Fetwabanka

NĚKOLIK OTÁZEK O SPOLEČNÉ MODLITBĚ ZA IMÁMEM

OTÁZKA: Co má muslim udělat, když přijde na společnou modlitbu a řada před ním je plná, ale v řadě za ním by byl sám? Má stáhnout někoho z přední řady dozadu? Je imámovi dovoleno počkat na opozdilce prodloužením některé z modlitebních pozic?

OTÁZKY O MODLITBĚ A RECITACI KORÁNU

OTÁZKA: Co mám udělat, zastihnu-li v mešitě cestující, jak se modlí před nástupem času modlitby? Jak se modlit mimo mešitu, nebo v situaci, kdy nemohu přesně určit kiblu? Liší se pravidla spojená s ezánem od pravidel spojených s ikámou? Může se recitovat Korán nahlas, když se lidé modlí dobrovolnou modlitbu? Může se Korán zdobit a ukládat do zdobeného pouzdra?

JE MUSLIMKA POVINNA NOSIT ABÁJU?

OTÁZKA: Co učinit, pokud má někdo na sobě zakázaný oděv? Je tzv. abája nezbytnou součástí šarí’atsky správného zahalení ženy? Co s muži, kteří přikazují ženám, jak se odívat a sami se odívají špatně?

BARVENÍ ŠEDIVÝCH VLASŮ

OTÁZKA: Je dovoleno obarvit šediny, či šedivé vlasy vytrhávat?

ODPOVĚDI O ISLÁMSKÝCH FRAKCÍCH A SKUPINÁCH

OTÁZKA: Je ten, který se připisuje nějaké z četných islámských skupin, považován za inovátora?

PŮST V PÁTEK, SOBOTU A NEDĚLI

OTÁZKA: Je povolený půst v pátek, v sobotu či v neděli?

STANOVISKO VŮČI SÚFIZMU

OTÁZKA: Jaký je názor ahlu s-sunna na súfizmus a súfisty?

BRANÍ RUKOJMÍCH A POPRAVY VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ

OTÁZKA: Jaké je šarí’atské stanovisko ve věci braní rukojmích, chování vůči válečným zajatcům a jejich případných poprav? Jak souvisí se zajatci v době Proroka صلى الله عليه و سلم ?
 
ODPOVĚĎ:
 

ZEKÁT NEJBLIŽŠÍM PŘÍBUZNÝM

OTÁZKA: Je možné poslat zekátu l-fitr vlastní matce, která žije v cizí zemi a je bez příjmů?

JE ROZČLENĚNÍ TEWHÍDU NA TŘI ČÁSTI INOVACÍ?

OTÁZKA: Je bid’a, uvažujeme-li o rozčlenění tewhídu na kategorie? Nejedná se o nově vymyšlenou věc, která neexistovala před Ibn Tejmíjjou? Jak se vůči takovému tvrzení postavit?