Fetwabanka

STANOVISKO K PROHLÍŽENÍ A STUDIU DNEŠNÍ TÓRY, EVANGELIA A ŽALMŮ

OTÁZKA: Je povoleno pro mě muslima studovat a prohlížet Evangelium a číst v něm s účelem prohlížení, studování a ne za jiným záměrem? A je víra v nebeské knihy , jako že víra, že jsou od Boha a že máme věřit co je v nich napsáno?

ŠEJCH IBN BÁZ O VÝZVĚ IMÁMA MUHAMMEDA IBN ABDULWEHHÁBA AT-TEMÍMÍHO

 Vyzývání imáma Mohameda bin Abdul Waháb, kéž je k němu Alláh milosrdný, k jedinečnosti. Otázka: Milý šejchu, někteří lidé u nás pojmenovávají učence ze Saudské Arábie jako vahábisty. Co nám můžete o tomto pojmenování říct a jak jim máme odpovídat?

ZAMĚSTNÁNÍ ŽENY A PRACOVNÍ POZICE, KTERÉ SMÍ A NESMÍ VYKONÁVAT

 OTÁZKA: Jaké je šarí’atsko-právní stanovisko ohledně zaměstnávání žen? Pokud je to dovoleno, kde může žena pracovat?

IBLÍS - DŽIN NEBO PADLÝ ANDĚL?

 OTÁZKA: Je Iblís, Alláh ho proklej, džin nebo anděl?

HRANÍ KARET

 OTÁZKA: Je podle šarí’y dovoleno hrát karty? Jako jsou žolíky, mariášové karty, taroty apod.?

SVĚŘENÍ DĚTÍ DO PÉČE

OTÁZKA: Když se manžel a manželka rozvedou a mají syny a dcery, komu budou svěřeny do opatrovnictví? 

ODPOVĚĎ:

Budou svěřeny tomu, koho prohlásí opatrovníkem muslimský soudce. To znamená: pokud se bývalí manželé nedohodnou na tom, kdo si ponechá děti, pak výsledek závisí na rozhodnutí islámského soudu a soudce rozváží všechna myslitelná pro a proti.

NEALKOHOLICKÉ PIVO

OTÁZKA: Jaké je rozhodnutí o pití piva? Upozorňuji, že existují dva druhy piva – jeden s obsahem alkoholu a jeden bez obsahu alkoholu. Je to považováno za opojný nápoj?
 
ODPOVĚĎ:
Chvála Alláhu.
Je nezbytné rozlišovat mezi oběma druhy piva:
Prvním z nich je opojné pivo, které se prodává v některých zemích. Toto pivo je

PROHLÁŠENÍ VE VĚCI TERORISTICKÉHO ÚTOKU NA ALEXANDRIJSKÝ KOSTEL

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého

Tímto nejpříkřeji odsuzujeme hanebný a zavrženíhodný zločin, teroristický útok na koptský kostel v egyptské Alexandrii, při kterém přišlo o život, nebo bylo raněno, mnoho Egypťanů, jak koptských křesťanů, tak i muslimů.

ODPOVĚĎ TĚM, KTEŘÍ PRO SEBE NEVIDÍ POTŘEBU UČIT SE VĚROUCE

OTÁZKA: Jsou lidé, kteří u sebe nevidí potřebu učit se věrouku s odůvodněním, že jsou přece muslimové a nikoli nevěřící, nebo modloslužebníci. Jaká je odpověď těmto?

ODPOVĚĎ:

VZTAH K TOMU, KDO SETRVÁVÁ V HŘÍCHU