Fetwabanka

HOROSKOPY A ASTROLOGIE

OTÁZKA: V některých arabských časopisech či novinách lze narazit na horoskopy podle znamení zvěrokruhum jako je Beran, Býk či Blíženci apod. Věří se, že děti narozené v těchto znameních mají společné určité povahové rysy na rozdíl od ostatních, že jejich povaha se proměňuje v závislosti na pohybech hvězd a planet apod. Byť různé horoskopy vykazují jasné známky nekonzistentnosti. Mnoho mladých lidí tyto věci rádo čte.

O NEBEZPEČÍ NOVÝCH SEKT A FRAKCÍ ZAŠTIŤUJÍCÍCH SE ISLÁMEM

OTÁZKA: Dnes existují ti, kteří vyzývají muslimskou mládež a prosté muslimy k tomu, aby následovali nově vnesené metodologie partajnictví a kteří se je snaží rekrutovat pro frakce a skupiny, vydávaje to za správnou a přímou cestu, aby se tito připojili k Dá'iš (ISIS), al-Ká'idě atd. … Co byste poradili?

PROČ FUNGUJÍ „ZÁZRAKY“ A POVĚRY

OTÁZKA: Pokud tvrdíte, že islám je pravé náboženství, jak se potom vypořádáte se zjevným faktem, že křesťanské zázraky fungují?

ODPOVĚĎ:

POKÁNÍ TOHO, KDO SE DOPUSTIL INOVACE

OTÁZKA: Existuje pokání pro toho, kdo následoval blud či inovaci a vybízel k ní? Jakým způsobem má správně proběhnout?

ODPOVĚĎ:

Ano, toto pokání existuje a důkazem je všeobecné znění veršů a hadísů pojednávajících o pokání.

KDY JE MOŽNO ODPOJIT UMÍRAJÍCÍHO PACIENTA OD PŘÍSTROJŮ

OTÁZKA: Vím, že islám zakazuje eutanázii, co ovšem případ nevyléčitelně nemocného člověka, pro nějž již není naděje na uzdravení a který přežívá udržován ve vegetativním stavu jen díky pomoci život zachraňujících přístrojů? Kdy je možno přestat pacienta resuscitovat?

ODPOVĚĎ:

ISLÁMŠTÍ UČENCI O ROZDÍLU MEZI POJMY 'AKÍDA A MENHEDŽ

OTÁZKA: Jaký je rozdíl mezi pojmem 'akída a pojmem menhedž? Je správné mezi nimi rozlišovat v praxi?

ODPOVĚĎ:

ŠEJCH SÁLIH AL-FEWZÁN: ZAKÁZÁNA JE LEŽ ZA ÚČELEM SNADNĚJŠÍHO PŘIJETÍ VÝZVY K ISLÁMU

OTÁZKA: Je při výzvě k Alláhu dovoleno lhát? Dá se rčení „účel světí prostředky“ vměstnat pod veřejný prospěch tak, jak ho definuje šarí'a?


ODPOVĚĎ:

MOHL SE PROROK صلى الله عليه و سلم DOPUSTIT LIDSKÝCH OMYLŮ?

OTÁZKA: Mohlo ze stany Posla Božího صى الله عليه و سلم dojít k lidským omylům?


ODPOVĚĎ:


Prorok صلى الله عليه و سلم samotný prosil:

ŠEJCH IBN BÁZ: JAK VYZÝVAT K ISLÁMU V PŘÍPADĚ STŘETU S KONKRÉTNÍM NEPOCHOPENÍM

OTÁZKA: Jak vyzývat k islámu lidi se specifickou kulturou nebo žijící v konkrétním prostředí, které působí, že skutečný význam poselství islámu je překrucován?

ODPOVĚĎ:

UMÝVÁNÍ ZADNÍ STRANY KRKU PŘI RITUÁLNÍ OČISTĚ

OTÁZKA: Viděl jsem v mešitě muže, který si umýval zadní stranu krku. Je to správný postup?

ODPOVĚĎ:

Vznešený Alláh pravil: