Fetwabanka

VÝNOS OHLEDNĚ PŘEMRŠTĚNÍ VÝŠE VĚNA NEVĚSTY

OTÁZKA:  Výše obvěnění nevěsty (arab. mehr) velmi vzorstla. Mladí muži tak nemají možnost se oženit, protože nedisponují dostatečným množstvím financí, aby složili takové věno, které se od nich očekává. Jaké je islámsko-právní stanovisko v souvislosti s tímto problémem? Alláh vás odměň za vaši pro nás užitečnou odpověď.

ZÁKAZ DVOU OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ V JEDNÉ

OTÁZKA: Co znamená zákaz dvou smluvních podmínek v jedné a téže kupní smlouvě?
 
ODPOVĚĎ:

ŠEJCH IBN BÁZ O NEPŘÁTELSTVÍ VŮČI NEMUSLIMŮM A O UZAVÍRÁNÍ OBCHODŮ S NIMI

OTÁZKA: Někteří mladí lidé si dnes myslí, že je povinností prokazovat nepřátelství vůči nevěřícím, kteří přebývají v muslimských zemích, nebo i k těm, kteří je navštěvují. Myslí, že jde o náboženskou povinnost. Proto je někteří z nich dokonce i unášejí a zabíjejí, myslíce si, že je to dovoleno, pokud u nich shledají něco, co nevidí rádi.

ODPOVĚĎ:

PROVĚŘOVÁNÍ INFORMACÍ

OTÁZKA: Někteří vyzyvatelé k islámu (arab. du’át, sg. dá‘í) obviňují jiné islámské osvětáře z různých věcí a když jsou tito žalobci tázáni na svá obvinění, řeknou: „Člověk dobře známý svou znalostí a správností nás o tom (o čem hovoříme) zpravil.“
 
ODPOVĚĎ:
 

ŠEJCH AL-ALBÁNÍ O OSLAVĚ PROROKOVÝCH صلى الله عليه و سلم NAROZENIN

 Dnešního dne byl 12. Rebí’u l-awwel, což je nejpravděpodobnější datum narození Božího Proroka صلى الله عليه و سلم (tzv. mewlíd). Mnoho muslimů ve světě si tento den připomíná slavnostmi, setkáními a svátečními zvyky.

VLASTNOSTI TOHO, KDO VYNÁŠÍ FETWY

 OTÁZKA: Jaké vlastnosti musí splňovat osoba, která je pověřena lidem dávat šarí’atsko-právní posudky a výnosy (arab. fetawá)?

PROČ AMR IBN AL-ÁS رضي الله عنه NEZNIČIL SOCHY FARAÓNŮ - ODPOVĚĎ ŠEJCHA IBN DŽIBRÍNA

 OTÁZKA: Proč ´Amr ibn al-Ás رضي الله عنه nezničil faraonské sochy když byl dobyt Egypt? A je rozdíl mezi touto situací a zničením soch Buddhy které byly zničeny nedávno v Afghánistánu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

FETWA STÁLÉ RADY PRO FETÁWÁ V SAÚDSKÉ ARÁBII OHLEDNĚ SVÁTKŮ NEVĚŘÍCÍCH

 Stálá komise pro fetwy v čele se šejchem ‘Abdul‘azízem ibn Bázem byla tázána na předpis účasti muslimů při organizaci oslav nevěřících svátků, předpis samé účasti, gratulací a slavení. Odpověděla:

ŠARÍ’ATSKO-PRÁVNÍ STANOVISKO VE VĚCI OSLAV, ÚČASTI NA OSLAVÁCH A GRATULACE KE SVÁTKŮM VÁNOC A NOVÉHO ROKU

OTÁZKA: Jak vznikl zvyk slavení Nového roku? Je dovoleno účastnit se oslav Vánoc a Nového roku? Je dovoleno gratulovat k nim a přijímat gratulace?

PROKAZOVAT NEPŘÁTELSTVÍ NEMUSLIMSKÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM MUSLIMSKÝCH ZEMÍ

 OTÁZKA: Jaké je stanovisko vůči prokazování nepřátelství vůči cizím turistům a návštěvníkům islámských zemí?