Fetwabanka

BYLY BRÁNY IDŽTIHÁDU UZAVŘENY?

OTÁZKA: Byly brány idžtihádu v islámsko-právní vědě a v nauce o oceňování hadísů skutečně uzavřeny? Jak odpovědět někomu, kdo si to myslí?

KOHO POVAŽOVAT ZA UČENCE

OTÁZKA: Koho se ptát na rozřešení v otázkách islámu? Kdo je učenec, tedy referenční autorita? Jak postupovat v situaci, kdy se dva učenci neshodnou? Čí odpověď upřednostnit?

JAK SE CHOVAT K TĚM, KTEŘÍ HOVOŘÍ O VÍŘE, ANIŽ MAJÍ ZNALOST?

 OTÁZKA: Jak se chovat k lidem, kteří hovoří o víře, aniž disponují jakoukoli znalostí a i přesto vydávají fetwy?

ODPOVĚĎ:

O islámu není dovoleno hovořit, kromě uvedeme-li důkaz z Koránu, z hadísu, konsensu (arab. idžmá'), nebo analogie (arab. kijás). 

JE ŽENSKÁ OBŘÍZKA PODPOROVÁNA AUTENTICKOU SUNNOU?

 OTÁZKA: Je ženská obřízka předepsána Koránem nebo Sunnou? Co o tom říkají islámští učenci?

PUSTIT RECITACI KORÁNU NA PÁSCE A NEPOSLOUCHAT JI

OTÁZKA: Jaký je názor islámu na neposlouchání Koránu v případě, kdy je zapnutý magnetofon a hraje recitace Vznešeného Koránu, ale někteří přítomní jí nenaslouchají, protože jsou zaměstnáni bavením se jedni s druhými? Dopouštějí se tito lidé hříchu? A je hříšný ten, kdo pustil recitaci Koránu na pásce?

STAČÍ UPŘÍMNÉ POKÁNÍ ZA CIZOLOŽSTVÍ, NEBO MUSÍ BÝT PROVEDEN TREST?

OTÁZKA: Jsem ženatý, moje žena žije v mé vlasti, ale já pracuji v západní zemi, abych si vydělal na živobytí a výchovu svých dětí. Ale já jsem se dopustil hříchu cizoložství (arab. ziná), a následně jsem toho litoval - kál se k Alláhu. Je to dostatečné, nebo ne? Nebo musí být také proveden i předepsaný trest (ar. hadd)?

ODPOVĚĎ:

POSTUP V PŘÍPADĚ ROZDÍLNÝCH ODPOVĚDÍ UČENCŮ NA STEJNOU OTÁZKU

OTÁZKA: Jak postupovat v případě, že se řídím odpovědí učence nějakého mezhebu, který nějakou věc povoluje a pak se dozvím od jiného učence jiného mezhebu opačné stanovisko?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

DÁRCOVSTVÍ KRVE

 OTÁZKA: Jaké je šarí’atské stanovisko ohledně dárcovství krve a přijímání cizí krve dárce pacientem?

ISLÁM A DOMÁCÍ NÁSILÍ NA ŽENÁCH - PREVENCE A ŘEŠENÍ

 OTÁZKA: Jak se islám staví k domácímu násilí? Proč se muslimové tolik dopouštějí domácího násilí, jak odvážně zmiňují mnohé bývalé muslimky, které se mu dokázaly vymanit, nebo jak dosvědčil nedávný případ Egypťana u krajského soudu ve Zlíně? Zdá se mi, že mnozí, i „zbožní“ muslimové snaží na veřejnosti chovat spořádaně, ale v soukromí své ženy týrají a ponižují. Navrhujete jako muslimové nějaká řešení, jak bojovat s tímto závažným problémem?

SMYSL HIDŽRY V DNEŠNÍ DOBĚ

OTÁZKA: Jak můžeme provést hidžru kvůli Alláhu v dnešní době?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.