Fetwabanka

O SOUČASNÉ POSEDLOSTI MOBILNÍMI TELEFONY A JINOU MODERNÍ TECHNOLOGIÍ

OTÁZKA: Co soudíte o současném pokušení posedlosti moderní technologií, zejména chytrými telefony, které vytlačují běžnou lidskou komunikaci a také četbu, zejména četbu Koránu, ale i ostatních užitečných knih?

ODPOVĚĎ:

RADA MUSLIMŮM OHLEDNĚ INTERNETU, SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A ONLINE DISKUSÍ

OTÁZKA: Co radíte muslimům, kteří jsou aktivní na internetu, účastní se diskusí na diskusních fórech a sdílejí informace či své názory na sociálních sítích? Jak se k těmto aktuálním jevům stavět z hlediska islámu?

ODPOVĚĎ:

JAKÉ JE NEJVĚTŠÍ BOŽÍ JMÉNO?

OTÁZKA: Jaké je největší z tzv. překrásných jmen Božích?

ODPOVĚĎ:

O MIMOMANŽELSKÉM SOUŽITÍ A VZTAZÍCH

OTÁZKA: Jaký je názor islámu na muže a ženu, kteří nejsou sezdáni, ale žijí spolu ve věrném vztahu jako přítel a přítelkyně a dochází mezi nimi navzájem k různým podobám fyzického kontaktu, polibkům apod., avšak s výjimkou pohlavního styku jako takového?


DŮLEŽITOST A DOPADY SPRÁVNÉ VĚROUKY

OTÁZKA: Jistý člověk nedbá na důležitost správné 'akídy a je toho názoru, že plně dostačuje jeho víra coby vnitřní přesvědčení. Mohli byste vyjasnit důležitost 'akídy pro muslima, to, jak se odráží na jeho životě, vztahu k ostatním muslimům, ke společnosti jako celku a k nemuslimům?


JSOU ADAMŮV RÁJ A POSMRTNÝ RÁJ NA ONOM SVĚTĚ TOTOŽNÝMI MÍSTY?

OTÁZKA: Je ráj, do nějž byl stvořen Adam, mír s ním, a kde pobýval se svou manželkou, stejným místem, jako ráj, do kterého se dostanou zbožní věřící po smrti? Lidé se ptají na ráj, ze kterého byl vyhnán Adam. Někteří říkají, že je to ten Věčný Ráj a jiní tvrdí, že je to není ten pravý Ráj. Kde je pravda?

ODPOVĚĎ:

JE PODLE ISLÁMU DOVOLENO SPORTOVAT, NAPŘÍKLAD HRÁT FOTBAL?

OTÁZKA: Je dovoleno rekreačně se věnovat kopané a trávit svůj volný čas tímto způsobem? Někde jsem četl, že islám fotbal zakazuje.

ODPOVĚĎ:

Na hraní fotbalu není vůbec nic špatného, dokud jsou splněny následující podmínky:

POHŘEBNÍ MODLITBA VYKONANÁ NA DÁLKU

OTÁZKA: Jaké je islámsko-právní stanovisko na pohřební modlitbu na dálku, tedy za nepřítomného nebožtíka, resp. bez přímého vidění jeho těla?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodu a jeho společníkům.

CO S EXISTENCÍ ROZMANITÝCH USKUPENÍ MEZI SOUČASNÝMI MUSLIMY?

OTÁZKA: Co je povinností muslimských učenců v souvislosti s existencí velkého množství islámských spolků, společností a uskupení či skupin v mnoha muslimských zemích i jinde, s ohledem na rozdíly existující mezi nimi do té míry, že některá uskupení prohlašují jiná za zbloudilá?

BÝVAL JSEM TĚŽKÝ HŘÍŠNÍK, ALE TEĎ SE CHCI KÁT, NAPRAVIT SE A ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT

OTÁZKA: Jsem mladý muž, mám jen devatenáct let a už jsem se stihl dopustit mnoha hříchů, dokonce jsem se ani nemodlil, nechodil jsem do mešity, nikdy za celý život jsem se nedokázal postit celý ramadán. Kromě toho jsem se dopustil mnoha dalších hříchů. Přísahal jsem už mnohokrát předtím, že se budu kát, nicméně vždy poté jsem znovu upadl do těch samých hříchů. Žiju mezi dalšími mladými lidmi, kteří jsou na tom zrovna tak špatně, jako já, včetně mých přátel a kamarádů.