Fetwabanka

JAK VYUŽÍT LETNÍHO VOLNA

 OTÁZKA: Můžete nám poradit, jak by měl člověk strávit své letní prázdniny, či dovolenou? Co byste doporučil?

CESTOVÁNÍ DO ZEMÍ NEVĚŘÍCÍCH A MAJETEK UTRACENÝ ZA TAKOVOU CESTU

 OTÁZKA: Za jakých podmínek je muslimům dovoleno cestovat do země nevěřících? Jaký je status peněz vynaložených na takovou cestu?

JAKÉ UČENCE NUTNO NÁSLEDOVAT

 OTÁZKA: Jaké jsou charakteristiky učenců, kteří by měli být následováni?

VZTAH MEZI UČENCI A MLÁDEŽÍ

 OTÁZKA: Můžete prosím vysvětlit, jaký by měl být vztah mezi mládeží a učenci a jak by měl být postaven, neboť nacházíme některé takové, kteří zavrhují naše učence a vybírají si „vyzyvatele“ (arab. du‘át)[1]. 

FYZICKÉ TRESTY PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ

 OTÁZKA: Současná pedagogika zakazuje tělesné tresty dětí. Mnoho zemí v Evropě přijalo zákony, podle kterých je fyzicky trestané dítě rodičům automaticky odebráno. Je takový přístup správný z hlediska šarí’y?

ODSTRANĚNÍ TETOVÁNÍ

OTÁZKA: V mládí jsem si nechal na ruce vytetovat nahé ženské tělo. Později jsem pochopil, že islám zakazuje tetování. Jsem prosím povinen si toto tetování odstranit? Jsou mé modlitby, které jsem doposud vykonal, správné?
 
ODPOVĚĎ:
 

ZIKR MENSTRUUJÍCÍ ŽENY

 OTÁZKA: Může menstruující žena provádět zikr, tj. připomínat si Alláha, nebo musí počkat a rituálně se očistit (vzít abdest)?

BYDLENÍ U RODIČŮ V DOMĚ NA PŮJČKU

OTÁZKA: Je mi dovoleno bydlet v domě mého otce, který je koupen na půjčku? 

CESTA NÁSLEDOVNÍKŮ SELEF: VÝCHOVOU PROTI EXTREMIZMU A TERORIZMU

V minulých dnech jsme byli svědky otřesného činu zmasakrování několika nevinných nemuslimů – židů a křesťanů, který se udál na jihu Francie.

BARVENÍ VLASŮ

OTÁZKA: Je barvení vlasů obyčejnými barvami, které jsou k dostání v obchodech, povoleno, nebo zakázáno?
 
ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu, Pánu všech světů, požehnání a mír  s posledním z Proroků, s Muhammedem صلى الله عليه و سلم.