Islámská morálka a etiketa

ROZDÍL MEZI CHARAKTEREM VĚŘÍCÍHO A NEVĚŘÍCÍHO

Alláh v dnešní době zkouší muslimy mnoha ranami, z nichž jednou z nejhorších je komplex méněcennosti oproti zbytku světa a zapomenutí toho, co muslima činí muslimem a co jej má odlišovat a vyvyšovat nad všechny ostatní – jeho víru a jeho hluboký, niterně mravný charakter. Tak mnoho muslimů vykazuje znaky, které nemají nic společného s vírou a jsou charakteristické pro nemravnost a nevíru.

TOUHA JAKO DŮVOD ŠTĚSTÍ I ZKLAMÁNÍ

Mějte toto dobře na paměti, bratři. Velmi dobře. Toto vám přinese jasné světlo do života. Buď budete těmi, kterým bude kniha dána do levice, nebo vás touha po věčném štěstí a po spáse dovede k tomu, že vaše skutky budou v Soudný Den těžké na váze a vy obdržíte svou knihu do pravice a nejhodnotnějšího daru věčného užívání dosáhnete.

NENÁVIST VEDE KE KŘIVDĚ, NEKLESEJME K NÍ - REFLEXE VERŠE MÁIDA:8 UČENCI SUNNY

Alláh Vznešený praví:

RADY SPRÁVNÉHO VEDENÍ V MRAVNOSTI

بسم الله علرحمن الرحيم

ČTYŘI PILÍŘE DOBRÉ MRAVNOSTI

Šejchu l-islám imám Ibn Kajjím al-Džewzíjja رحمه الله napsal:
 
Dobrá mravnost je založena na čtyřech pilířích, bez jejichž přítomnosti si nelze představit její dosažení.
Jsou jimi:
 
1. الصَبرُ as-sabr, neboli trpělivost;
 
2. العِفَّةُ al-‘iffa, neboli velkodušnost;
 

VAROVÁNÍ TOMU, KDO O KŘIVDĚ MLČÍ, A RADOSTNÁ ZVĚST TOMU, KDO PROTI NÍ BOJUJE

Alláh ze Své Milosti vyslal ke všem národům proroky, aby lidi varovali před křivdou, útlakem a nespravedlností, jakož i trestem, který s sebou takové počínání nese. Vysláním Božího Proroka Muhammeda صلى الله عليه و سلم byla poražena nevíra a náboženství islámu nastoupilo své triumfální tažení.

TREST KŘIVDÍCÍCH A VAROVÁNÍ PŘED NÍM

Trest křivdících bude krutý, nebude jim zmírněn a nikdy nepomine, což se týká zejména pachatelů křivd proti Alláhu a Jeho výlučnému právu na uctívání. Ti, kteří se dopouštějí menších druhů křivdy, mají jednu z vlastností takových lidí.
 

MRTVÁ SRDCE

Zatímco jsou všude po světě zabíjeny tisíce muslimů a desetitisíce jsou jich vězněny a mučeny jen za to, že vyzývali k cestě Alláha a za to, že přikazovali vhodné a zakazovali zavrženíhodné, většina muslimů zůstává zarážejícím způsobem mlčet. Nestarají se o nic, nežli jen o tento svůj vezdejší život a jeho materiální stránky. Jejich srdce jsou naplněna láskou k tomuto světu a nedbalostí vůči světu onomu.

HNĚV PŘI TĚŽKOSTECH

 Lidi lze podle jejich vztahu a reakce k těžkostem a obtížím, se kterými se střetávají, rozdělit do čtyř úrovní.

JEN NEVĚDOMÝ SI STĚŽUJE NA SVŮJ ÚDĚL

Jen nevědomý si lidem stěžuje na Alláha[1]. To je největší stupeň ignorance, neboť si dotyčný stěžuje a Toho, který stvořil tomu, který byl stvořen. Pokud by dotyčný svého Pána skutečně znal, nikdy by si ohledně Něj nestěžoval a pokud by skutečně znal, co jsou lidé zač, nikdy by si nestěžoval právě jim.