Fetwabanka

ZEKÁT NEJBLIŽŠÍM PŘÍBUZNÝM

OTÁZKA: Je možné poslat zekátu l-fitr vlastní matce, která žije v cizí zemi a je bez příjmů?

JE ROZČLENĚNÍ TEWHÍDU NA TŘI ČÁSTI INOVACÍ?

OTÁZKA: Je bid’a, uvažujeme-li o rozčlenění tewhídu na kategorie? Nejedná se o nově vymyšlenou věc, která neexistovala před Ibn Tejmíjjou? Jak se vůči takovému tvrzení postavit?

ZEKÁTU L-FITR RODINĚ MANŽELKY

 OTÁZKA: Je dovoleno dát zekátu l-fitr vlastní rodině, nebo rodině manželky, pokud jsou potřební?

JAK JE DEFINOVÁN ZEKÁTU L-FITR

 OTÁZKA: Jak je definován zekátu l-fitr?

JAK VYUŽÍT LETNÍHO VOLNA

 OTÁZKA: Můžete nám poradit, jak by měl člověk strávit své letní prázdniny, či dovolenou? Co byste doporučil?

CESTOVÁNÍ DO ZEMÍ NEVĚŘÍCÍCH A MAJETEK UTRACENÝ ZA TAKOVOU CESTU

 OTÁZKA: Za jakých podmínek je muslimům dovoleno cestovat do země nevěřících? Jaký je status peněz vynaložených na takovou cestu?

JAKÉ UČENCE NUTNO NÁSLEDOVAT

 OTÁZKA: Jaké jsou charakteristiky učenců, kteří by měli být následováni?

VZTAH MEZI UČENCI A MLÁDEŽÍ

 OTÁZKA: Můžete prosím vysvětlit, jaký by měl být vztah mezi mládeží a učenci a jak by měl být postaven, neboť nacházíme některé takové, kteří zavrhují naše učence a vybírají si „vyzyvatele“ (arab. du‘át)[1]. 

FYZICKÉ TRESTY PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ

 OTÁZKA: Současná pedagogika zakazuje tělesné tresty dětí. Mnoho zemí v Evropě přijalo zákony, podle kterých je fyzicky trestané dítě rodičům automaticky odebráno. Je takový přístup správný z hlediska šarí’y?

ODSTRANĚNÍ TETOVÁNÍ

OTÁZKA: V mládí jsem si nechal na ruce vytetovat nahé ženské tělo. Později jsem pochopil, že islám zakazuje tetování. Jsem prosím povinen si toto tetování odstranit? Jsou mé modlitby, které jsem doposud vykonal, správné?
 
ODPOVĚĎ: