Fetwabanka

ZIKR MENSTRUUJÍCÍ ŽENY

 OTÁZKA: Může menstruující žena provádět zikr, tj. připomínat si Alláha, nebo musí počkat a rituálně se očistit (vzít abdest)?

BYDLENÍ U RODIČŮ V DOMĚ NA PŮJČKU

OTÁZKA: Je mi dovoleno bydlet v domě mého otce, který je koupen na půjčku? 

CESTA NÁSLEDOVNÍKŮ SELEF: VÝCHOVOU PROTI EXTREMIZMU A TERORIZMU

V minulých dnech jsme byli svědky otřesného činu zmasakrování několika nevinných nemuslimů – židů a křesťanů, který se udál na jihu Francie.

BARVENÍ VLASŮ

OTÁZKA: Je barvení vlasů obyčejnými barvami, které jsou k dostání v obchodech, povoleno, nebo zakázáno?
 
ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu, Pánu všech světů, požehnání a mír  s posledním z Proroků, s Muhammedem صلى الله عليه و سلم.

RECITACE AL-FÁTIHY PŘI SPOŽDĚNÍ SE NA MODLITBU

 OTÁZKA: Zajímá mne jedna otázka ohledně modlitby. Naučil jsem se, že al-Fátiha je pilířem modlitby a její recitace je povinností ve všech rek’átech jak při modlitbě jednotlivě, tak i při společné. Pokud tedy zastihnu imáma v předklonu, počítá mi se tento rek’át jako správný, i když jsem v něm nerecitoval al-Fátihu?

VÝNOS OHLEDNĚ PŘEMRŠTĚNÍ VÝŠE VĚNA NEVĚSTY

OTÁZKA:  Výše obvěnění nevěsty (arab. mehr) velmi vzorstla. Mladí muži tak nemají možnost se oženit, protože nedisponují dostatečným množstvím financí, aby složili takové věno, které se od nich očekává. Jaké je islámsko-právní stanovisko v souvislosti s tímto problémem? Alláh vás odměň za vaši pro nás užitečnou odpověď.

ZÁKAZ DVOU OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ V JEDNÉ

OTÁZKA: Co znamená zákaz dvou smluvních podmínek v jedné a téže kupní smlouvě?
 
ODPOVĚĎ:

ŠEJCH IBN BÁZ O NEPŘÁTELSTVÍ VŮČI NEMUSLIMŮM A O UZAVÍRÁNÍ OBCHODŮ S NIMI

OTÁZKA: Někteří mladí lidé si dnes myslí, že je povinností prokazovat nepřátelství vůči nevěřícím, kteří přebývají v muslimských zemích, nebo i k těm, kteří je navštěvují. Myslí, že jde o náboženskou povinnost. Proto je někteří z nich dokonce i unášejí a zabíjejí, myslíce si, že je to dovoleno, pokud u nich shledají něco, co nevidí rádi.

ODPOVĚĎ:

PROVĚŘOVÁNÍ INFORMACÍ

OTÁZKA: Někteří vyzyvatelé k islámu (arab. du’át, sg. dá‘í) obviňují jiné islámské osvětáře z různých věcí a když jsou tito žalobci tázáni na svá obvinění, řeknou: „Člověk dobře známý svou znalostí a správností nás o tom (o čem hovoříme) zpravil.“
 
ODPOVĚĎ:
 

ŠEJCH AL-ALBÁNÍ O OSLAVĚ PROROKOVÝCH صلى الله عليه و سلم NAROZENIN

 Dnešního dne byl 12. Rebí’u l-awwel, což je nejpravděpodobnější datum narození Božího Proroka صلى الله عليه و سلم (tzv. mewlíd). Mnoho muslimů ve světě si tento den připomíná slavnostmi, setkáními a svátečními zvyky.