Fetwabanka

PUSTIT RECITACI KORÁNU NA PÁSCE A NEPOSLOUCHAT JI

OTÁZKA: Jaký je názor islámu na neposlouchání Koránu v případě, kdy je zapnutý magnetofon a hraje recitace Vznešeného Koránu, ale někteří přítomní jí nenaslouchají, protože jsou zaměstnáni bavením se jedni s druhými? Dopouštějí se tito lidé hříchu? A je hříšný ten, kdo pustil recitaci Koránu na pásce?

STAČÍ UPŘÍMNÉ POKÁNÍ ZA CIZOLOŽSTVÍ, NEBO MUSÍ BÝT PROVEDEN TREST?

OTÁZKA: Jsem ženatý, moje žena žije v mé vlasti, ale já pracuji v západní zemi, abych si vydělal na živobytí a výchovu svých dětí. Ale já jsem se dopustil hříchu cizoložství (arab. ziná), a následně jsem toho litoval - kál se k Alláhu. Je to dostatečné, nebo ne? Nebo musí být také proveden i předepsaný trest (ar. hadd)?

ODPOVĚĎ:

POSTUP V PŘÍPADĚ ROZDÍLNÝCH ODPOVĚDÍ UČENCŮ NA STEJNOU OTÁZKU

OTÁZKA: Jak postupovat v případě, že se řídím odpovědí učence nějakého mezhebu, který nějakou věc povoluje a pak se dozvím od jiného učence jiného mezhebu opačné stanovisko?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

DÁRCOVSTVÍ KRVE

 OTÁZKA: Jaké je šarí’atské stanovisko ohledně dárcovství krve a přijímání cizí krve dárce pacientem?

ISLÁM A DOMÁCÍ NÁSILÍ NA ŽENÁCH - PREVENCE A ŘEŠENÍ

 OTÁZKA: Jak se islám staví k domácímu násilí? Proč se muslimové tolik dopouštějí domácího násilí, jak odvážně zmiňují mnohé bývalé muslimky, které se mu dokázaly vymanit, nebo jak dosvědčil nedávný případ Egypťana u krajského soudu ve Zlíně? Zdá se mi, že mnozí, i „zbožní“ muslimové snaží na veřejnosti chovat spořádaně, ale v soukromí své ženy týrají a ponižují. Navrhujete jako muslimové nějaká řešení, jak bojovat s tímto závažným problémem?

SMYSL HIDŽRY V DNEŠNÍ DOBĚ

OTÁZKA: Jak můžeme provést hidžru kvůli Alláhu v dnešní době?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

ZAČÁTEK MODLITEB MENSTRUUJÍCÍ ŽENY

OTÁZKA: Když se menstruující žena stane čistou, před východem slunce, je pro ni povinné vykonat modlitbu maghrib a  modlitbu 'išá´? Podobně, pokud se stane čistou před západem slunce, je pro ni povinné provést modlitby zuhr a 'asr?

ODPOVĚĎ:

PŘEDPIS DĚTÍ KONVERTITY K ISLÁMU

 OTÁZKA: Přijal jsem islám a z existujícího manželství mám dvě děti. Jaký je jejich předpis? Jsou i ony automaticky muslimy?

ŠEJCH IBN BÁZ O VSTUPU DO SKUPIN ISLÁMSKÉ OBRODY

Otázka: Studenti odkazují na Vás a na velké učence a ptají se vás. Co jim tedy radíte Vy? Schvalujete Vy vstup do podobných uskupení, jako je Džema’atu l-ichwán (Muslimské bratrstvo), Džema’atu t-teblígh, Džema’atu l-džihád atd., nebo jim radíte zůstat při hledání nauky spolu s hledači nauky z da’wetu selefíjja?

Odpověď:

OBŘÍZKA TOHO, KTERÝ PŘIJAL ISLÁM

 OTÁZKA: Přijal jsem islám, ale doposud jsem nepodstoupil obřízku. Je obřízka povinností? Můžete svou odpověď dokázat?

ODPOVĚĎ: