Fetwabanka

ODLOŽENÍ MODLITBY FADŽR DO VÝCHODU SLUNCE

OTÁZKA: Jaké je rozhodnutí o odložení modlitby Fajr , dokud slunce téměř nevyšlo a neprovádí jej v řádném termínu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.
1. Pět denních modliteb má stanovenou dobu, má začátek a konec, které jsou dobře definovány, přičemž modlitba má být prováděna v tento čas. Alláh říká (výklad významu):

ZMĚNA ZLA RUKOU

OTÁZKA: Můžeme zlo změnit rukou (přímým zákrokem)? Kdy by se zlo mělo změnit přímo rukou?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.
Alláh popsal věřící jako ty, jež odsuzují zlo a jako ty, jež přikazují, co je dobré. Říká:

NOŠENÍ PLNOVOUSU A ZKRÁCENÍ KALHOT NAD KOTNÍKY

OTÁZKA: Jaké je rozhodnutí o těch, kteří říkají, že holení vousů a zkracování oděvu nad kotníky jsou triviální, nedůležité záležitosti a nejsou základní principy náboženství, nebo o těch, kteří se smeji lidem, kteří tyto věci paktikují?

ODPOVĚĎ:

CO JE HIZBÍJJA A KDO JE HIZBÍ

Otázka:
Co znamená termín „hizbíjja“[1] Co se myslí tím, že osoba v sobě nosí hizbíjju? Kdo jsou hizbíjjún, k čemu vyzývají a jaké metodiky se drží?
Odpověď:

ZABÍJENÍ NEMUSLIMŮ V MUSLIMSKÝCH ZEMÍCH

Autor: šejch Muhammed bin Sálih bin ‘Usejmín
Zdroj: časopis ad-Da‘awa, str. 26, č. 20, Rabí’u l-áchir 1424 Hidžry / červen 2003
  
  
Otázka:

MANŽELSTVÍ NA DOBU URČITOU

Otázka: Jaký je islámsko-právní názor na tzv. manželství na dobu určitou (ar. an-nikáhu l-mut‘a)?
 
Odpověď:
 
Všechna chvála Alláhu.
 

SOUHLAS RODIČŮ PŘI SŇATKU

Otázka: Může dívka, či žena, vstoupit do manželství bez souhlasu otce, nebo jiného mužského příbuzného opatrovníka (ar. welí), nebo do manželského svazku s někým, s kým nejsou její otec, či matka seznámeni? Vidí se, že takových manželství je čím dál více a některé náboženské autority je dovolují, bez obzvláště vyargumentovaného objasnění.

LZE SEJMOUT PŘÍSTROJE Z PACIENTA PO MOZKOVÉ SMRTI?

Otázka: Jaký je islámsko-právní předpis ohledně sejmutí oživovacích přístrojů z osoby, která prodělala tzv. mozkovou smrt? Je mozková smrt koncem vezdejšího života člověka?
 
Orpověď:
 

KDY A JAK SMÍ ŽENA OPUSTIT DŮM?

 

VZÁJEMNÁ KRITIKA AKTIVISTŮ ISLÁMSKÉ OSVĚTY