Fetwabanka

MUSLIMKA A DOMÁCÍ PRÁCE

 OTÁZKA: V různých zdrojích jsem nalezla různé odpovědi na to, jestli má manželka podle šarí’y povinnost vykonávat domácí práce v domě svého manžela. Někde říkají, že ano a někde naopak tvrdí, že nikoli a že manžel je povinen v takovém případě zajistit služebnou. Který názor je správný?

JSOU HLUCHONĚMÍ PŘED BOHEM ZODPOVĚDNI?

 OTÁZKA: Jsou hluchoněmí odpovědní před Bohem a musejí vykonávat povinnosti stanovené šarí’ou?

ODPOVĚĎ:

VODA ZEMZEM

VÝNOS OHLEDNĚ ODÍVÁNÍ ŽEN

 OTÁZKA: O co se opírá příkaz nošení hidžábu? Co se přesně v šarí’i myslí hidžábem? Jaké by měl splňovat podmínky? Může bát barevný? Může muslimka k šátku nosit běžné kalhoty a volnější košili?

JAK ODPOVÍDAT DĚTEM SHODNĚ JEJICH VYSPĚLOSTI

OTÁZKA: Protože se pravidelně modlím, má šestiletá dcera mi často klade otázky o islámu - kdo je Alláh, můžeme-li Jej vidětJá jí na to odpovídám tak, jak je, jedině pravdu, jenže ona se poté, co jí odpovím , trochu zarazí a já nevím, zda-li nehřeším tím, že jí říkám věci tak, jak jsou.

CHARAKTERISTIKY OPRAVDOVÉHO VĚŘÍCÍHO

OTÁZKA: Jaké jsou charakteristiky věřících, které je odlišují od nevěřících?

ODPOVĚĎ:

To je vskutku velká otázka. Tím, že známe rozdíl mezi věřícími a ostatními lidmi, a stejně tak i rozdíl mezi pravdou a lží je tak zřetelně znatelným rozdílem, jako rozdíl mezi lidmi věčného štěstí a lidmi věčného trápení.

ODMĚNA ZA HLEDÁNÍ NÁBOŽENSKÉ ZNALOSTI

OTÁZKA: Zaznamenalo se mnoho o odměně za čtení vznešeného Koránu, je také odměna za čtení Prorokových, mír s ním, výroků?

ODPOVĚĎ:

MANŽELÉ ŽEN V RÁJI

 OTÁZKA: Víme, že muži budou mít v ráji hurisky, ale co bude se ženami? Budou i ony mít v ráji manžele?

STANOVISKO K PROHLÍŽENÍ A STUDIU DNEŠNÍ TÓRY, EVANGELIA A ŽALMŮ

OTÁZKA: Je povoleno pro mě muslima studovat a prohlížet Evangelium a číst v něm s účelem prohlížení, studování a ne za jiným záměrem? A je víra v nebeské knihy , jako že víra, že jsou od Boha a že máme věřit co je v nich napsáno?

ŠEJCH IBN BÁZ O VÝZVĚ IMÁMA MUHAMMEDA IBN ABDULWEHHÁBA AT-TEMÍMÍHO

 Vyzývání imáma Mohameda bin Abdul Waháb, kéž je k němu Alláh milosrdný, k jedinečnosti. Otázka: Milý šejchu, někteří lidé u nás pojmenovávají učence ze Saudské Arábie jako vahábisty. Co nám můžete o tomto pojmenování říct a jak jim máme odpovídat?