Fetwabanka

ŠEJCH SÁLIH AL-FEWZÁN: ZAKÁZÁNA JE LEŽ ZA ÚČELEM SNADNĚJŠÍHO PŘIJETÍ VÝZVY K ISLÁMU

OTÁZKA: Je při výzvě k Alláhu dovoleno lhát? Dá se rčení „účel světí prostředky“ vměstnat pod veřejný prospěch tak, jak ho definuje šarí'a?


ODPOVĚĎ:

MOHL SE PROROK صلى الله عليه و سلم DOPUSTIT LIDSKÝCH OMYLŮ?

OTÁZKA: Mohlo ze stany Posla Božího صى الله عليه و سلم dojít k lidským omylům?


ODPOVĚĎ:


Prorok صلى الله عليه و سلم samotný prosil:

ŠEJCH IBN BÁZ: JAK VYZÝVAT K ISLÁMU V PŘÍPADĚ STŘETU S KONKRÉTNÍM NEPOCHOPENÍM

OTÁZKA: Jak vyzývat k islámu lidi se specifickou kulturou nebo žijící v konkrétním prostředí, které působí, že skutečný význam poselství islámu je překrucován?

ODPOVĚĎ:

UMÝVÁNÍ ZADNÍ STRANY KRKU PŘI RITUÁLNÍ OČISTĚ

OTÁZKA: Viděl jsem v mešitě muže, který si umýval zadní stranu krku. Je to správný postup?

ODPOVĚĎ:

Vznešený Alláh pravil:

ZEKÁTU L-FITR V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

OTÁZKA: Co je to zekátu l-fitr? Je povinný? Kdo je povinen platit ho?
ODPOVĚĎ:

Termín زكاة الفطر zekátu l-fitr, nebo také صدقة الفطر sadakatu l-fitr znamená v šarí'i povinný milodar dávaný každým jednotlivým muslimem při přerušení půstu.

Šejch Ibn Báz praví:
Zekátu l-fitr je povinností každého muslima, ať už mladého, či starého, ať už muže, či ženy, ať už osobně svobodného, nebo otroka.[1]

ZVLÁŠTNÍ ODMĚNA PRO TOHO, KDO ZEMŘE V RAMADÁNU

OTÁZKA: Bude ten, kdo zemře v ramadánu, obyvatelem Ráje? Podobně jako se to říká o tom, kdo zemře během noci na pátek? Je to znamením dobrého konce?

ODPOVĚĎ:

OTEVŘENÉ SEZENÍ S ŠEJCHEM ÁLU Š-ŠEJCHEM: OTÁZKY A ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY V RAMADÁNU

OTÁZKA: Ctěný šejchu, doufáme, že nám ozřejmíte některé body preferované etikety půstu, abychom z nich mohli mít užitek všichni. Ať vás Alláh dobrem odmění.

ODPOVĚĎ:

OCHLAZOVÁNÍ SE VODOU BĚHEM PŮSTU

OTÁZKA: Může postící během svého půstu ochlazovat své tělo vodou, pokud je mu horko a půst je pro něj obtížný?

ODPOVĚĎ:

POKUD NĚKDO ZMEŠKÁ 'IŠÁ A PŘIJDE AŽ NA TERÁWÍH

OTÁZKA: Pokud přidu do mešity později a nestihnu kvůli tomu společnou večerní modlitbu 'išá, přičemž lidé se již modlí nepovinnou ramadánskou modlitbu teráwíh, jak mám postupovat? Pokud mám s sebou ještě další lidi, máme se spolu pomodlit 'išá, nebo se přidat na teráwíh?

CO RUŠÍ RITUÁLNÍ OČISTU

OTÁZKA: Mohli byste mi přehledně vypsat a shrnout, co vše ruší rituální očistu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho صلى الله عليه و سلم.