Fetwabanka

LZE SEJMOUT PŘÍSTROJE Z PACIENTA PO MOZKOVÉ SMRTI?

Otázka: Jaký je islámsko-právní předpis ohledně sejmutí oživovacích přístrojů z osoby, která prodělala tzv. mozkovou smrt? Je mozková smrt koncem vezdejšího života člověka?
 
Orpověď:
 

KDY A JAK SMÍ ŽENA OPUSTIT DŮM?

 

VZÁJEMNÁ KRITIKA AKTIVISTŮ ISLÁMSKÉ OSVĚTY

 

PÁTEČNÍ KÁZÁNÍ JINAK NEŽ ARABSKY

OTÁZKA: Je dovoleno přednášet páteční kázání (chutbu) jinak, nežli v arabštině? Musí být chutba v arabštině i v případě, že jí nikdo nerozumí?

ODPOVĚĎ:

ZMĚNA JMÉNA PO PŘIJETÍ ISLÁMU

OTÁZKA: Jaký je islámskoprávní názor na změnu jména člověka, který přijme islám?

ODPOVĚĎ:

Neexistuje žádný šarí'atský důkaz, který by stanovoval změnu jména po návratu jedince k islámu jako povinnost.

Změnit jméno je povinností jen v případě, že

JE SELEFÍJA HNUTÍ?

OTÁZKA: Někteří lidé přistupují k selefÍji jako ke všem ostatním skupinám a hnutím přítomným na poli výzvy k islámu. Co o tom soudíte?

ODPOVĚĎ:

MUŽSKÁ OBŘÍZKA

Otázka: Jaký je islámsko-právní názor ve věci mužské obřízky?

Odpověď:

Mužskou obřízkou rozumíme chirurgické odstranění předkožky, která pokrývá žalud penisu. Hanefíjský imám al-Máwerdí definuje  šarí'atsky akceptovanou mužskou obřízku  minimálně odkrytím špičky žaludu, respektive v ideálním případě odnětím celé předkožky.

PRAVIDLA SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

Otázka: Jaké je islámskoprávní stanovisko ve věci sledování televize?

Odpověď:

KDO JSOU TO AWLIJÁ´

Otázka: Kdo jsou awlijá´ (sg. welí, tj. Bohu přiblížený)? Jde o nějakou určitou skupinu osob? Jsou awlijá´ těmi, nad jejichž hroby jsou vybudována mauzolea?

Odpověď:

Ne. Jsou jimi ti, o kterých řekl Alláh:

Nikoliv, Bohu přiblížení věru nemusí mít strach žádný a nebudou zarmouceni ti, kdož uvěřili a byli bohabojní. (Júnus:62)

USÁMA BIN LÁDIN A JEHO "DŽIHÁD" Z POZICE ISLÁMU

بسم الله الرحمان الرحيم