Fetwabanka

JE MUSLIMKA POVINNA NOSIT ABÁJU?

OTÁZKA: Co učinit, pokud má někdo na sobě zakázaný oděv? Je tzv. abája nezbytnou součástí šarí’atsky správného zahalení ženy? Co s muži, kteří přikazují ženám, jak se odívat a sami se odívají špatně?

BARVENÍ ŠEDIVÝCH VLASŮ

OTÁZKA: Je dovoleno obarvit šediny, či šedivé vlasy vytrhávat?

ODPOVĚDI O ISLÁMSKÝCH FRAKCÍCH A SKUPINÁCH

OTÁZKA: Je ten, který se připisuje nějaké z četných islámských skupin, považován za inovátora?

PŮST V PÁTEK, SOBOTU A NEDĚLI

OTÁZKA: Je povolený půst v pátek, v sobotu či v neděli?

STANOVISKO VŮČI SÚFIZMU

OTÁZKA: Jaký je názor ahlu s-sunna na súfizmus a súfisty?

BRANÍ RUKOJMÍCH A POPRAVY VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ

OTÁZKA: Jaké je šarí’atské stanovisko ve věci braní rukojmích, chování vůči válečným zajatcům a jejich případných poprav? Jak souvisí se zajatci v době Proroka صلى الله عليه و سلم ?
 
ODPOVĚĎ:
 

ZEKÁT NEJBLIŽŠÍM PŘÍBUZNÝM

OTÁZKA: Je možné poslat zekátu l-fitr vlastní matce, která žije v cizí zemi a je bez příjmů?

JE ROZČLENĚNÍ TEWHÍDU NA TŘI ČÁSTI INOVACÍ?

OTÁZKA: Je bid’a, uvažujeme-li o rozčlenění tewhídu na kategorie? Nejedná se o nově vymyšlenou věc, která neexistovala před Ibn Tejmíjjou? Jak se vůči takovému tvrzení postavit?

ZEKÁTU L-FITR RODINĚ MANŽELKY

 OTÁZKA: Je dovoleno dát zekátu l-fitr vlastní rodině, nebo rodině manželky, pokud jsou potřební?

JAK JE DEFINOVÁN ZEKÁTU L-FITR

 OTÁZKA: Jak je definován zekátu l-fitr?