Fetwabanka

VZTAH MEZI UČENCI A MLÁDEŽÍ

 OTÁZKA: Můžete prosím vysvětlit, jaký by měl být vztah mezi mládeží a učenci a jak by měl být postaven, neboť nacházíme některé takové, kteří zavrhují naše učence a vybírají si „vyzyvatele“ (arab. du‘át)[1]. 

FYZICKÉ TRESTY PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ

 OTÁZKA: Současná pedagogika zakazuje tělesné tresty dětí. Mnoho zemí v Evropě přijalo zákony, podle kterých je fyzicky trestané dítě rodičům automaticky odebráno. Je takový přístup správný z hlediska šarí’y?

ODSTRANĚNÍ TETOVÁNÍ

OTÁZKA: V mládí jsem si nechal na ruce vytetovat nahé ženské tělo. Později jsem pochopil, že islám zakazuje tetování. Jsem prosím povinen si toto tetování odstranit? Jsou mé modlitby, které jsem doposud vykonal, správné?
 
ODPOVĚĎ:
 

ZIKR MENSTRUUJÍCÍ ŽENY

 OTÁZKA: Může menstruující žena provádět zikr, tj. připomínat si Alláha, nebo musí počkat a rituálně se očistit (vzít abdest)?

BYDLENÍ U RODIČŮ V DOMĚ NA PŮJČKU

OTÁZKA: Je mi dovoleno bydlet v domě mého otce, který je koupen na půjčku? 

CESTA NÁSLEDOVNÍKŮ SELEF: VÝCHOVOU PROTI EXTREMIZMU A TERORIZMU

V minulých dnech jsme byli svědky otřesného činu zmasakrování několika nevinných nemuslimů – židů a křesťanů, který se udál na jihu Francie.

BARVENÍ VLASŮ

OTÁZKA: Je barvení vlasů obyčejnými barvami, které jsou k dostání v obchodech, povoleno, nebo zakázáno?
 
ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu, Pánu všech světů, požehnání a mír  s posledním z Proroků, s Muhammedem صلى الله عليه و سلم.

RECITACE AL-FÁTIHY PŘI SPOŽDĚNÍ SE NA MODLITBU

 OTÁZKA: Zajímá mne jedna otázka ohledně modlitby. Naučil jsem se, že al-Fátiha je pilířem modlitby a její recitace je povinností ve všech rek’átech jak při modlitbě jednotlivě, tak i při společné. Pokud tedy zastihnu imáma v předklonu, počítá mi se tento rek’át jako správný, i když jsem v něm nerecitoval al-Fátihu?

VÝNOS OHLEDNĚ PŘEMRŠTĚNÍ VÝŠE VĚNA NEVĚSTY

OTÁZKA:  Výše obvěnění nevěsty (arab. mehr) velmi vzorstla. Mladí muži tak nemají možnost se oženit, protože nedisponují dostatečným množstvím financí, aby složili takové věno, které se od nich očekává. Jaké je islámsko-právní stanovisko v souvislosti s tímto problémem? Alláh vás odměň za vaši pro nás užitečnou odpověď.

ZÁKAZ DVOU OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ V JEDNÉ

OTÁZKA: Co znamená zákaz dvou smluvních podmínek v jedné a téže kupní smlouvě?
 
ODPOVĚĎ: