Fetwabanka

"ISLÁMSKÁ OSVĚTA", KTERÉ CHYBÍ MOUDROST A ZNALOST, POŠKOZUJE ISLÁM

 
OTÁZKA: Proč je k islámské osvětě nezbytná znalost? Co má udělat ten, který není zcela vzdělán v šarí'atských naukách?
 
ODPOVĚĎ:
 

SŇATEK PŘES INTERNET

OTÁZKA: Je dovoleno nabídnout sňatek přes web kameru na internetu (samozřejmě za přítomnosti mahrema) ?

PENÍZE Z ÚROKU A NÁHRADA NEZAPLACENÉHO ZEKÁTU

OTÁZKA: Co má muslim učinit s penězi z úroku, např. na bankovním účtu, nebo s těmi, které k němu dospějí dědictvím, případně je získal jako úrok předtím, než se kál? Jak má postupovat kajícník, který si přeje uhradit zekát za všechy roky, kdy jej neplatil?

NĚKOLIK OTÁZEK O SPOLEČNÉ MODLITBĚ ZA IMÁMEM

OTÁZKA: Co má muslim udělat, když přijde na společnou modlitbu a řada před ním je plná, ale v řadě za ním by byl sám? Má stáhnout někoho z přední řady dozadu? Je imámovi dovoleno počkat na opozdilce prodloužením některé z modlitebních pozic?

OTÁZKY O MODLITBĚ A RECITACI KORÁNU

OTÁZKA: Co mám udělat, zastihnu-li v mešitě cestující, jak se modlí před nástupem času modlitby? Jak se modlit mimo mešitu, nebo v situaci, kdy nemohu přesně určit kiblu? Liší se pravidla spojená s ezánem od pravidel spojených s ikámou? Může se recitovat Korán nahlas, když se lidé modlí dobrovolnou modlitbu? Může se Korán zdobit a ukládat do zdobeného pouzdra?

JE MUSLIMKA POVINNA NOSIT ABÁJU?

OTÁZKA: Co učinit, pokud má někdo na sobě zakázaný oděv? Je tzv. abája nezbytnou součástí šarí’atsky správného zahalení ženy? Co s muži, kteří přikazují ženám, jak se odívat a sami se odívají špatně?

BARVENÍ ŠEDIVÝCH VLASŮ

OTÁZKA: Je dovoleno obarvit šediny, či šedivé vlasy vytrhávat?

ODPOVĚDI O ISLÁMSKÝCH FRAKCÍCH A SKUPINÁCH

OTÁZKA: Je ten, který se připisuje nějaké z četných islámských skupin, považován za inovátora?

PŮST V PÁTEK, SOBOTU A NEDĚLI

OTÁZKA: Je povolený půst v pátek, v sobotu či v neděli?

STANOVISKO VŮČI SÚFIZMU

OTÁZKA: Jaký je názor ahlu s-sunna na súfizmus a súfisty?