Fetwabanka

POVINNOST MÍT PŘEHLED O AKTUÁLNÍ SITUACI MUSLIMŮ DOMA I VE SVĚTĚ

OTÁZKA: Je dobré mít přehled o aktuální situaci muslimů doma i ve světě, o soudobém dění, otázkách, dilematech a problémech ummy ve sféře politiky i společenského dění?

ŠEJCH 'ABDULMUHSIN AL-'ABBÁD AL-BEDR O USPĚCHANÝCH HLEDAČÍCH NAUKY

OTÁZKA: Existuje nějaká rada pro ty z hledačů nauky, kteří se unáhleně vyjadřují o jiných, dávají za povinnost něco, co není ve skutečnosti povinností a hovoří o věcech, které podporují rozdílnost a podněcují prohloubení neshod?

JAK ZŮSTAT PEVNÝM VE VÍŘE – RADA ŠEJCHA AL-FEWZÁNA MLÁDEŽI

OTÁZKA: Co by šejch poradil mladým lidem na začátku jejich cesty, aby zůstali pevní a neochvějní v konání dobra?
 
ODPOVĚĎ:
 

ZAHALENÍ PŘED ŠVAGREM

OTÁZKA: Musí moje manželka být před mým bratrem zahalená?
 
ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho صلى الله عليه و سلم.
 

KDY ZAČÍNÁ PRVNÍ HODINA VYČKÁVÁNÍ NA PÁTEČNÍ MODLITBU

OTÁZKA: Kdy začíná první hodina, odkdy se vyčkává na páteční modlitbu, ona hodina, ohledně které je zmíněna velká odměna, že pokud si člověk pospíší do mešity a vyčkává v ní modlibu, jako by obětoval velblouda?

ODSOUZENÍ ČINŮ TEKFÍROVCŮ V IRÁKU A AŠ-ŠÁMU

OTÁZKA: Podporujete Islámský stát v Iráku a Levantě (ISIL, ISIS) a chalífát?

PŮST TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY A JEHO NAHRAZENÍ

OTÁZKA: Jaký je předpis půstu těhotné či kojící ženy?

SLAVENÍ 15. NOCI MĚSÍCE ŠA'BÁNU

OTÁZKA: Je dovoleno slavit noc v polovině měsíce ša'bánu, tzv. Lejletu l-beráa? Někteří lidé z tradice v tuto noc rozdávají dětem sladkosti, jen tak kvůli radosti z blížícího se ramadánu. Jaké je v této věci stanovisko šarí'y?

PŘÍNOSY A VÝZNAM RANNÍ MODLITBY FADŽR

OTÁZKA: Jaký význam a přínos má ranní modlitba oproti ostatním povinným modlitbám? Co pomáhá posílit odhodlání věřícího vstát na ranní modlitbu?

MASO UČENCŮ JE OTRÁVENÉ

OTÁZKA: Co soudíte o těch, kteří napadají učence islámu a zlořečí jim?