Fetwabanka

VLASTNOSTI TOHO, KDO VYNÁŠÍ FETWY

 OTÁZKA: Jaké vlastnosti musí splňovat osoba, která je pověřena lidem dávat šarí’atsko-právní posudky a výnosy (arab. fetawá)?

PROČ AMR IBN AL-ÁS رضي الله عنه NEZNIČIL SOCHY FARAÓNŮ - ODPOVĚĎ ŠEJCHA IBN DŽIBRÍNA

 OTÁZKA: Proč ´Amr ibn al-Ás رضي الله عنه nezničil faraonské sochy když byl dobyt Egypt? A je rozdíl mezi touto situací a zničením soch Buddhy které byly zničeny nedávno v Afghánistánu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

FETWA STÁLÉ RADY PRO FETÁWÁ V SAÚDSKÉ ARÁBII OHLEDNĚ SVÁTKŮ NEVĚŘÍCÍCH

 Stálá komise pro fetwy v čele se šejchem ‘Abdul‘azízem ibn Bázem byla tázána na předpis účasti muslimů při organizaci oslav nevěřících svátků, předpis samé účasti, gratulací a slavení. Odpověděla:

ŠARÍ’ATSKO-PRÁVNÍ STANOVISKO VE VĚCI OSLAV, ÚČASTI NA OSLAVÁCH A GRATULACE KE SVÁTKŮM VÁNOC A NOVÉHO ROKU

OTÁZKA: Jak vznikl zvyk slavení Nového roku? Je dovoleno účastnit se oslav Vánoc a Nového roku? Je dovoleno gratulovat k nim a přijímat gratulace?

PROKAZOVAT NEPŘÁTELSTVÍ NEMUSLIMSKÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM MUSLIMSKÝCH ZEMÍ

 OTÁZKA: Jaké je stanovisko vůči prokazování nepřátelství vůči cizím turistům a návštěvníkům islámských zemí?

JAKÝ JE NÁZOR ISLÁMU NA TELEPATII A ODKRYTÍ NEPOZNATELNÉHO?

 OTÁZKA: Jaká je pozice islámu ohledně telepatie a odhalení nepoznatelného? Jak vysvětlit příhodu, která se stala Omaru ibnu l-Chattábovi? 

BYLY BRÁNY IDŽTIHÁDU UZAVŘENY?

OTÁZKA: Byly brány idžtihádu v islámsko-právní vědě a v nauce o oceňování hadísů skutečně uzavřeny? Jak odpovědět někomu, kdo si to myslí?

KOHO POVAŽOVAT ZA UČENCE

OTÁZKA: Koho se ptát na rozřešení v otázkách islámu? Kdo je učenec, tedy referenční autorita? Jak postupovat v situaci, kdy se dva učenci neshodnou? Čí odpověď upřednostnit?

JAK SE CHOVAT K TĚM, KTEŘÍ HOVOŘÍ O VÍŘE, ANIŽ MAJÍ ZNALOST?

 OTÁZKA: Jak se chovat k lidem, kteří hovoří o víře, aniž disponují jakoukoli znalostí a i přesto vydávají fetwy?

ODPOVĚĎ:

O islámu není dovoleno hovořit, kromě uvedeme-li důkaz z Koránu, z hadísu, konsensu (arab. idžmá'), nebo analogie (arab. kijás). 

JE ŽENSKÁ OBŘÍZKA PODPOROVÁNA AUTENTICKOU SUNNOU?

 OTÁZKA: Je ženská obřízka předepsána Koránem nebo Sunnou? Co o tom říkají islámští učenci?