĚŘÍCÍHO

Alláh v dnešní době zkouší muslimy mnoha ranami, z nichž jednou z nejhorších je komplex méněcennosti oproti zbytku světa a zapomenutí toho, co muslima činí muslimem a co jej má odlišovat a vyvyšovat nad všechny ostatní – jeho víru a jeho hluboký, niterně mravný charakter. Tak mnoho muslimů vykazuje znaky, které nemají nic společného s vírou a jsou charakteristické pro nemravnost a nevíru.

TOUHA JAKO DŮVOD ŠTĚSTÍ I ZKLAMÁNÍ

Mějte toto dobře na paměti, bratři. Velmi dobře. Toto vám přinese jasné světlo do života. Buď budete těmi, kterým bude kniha dána do levice, nebo vás touha po věčném štěstí a po spáse dovede k tomu, že vaše skutky budou v Soudný Den těžké na váze a vy obdržíte svou knihu do pravice a nejhodnotnějšího daru věčného užívání dosáhnete.