Fetwabanka

EXISTUJE V ISLÁMU TZV. NOC PŘÁNÍ (ARAB. LEJLETU R-REGHÁIB)?

 OTÁZKA: Slyšela jsem o tzv. noci přání, má být první pátek v měsíci Redžebu, pokud se někdo pomodlí v tuto noc, Alláh mu splní přání. Co je na tom pravdy?

PŘEDPISY 'AKÍKY

OTÁZKA: Jaké jsou předpisy 'Akíky? Přijal jsem islám a jsem dospělý, mám i za sebe porazit dvě ovce, nebo se toto provádí výhradně při narození dítěte? Mám porazit také za své děti?

MODLITBA ZA PŘÍLIŠ KRÁTKÉHO DNE A POHYB PRSTU BĚHEM TEŠEHHUDU

OTÁZKA: Jak je to s modlitbou v situaci, kdy je den příliš krátký, třeba jen pět hodin, nebo příliš dlouhý, jako v severních zeměpisných šířkách? V mešitě jsem viděl některé bratry po odříkání at-tehíjjatu hýbat ukazovákem pravé ruky. Nakolik je toto potvrzeno?

ODPOVĚĎ:

JSOU ALKOHOL A MÝDLO Z VEPŘOVÉHO TUKU NEČISTÉ?

OTÁZKA: Je alkohol nečistý? Je mýdlo připravené z vepřového tuku nečisté?

ROZVOD POHLEDEM ŠARÍ'Y

OTÁZKA: Jak šarí'a pohlíží na rozvod? Jak snadné je zapuzení manželky? Jak pohlíží na ty, kteří hledají kličky, jak rozvod co nejvíce uspíšit? Má žena právo na rozvod? Jak je to s bezdůvodným rozvodem?

ODPOVĚĎ:

"ISLÁMSKÁ OSVĚTA", KTERÉ CHYBÍ MOUDROST A ZNALOST, POŠKOZUJE ISLÁM

 
OTÁZKA: Proč je k islámské osvětě nezbytná znalost? Co má udělat ten, který není zcela vzdělán v šarí'atských naukách?
 
ODPOVĚĎ:
 

SŇATEK PŘES INTERNET

OTÁZKA: Je dovoleno nabídnout sňatek přes web kameru na internetu (samozřejmě za přítomnosti mahrema) ?

PENÍZE Z ÚROKU A NÁHRADA NEZAPLACENÉHO ZEKÁTU

OTÁZKA: Co má muslim učinit s penězi z úroku, např. na bankovním účtu, nebo s těmi, které k němu dospějí dědictvím, případně je získal jako úrok předtím, než se kál? Jak má postupovat kajícník, který si přeje uhradit zekát za všechy roky, kdy jej neplatil?

NĚKOLIK OTÁZEK O SPOLEČNÉ MODLITBĚ ZA IMÁMEM

OTÁZKA: Co má muslim udělat, když přijde na společnou modlitbu a řada před ním je plná, ale v řadě za ním by byl sám? Má stáhnout někoho z přední řady dozadu? Je imámovi dovoleno počkat na opozdilce prodloužením některé z modlitebních pozic?

OTÁZKY O MODLITBĚ A RECITACI KORÁNU

OTÁZKA: Co mám udělat, zastihnu-li v mešitě cestující, jak se modlí před nástupem času modlitby? Jak se modlit mimo mešitu, nebo v situaci, kdy nemohu přesně určit kiblu? Liší se pravidla spojená s ezánem od pravidel spojených s ikámou? Může se recitovat Korán nahlas, když se lidé modlí dobrovolnou modlitbu? Může se Korán zdobit a ukládat do zdobeného pouzdra?