Islámská morálka a etiketa

O CHARAKTERISTICE POKRYTECTVÍ

Buchárí uvádí v sahíh hadísech, že Prorok صلى الله عليه و سلم pravil, že pokrytci mají tyto základní vlastnosti:
1. Je-li mu dána důvěra, zradí.
2. Mluví-li, lže.
3. Slíbí-li, slib poruší.
4. Když se hádá, je nespravedlivý.
5. Bez ohledu na to, že se takový člověk modlí, postí se apod., nebo říká, že je muslim, je pravým pokrytcem.

PODOBY ZÁKAZU HLEDAT ZÁŠTITU U NEVĚŘÍCÍCH

 Je mnoho různých podob a případů, kde se odráží islámský zákaz hledání záštity muslimů u nevěřících. Zde vzpomeneme ty nejzákladnější a nejvíce rozšířené otázky:

TAKÍJA, LEŽ VE PROSPĚCH VÍRY - MÝTUS NEBO REALITA?

SLOVA SELEF PRO OČIŠTĚNÍ DUŠE

JAK DOSÁHNOUT SVORNOSTI MEZI MUSLIMY?

Svornost je Boží příkaz a jeho plnění je Boží milostí, za kterou následuje nesmírná odměna.
 

ISLÁMSKÁ MANŽELSKÁ ETIKA SKRZE KORÁN, SUNNU A PRAXI SELEF

SMYSL MRAVNOSTI

 

O PRAVDIVOSTI

بسم الله الرحمن الرحيم

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu.

ŠEJCH 'USEJMÍN O CHOVÁNÍ MUSLIMA VŮČI NEMUSLIMŮM

Vyzývám vás k respektu vůči těm lidem, kteří mají na to právo. Je povinnosti  chovat respekt k těm, kdož žijí mezi vámi, se kterými jste uzavřeli spojenectví a k těm, kteří mají vůči vám pochopení v zemi, kde žijete. Ochraňujte toto porozumění, nezrazujte, když zrada je znakem pokrytců a není cestou věrných. Jinak by vás totiž mohli chtít zahubit, či vyhnat.

ISLÁM ODMÍTÁ NACIONALIZMUS