Fetwabanka

STANOVISKO VŮČI SÚFIZMU

OTÁZKA: Jaký je názor ahlu s-sunna na súfizmus a súfisty?

BRANÍ RUKOJMÍCH A POPRAVY VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ

OTÁZKA: Jaké je šarí’atské stanovisko ve věci braní rukojmích, chování vůči válečným zajatcům a jejich případných poprav? Jak souvisí se zajatci v době Proroka صلى الله عليه و سلم ?
 
ODPOVĚĎ:
 

ZEKÁT NEJBLIŽŠÍM PŘÍBUZNÝM

OTÁZKA: Je možné poslat zekátu l-fitr vlastní matce, která žije v cizí zemi a je bez příjmů?

JE ROZČLENĚNÍ TEWHÍDU NA TŘI ČÁSTI INOVACÍ?

OTÁZKA: Je bid’a, uvažujeme-li o rozčlenění tewhídu na kategorie? Nejedná se o nově vymyšlenou věc, která neexistovala před Ibn Tejmíjjou? Jak se vůči takovému tvrzení postavit?

ZEKÁTU L-FITR RODINĚ MANŽELKY

 OTÁZKA: Je dovoleno dát zekátu l-fitr vlastní rodině, nebo rodině manželky, pokud jsou potřební?

JAK JE DEFINOVÁN ZEKÁTU L-FITR

 OTÁZKA: Jak je definován zekátu l-fitr?

JAK VYUŽÍT LETNÍHO VOLNA

 OTÁZKA: Můžete nám poradit, jak by měl člověk strávit své letní prázdniny, či dovolenou? Co byste doporučil?

CESTOVÁNÍ DO ZEMÍ NEVĚŘÍCÍCH A MAJETEK UTRACENÝ ZA TAKOVOU CESTU

 OTÁZKA: Za jakých podmínek je muslimům dovoleno cestovat do země nevěřících? Jaký je status peněz vynaložených na takovou cestu?

JAKÉ UČENCE NUTNO NÁSLEDOVAT

 OTÁZKA: Jaké jsou charakteristiky učenců, kteří by měli být následováni?

VZTAH MEZI UČENCI A MLÁDEŽÍ

 OTÁZKA: Můžete prosím vysvětlit, jaký by měl být vztah mezi mládeží a učenci a jak by měl být postaven, neboť nacházíme některé takové, kteří zavrhují naše učence a vybírají si „vyzyvatele“ (arab. du‘át)[1].