Fetwabanka

JAK ODPOVÍDAT DĚTEM SHODNĚ JEJICH VYSPĚLOSTI

OTÁZKA: Protože se pravidelně modlím, má šestiletá dcera mi často klade otázky o islámu - kdo je Alláh, můžeme-li Jej vidětJá jí na to odpovídám tak, jak je, jedině pravdu, jenže ona se poté, co jí odpovím , trochu zarazí a já nevím, zda-li nehřeším tím, že jí říkám věci tak, jak jsou.

CHARAKTERISTIKY OPRAVDOVÉHO VĚŘÍCÍHO

OTÁZKA: Jaké jsou charakteristiky věřících, které je odlišují od nevěřících?

ODPOVĚĎ:

To je vskutku velká otázka. Tím, že známe rozdíl mezi věřícími a ostatními lidmi, a stejně tak i rozdíl mezi pravdou a lží je tak zřetelně znatelným rozdílem, jako rozdíl mezi lidmi věčného štěstí a lidmi věčného trápení.

ODMĚNA ZA HLEDÁNÍ NÁBOŽENSKÉ ZNALOSTI

OTÁZKA: Zaznamenalo se mnoho o odměně za čtení vznešeného Koránu, je také odměna za čtení Prorokových, mír s ním, výroků?

ODPOVĚĎ:

MANŽELÉ ŽEN V RÁJI

 OTÁZKA: Víme, že muži budou mít v ráji hurisky, ale co bude se ženami? Budou i ony mít v ráji manžele?

STANOVISKO K PROHLÍŽENÍ A STUDIU DNEŠNÍ TÓRY, EVANGELIA A ŽALMŮ

OTÁZKA: Je povoleno pro mě muslima studovat a prohlížet Evangelium a číst v něm s účelem prohlížení, studování a ne za jiným záměrem? A je víra v nebeské knihy , jako že víra, že jsou od Boha a že máme věřit co je v nich napsáno?

ŠEJCH IBN BÁZ O VÝZVĚ IMÁMA MUHAMMEDA IBN ABDULWEHHÁBA AT-TEMÍMÍHO

 Vyzývání imáma Mohameda bin Abdul Waháb, kéž je k němu Alláh milosrdný, k jedinečnosti. Otázka: Milý šejchu, někteří lidé u nás pojmenovávají učence ze Saudské Arábie jako vahábisty. Co nám můžete o tomto pojmenování říct a jak jim máme odpovídat?

ZAMĚSTNÁNÍ ŽENY A PRACOVNÍ POZICE, KTERÉ SMÍ A NESMÍ VYKONÁVAT

 OTÁZKA: Jaké je šarí’atsko-právní stanovisko ohledně zaměstnávání žen? Pokud je to dovoleno, kde může žena pracovat?

IBLÍS - DŽIN NEBO PADLÝ ANDĚL?

 OTÁZKA: Je Iblís, Alláh ho proklej, džin nebo anděl?

HRANÍ KARET

 OTÁZKA: Je podle šarí’y dovoleno hrát karty? Jako jsou žolíky, mariášové karty, taroty apod.?

SVĚŘENÍ DĚTÍ DO PÉČE

OTÁZKA: Když se manžel a manželka rozvedou a mají syny a dcery, komu budou svěřeny do opatrovnictví? 

ODPOVĚĎ:

Budou svěřeny tomu, koho prohlásí opatrovníkem muslimský soudce. To znamená: pokud se bývalí manželé nedohodnou na tom, kdo si ponechá děti, pak výsledek závisí na rozhodnutí islámského soudu a soudce rozváží všechna myslitelná pro a proti.