Fetwabanka

ZAČÁTEK MODLITEB MENSTRUUJÍCÍ ŽENY

OTÁZKA: Když se menstruující žena stane čistou, před východem slunce, je pro ni povinné vykonat modlitbu maghrib a  modlitbu 'išá´? Podobně, pokud se stane čistou před západem slunce, je pro ni povinné provést modlitby zuhr a 'asr?

ODPOVĚĎ:

PŘEDPIS DĚTÍ KONVERTITY K ISLÁMU

 OTÁZKA: Přijal jsem islám a z existujícího manželství mám dvě děti. Jaký je jejich předpis? Jsou i ony automaticky muslimy?

ŠEJCH IBN BÁZ O VSTUPU DO SKUPIN ISLÁMSKÉ OBRODY

Otázka: Studenti odkazují na Vás a na velké učence a ptají se vás. Co jim tedy radíte Vy? Schvalujete Vy vstup do podobných uskupení, jako je Džema’atu l-ichwán (Muslimské bratrstvo), Džema’atu t-teblígh, Džema’atu l-džihád atd., nebo jim radíte zůstat při hledání nauky spolu s hledači nauky z da’wetu selefíjja?

Odpověď:

OBŘÍZKA TOHO, KTERÝ PŘIJAL ISLÁM

 OTÁZKA: Přijal jsem islám, ale doposud jsem nepodstoupil obřízku. Je obřízka povinností? Můžete svou odpověď dokázat?

ODPOVĚĎ:

MUSLIMKA A DOMÁCÍ PRÁCE

 OTÁZKA: V různých zdrojích jsem nalezla různé odpovědi na to, jestli má manželka podle šarí’y povinnost vykonávat domácí práce v domě svého manžela. Někde říkají, že ano a někde naopak tvrdí, že nikoli a že manžel je povinen v takovém případě zajistit služebnou. Který názor je správný?

JSOU HLUCHONĚMÍ PŘED BOHEM ZODPOVĚDNI?

 OTÁZKA: Jsou hluchoněmí odpovědní před Bohem a musejí vykonávat povinnosti stanovené šarí’ou?

ODPOVĚĎ:

VODA ZEMZEM

VÝNOS OHLEDNĚ ODÍVÁNÍ ŽEN

 OTÁZKA: O co se opírá příkaz nošení hidžábu? Co se přesně v šarí’i myslí hidžábem? Jaké by měl splňovat podmínky? Může bát barevný? Může muslimka k šátku nosit běžné kalhoty a volnější košili?

JAK ODPOVÍDAT DĚTEM SHODNĚ JEJICH VYSPĚLOSTI

OTÁZKA: Protože se pravidelně modlím, má šestiletá dcera mi často klade otázky o islámu - kdo je Alláh, můžeme-li Jej vidětJá jí na to odpovídám tak, jak je, jedině pravdu, jenže ona se poté, co jí odpovím , trochu zarazí a já nevím, zda-li nehřeším tím, že jí říkám věci tak, jak jsou.

CHARAKTERISTIKY OPRAVDOVÉHO VĚŘÍCÍHO

OTÁZKA: Jaké jsou charakteristiky věřících, které je odlišují od nevěřících?

ODPOVĚĎ:

To je vskutku velká otázka. Tím, že známe rozdíl mezi věřícími a ostatními lidmi, a stejně tak i rozdíl mezi pravdou a lží je tak zřetelně znatelným rozdílem, jako rozdíl mezi lidmi věčného štěstí a lidmi věčného trápení.