Fetwabanka

USÁMA BIN LÁDIN A JEHO "DŽIHÁD" Z POZICE ISLÁMU

بسم الله الرحمان الرحيم

SPOLUPRÁCE S EXTRÉMISTICKÝMI SKUPINAMI

Otázka: Jaké  je islámskoprávní stanovisko ohledně skupin odpovědných za bombové útoky proti civilistům a terorismus a spolupráce s nimi?

ISLÁM ZAKAZUJE TERORISTICKÉ ÚTOKY NA CIVILISTY

بسم الله الرحمان الرحيم
Fetwa Shromáždění nejvyšších islámských učenců Království Saúdské Arábie

Všechna chvála náleží jedině Bohu, mír a požehnáni jeho poslednímu Poslovi, jeho rodině a jeho společníkům.

VINNÝ OCET

Otázka: Jaký je šarí'atskoprávní názor na vinný ocet? Spadá do alkoholu? Je tedy povolený, nebo zakázaný?

 

Odpověď: Děkujeme za podnětný dotaz.

V otázce vinného octu se jedná o dvě situace.

1. Vinný ocet vzniká z vína umělou cestou, působením člověka. Pak je skutečně zakázán.

BEZDŮVODNÉ ODKLÁDÁNÍ POVINNÉ POUTI DO MEKKY

 

ÚNOSY LETADEL

 

NEVÍRA TOHO, KDO NESOUDÍ PODLE ŠARÍ'A

Otázka : Je nevírou, která člověka vyvádí z islámu, když věří, že je povolené nahradit šarí’u za zákon sekulární?

Odpověď:

CO JE TO SELEFÍJA? KDO JSOU TO SELEFÍJÚN?

بسم الله الرحمان الرحيم

ŠPATNÉ SLOVO O UČENCÍCH

بسم الله الرحمن الرحيم

Odpovídá šejch Ibn Usejmín, převzato z Kitábu d-de’weti, str. 2/62-64

OTÁZKA: Co si myslíte o těch, kteří urážejí učence, což zapříčiňuje odcizování se od těchto učenců?

ODPOVĚĎ:

NÁSLEDOVÁNÍ PRVNÍCH GENERACÍ MUSLIMŮ

OTÁZKA: Jak se stanu následovníkem prvních generací?


ODPOVĚĎ:

Šarí'atské principy, které se mohou vyrozumět z toho, co jsme doposud řekli a jejichž přidržování se znamená přidržování se cesty selef[1] jsou následující: