Fetwabanka

ŠEJCH AL-FEWZÁN O DŮVODECH NYNĚJŠÍ SLABOSTI MUSLIMŮ

OTÁZKA: Jaký je váš názor na neshody mezi muslimy a jejich slabost? Kdo je za tohle zodpovědný? Vládci, anebo my všichni jako kolektiv?

ODPOVĚĎ:

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI UČENCI, ŠIŘITELI ISLÁMU A KAZATELI?

OTÁZKA: Jaká je definice skutečného učence? A jak od učence rozpoznáme vyzyvatele k islámu a kazatele? Existují hodnosti učenců, například mudžtehid apod.? Jak můžeme učence dělit podle jejich odborných kompetencí a oborů?

ODPOVĚĎ:

POTŘEBUJEME VŮBEC UČENCE?

OTÁZKA: Když hovořím s některými svými bratry o některém tématu z islámu, někteří říkají: „Stačí „řekl Alláh a řekl Jeho Posel,“ a neříkej nám „řekli učenci,“ protože každý muslim, který čte Korán a Sunnu, se musí spokojit jen s tím, nepotřebuje žádné učence. Chtěl bych, abyste na toto odpověděli důkazy z Koránu, Sunny a slov sahábů, budiž s nimi Alláh spokojen.

NEPOVINNÁ MODLITBA PŘERUŠENÁ IKÁMOU

OTÁZKA: Co má učinit ten, který se modlí v mešitě nepovinnou modlitbu, v okamžiku, kdy muezín začne svolávat ikámu k povinné společné modli

CO ZNAMENÁ BOJKOTOVÁNÍ INOVÁTORA

OTÁZKA: Co znamená princip bojkotování (zřeknutí se) inovátora? A princip bojkotování někoho, kdo se inovátora nestraní? 

ODPOVĚĎ: 

JAK DEFINOVAT ISLÁMSKÉHO UČENCE?

OTÁZKA: Kdo je skutečným islámským učencem? Je pravda, že termín islámský učenec nemůže být použit pro učitele islámu, nebo imáma či šejcha z mešity, ale jen pro autority skutečně velkého formátu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

BUDOVÁNÍ HROBEK A OBŘADY U NICH

OTÁZKA: V mnoha oblastech muslimského světa jsou k vidění hrobky nábožensky významných osob a to dokonce i u mešit nebo přímo v nich, k některým se vztahují i zvláštní rituály, ale mnozí říkají, že to islám zakazuje. Kde je pravda? 

 

ODPOVĚĎ:

 

PODROBNÁ ODPOVĚĎ VE VĚCI POUŽÍVÁNÍ A KONZUMACE ADITIV V POTRAVINÁCH, DÍL 2.

Poté, co jsme pochopili tyto dvě otázky, přicházíme k jádru problému s aditivy živočišného původu.

PODROBNÁ ODPOVĚĎ VE VĚCI POUŽÍVÁNÍ A KONZUMACE ADITIV V POTRAVINÁCH, DÍL 1.

OTÁZKA: Mnoho bratrů a sester se často a opakovaně dotazuje na tzv. éčka uvedená na obalech potravinářských výrobků. Podle některých obsahují látky, jejichž konzumaci islám zakazuje, jako například vepřovou želatinu. Jaký je postoj islámu k takovým produktům?

FETWY ISLÁMSKÝCH UČENCŮ OHLEDNĚ PŮSTU PO ŠEST DNÍ V ŠEWWÁLU, DÍL 2.

OTÁZKA: Je možno spojit úmysl postit se jeden ze šesti dní dobrovolného půstu v šewwálu s půstem v tzv. bílé dni?