Islámská morálka a etiketa

NENÁVIST VEDE KE KŘIVDĚ, NEKLESEJME K NÍ - REFLEXE VERŠE MÁIDA:8 UČENCI SUNNY

Alláh Vznešený praví:

RADY SPRÁVNÉHO VEDENÍ V MRAVNOSTI

بسم الله علرحمن الرحيم

ČTYŘI PILÍŘE DOBRÉ MRAVNOSTI

Šejchu l-islám imám Ibn Kajjím al-Džewzíjja رحمه الله napsal:
 
Dobrá mravnost je založena na čtyřech pilířích, bez jejichž přítomnosti si nelze představit její dosažení.
Jsou jimi:
 
1. الصَبرُ as-sabr, neboli trpělivost;
 
2. العِفَّةُ al-‘iffa, neboli velkodušnost;
 

VAROVÁNÍ TOMU, KDO O KŘIVDĚ MLČÍ, A RADOSTNÁ ZVĚST TOMU, KDO PROTI NÍ BOJUJE

Alláh ze Své Milosti vyslal ke všem národům proroky, aby lidi varovali před křivdou, útlakem a nespravedlností, jakož i trestem, který s sebou takové počínání nese. Vysláním Božího Proroka Muhammeda صلى الله عليه و سلم byla poražena nevíra a náboženství islámu nastoupilo své triumfální tažení.

TREST KŘIVDÍCÍCH A VAROVÁNÍ PŘED NÍM

Trest křivdících bude krutý, nebude jim zmírněn a nikdy nepomine, což se týká zejména pachatelů křivd proti Alláhu a Jeho výlučnému právu na uctívání. Ti, kteří se dopouštějí menších druhů křivdy, mají jednu z vlastností takových lidí.
 

MRTVÁ SRDCE

Zatímco jsou všude po světě zabíjeny tisíce muslimů a desetitisíce jsou jich vězněny a mučeny jen za to, že vyzývali k cestě Alláha a za to, že přikazovali vhodné a zakazovali zavrženíhodné, většina muslimů zůstává zarážejícím způsobem mlčet. Nestarají se o nic, nežli jen o tento svůj vezdejší život a jeho materiální stránky. Jejich srdce jsou naplněna láskou k tomuto světu a nedbalostí vůči světu onomu.

HNĚV PŘI TĚŽKOSTECH

 Lidi lze podle jejich vztahu a reakce k těžkostem a obtížím, se kterými se střetávají, rozdělit do čtyř úrovní.

JEN NEVĚDOMÝ SI STĚŽUJE NA SVŮJ ÚDĚL

Jen nevědomý si lidem stěžuje na Alláha[1]. To je největší stupeň ignorance, neboť si dotyčný stěžuje a Toho, který stvořil tomu, který byl stvořen. Pokud by dotyčný svého Pána skutečně znal, nikdy by si ohledně Něj nestěžoval a pokud by skutečně znal, co jsou lidé zač, nikdy by si nestěžoval právě jim.

SLAST UCTÍVÁNÍ

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم, jeho rodu, společníkům a všem jeho následovníkům až do Dne Soudu. A potom:

MORÁLNÍ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO PŘIKAZOVÁNÍ DOBRA A ODVRACENÍ OD ZLA

Nařizování dobra a odvracení od zla je jedním z předepsaných způsobů uctívání Alláha Vznešeného. Z tohoto důvodu vyžaduje vše, co vyžadují i všechny další typy uctívání Alláha -  to je podmínka upřímnosti úmyslu výhradně pro Alláha (arab. ichlás) a podmínka správného následování Proroka Muhammeda صلى الله عليه و سلم (arab.