Fetwabanka

ZÁKAZ DVOU OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ V JEDNÉ

OTÁZKA: Co znamená zákaz dvou smluvních podmínek v jedné a téže kupní smlouvě?
 
ODPOVĚĎ:

ŠEJCH IBN BÁZ O NEPŘÁTELSTVÍ VŮČI NEMUSLIMŮM A O UZAVÍRÁNÍ OBCHODŮ S NIMI

OTÁZKA: Někteří mladí lidé si dnes myslí, že je povinností prokazovat nepřátelství vůči nevěřícím, kteří přebývají v muslimských zemích, nebo i k těm, kteří je navštěvují. Myslí, že jde o náboženskou povinnost. Proto je někteří z nich dokonce i unášejí a zabíjejí, myslíce si, že je to dovoleno, pokud u nich shledají něco, co nevidí rádi.

ODPOVĚĎ:

PROVĚŘOVÁNÍ INFORMACÍ

OTÁZKA: Někteří vyzyvatelé k islámu (arab. du’át, sg. dá‘í) obviňují jiné islámské osvětáře z různých věcí a když jsou tito žalobci tázáni na svá obvinění, řeknou: „Člověk dobře známý svou znalostí a správností nás o tom (o čem hovoříme) zpravil.“
 
ODPOVĚĎ:
 

ŠEJCH AL-ALBÁNÍ O OSLAVĚ PROROKOVÝCH صلى الله عليه و سلم NAROZENIN

 Dnešního dne byl 12. Rebí’u l-awwel, což je nejpravděpodobnější datum narození Božího Proroka صلى الله عليه و سلم (tzv. mewlíd). Mnoho muslimů ve světě si tento den připomíná slavnostmi, setkáními a svátečními zvyky.

VLASTNOSTI TOHO, KDO VYNÁŠÍ FETWY

 OTÁZKA: Jaké vlastnosti musí splňovat osoba, která je pověřena lidem dávat šarí’atsko-právní posudky a výnosy (arab. fetawá)?

PROČ AMR IBN AL-ÁS رضي الله عنه NEZNIČIL SOCHY FARAÓNŮ - ODPOVĚĎ ŠEJCHA IBN DŽIBRÍNA

 OTÁZKA: Proč ´Amr ibn al-Ás رضي الله عنه nezničil faraonské sochy když byl dobyt Egypt? A je rozdíl mezi touto situací a zničením soch Buddhy které byly zničeny nedávno v Afghánistánu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

FETWA STÁLÉ RADY PRO FETÁWÁ V SAÚDSKÉ ARÁBII OHLEDNĚ SVÁTKŮ NEVĚŘÍCÍCH

 Stálá komise pro fetwy v čele se šejchem ‘Abdul‘azízem ibn Bázem byla tázána na předpis účasti muslimů při organizaci oslav nevěřících svátků, předpis samé účasti, gratulací a slavení. Odpověděla:

ŠARÍ’ATSKO-PRÁVNÍ STANOVISKO VE VĚCI OSLAV, ÚČASTI NA OSLAVÁCH A GRATULACE KE SVÁTKŮM VÁNOC A NOVÉHO ROKU

OTÁZKA: Jak vznikl zvyk slavení Nového roku? Je dovoleno účastnit se oslav Vánoc a Nového roku? Je dovoleno gratulovat k nim a přijímat gratulace?

PROKAZOVAT NEPŘÁTELSTVÍ NEMUSLIMSKÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM MUSLIMSKÝCH ZEMÍ

 OTÁZKA: Jaké je stanovisko vůči prokazování nepřátelství vůči cizím turistům a návštěvníkům islámských zemí?

JAKÝ JE NÁZOR ISLÁMU NA TELEPATII A ODKRYTÍ NEPOZNATELNÉHO?

 OTÁZKA: Jaká je pozice islámu ohledně telepatie a odhalení nepoznatelného? Jak vysvětlit příhodu, která se stala Omaru ibnu l-Chattábovi?