Fetwabanka

PRAVIDLA SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

Otázka: Jaké je islámskoprávní stanovisko ve věci sledování televize?

Odpověď:

KDO JSOU TO AWLIJÁ´

Otázka: Kdo jsou awlijá´ (sg. welí, tj. Bohu přiblížený)? Jde o nějakou určitou skupinu osob? Jsou awlijá´ těmi, nad jejichž hroby jsou vybudována mauzolea?

Odpověď:

Ne. Jsou jimi ti, o kterých řekl Alláh:

Nikoliv, Bohu přiblížení věru nemusí mít strach žádný a nebudou zarmouceni ti, kdož uvěřili a byli bohabojní. (Júnus:62)

USÁMA BIN LÁDIN A JEHO "DŽIHÁD" Z POZICE ISLÁMU

بسم الله الرحمان الرحيم

SPOLUPRÁCE S EXTRÉMISTICKÝMI SKUPINAMI

Otázka: Jaké  je islámskoprávní stanovisko ohledně skupin odpovědných za bombové útoky proti civilistům a terorismus a spolupráce s nimi?

ISLÁM ZAKAZUJE TERORISTICKÉ ÚTOKY NA CIVILISTY

بسم الله الرحمان الرحيم
Fetwa Shromáždění nejvyšších islámských učenců Království Saúdské Arábie

Všechna chvála náleží jedině Bohu, mír a požehnáni jeho poslednímu Poslovi, jeho rodině a jeho společníkům.

VINNÝ OCET

Otázka: Jaký je šarí'atskoprávní názor na vinný ocet? Spadá do alkoholu? Je tedy povolený, nebo zakázaný?

 

Odpověď: Děkujeme za podnětný dotaz.

V otázce vinného octu se jedná o dvě situace.

1. Vinný ocet vzniká z vína umělou cestou, působením člověka. Pak je skutečně zakázán.

BEZDŮVODNÉ ODKLÁDÁNÍ POVINNÉ POUTI DO MEKKY

 

ÚNOSY LETADEL

 

NEVÍRA TOHO, KDO NESOUDÍ PODLE ŠARÍ'A

Otázka : Je nevírou, která člověka vyvádí z islámu, když věří, že je povolené nahradit šarí’u za zákon sekulární?

Odpověď:

CO JE TO SELEFÍJA? KDO JSOU TO SELEFÍJÚN?

بسم الله الرحمان الرحيم