Fetwabanka

PODROBNÁ ODPOVĚĎ VE VĚCI POUŽÍVÁNÍ A KONZUMACE ADITIV V POTRAVINÁCH, DÍL 2.

Poté, co jsme pochopili tyto dvě otázky, přicházíme k jádru problému s aditivy živočišného původu.

PODROBNÁ ODPOVĚĎ VE VĚCI POUŽÍVÁNÍ A KONZUMACE ADITIV V POTRAVINÁCH, DÍL 1.

OTÁZKA: Mnoho bratrů a sester se často a opakovaně dotazuje na tzv. éčka uvedená na obalech potravinářských výrobků. Podle některých obsahují látky, jejichž konzumaci islám zakazuje, jako například vepřovou želatinu. Jaký je postoj islámu k takovým produktům?

FETWY ISLÁMSKÝCH UČENCŮ OHLEDNĚ PŮSTU PO ŠEST DNÍ V ŠEWWÁLU, DÍL 2.

OTÁZKA: Je možno spojit úmysl postit se jeden ze šesti dní dobrovolného půstu v šewwálu s půstem v tzv. bílé dni?

FETWY ISLÁMSKÝCH UČENCŮ OHLEDNĚ PŮSTU PO ŠEST DNÍ V ŠEWWÁLU, DÍL 1.

OTÁZKA: Jaký je předpis půstu šesti dnů v šewwálu? Je to povinnost?

PŘÍLIŠNÝ ENTUZIAZMUS VEDOUCÍ K EXTREMIZMU

OTÁZKA: Co radíte těm, jejichž energičnost překračuje hranice normálu a vede k extremizmu?

CO ZNAMENÁ UMÍRNĚNOST V NÁBOŽENSTVÍ

OTÁZKA: Co znamená teze „umírněnost v náboženství“?

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 94 ISLÁMSKÝCH UČENCŮ A DA'ÍJŮ ODSUZUJÍCÍ SOUČASNOU VLNU NÁBOŽENSKÉHO EXTREMIZMU

Chvála Alláhu, Pánu všech světů, Tomu, Který povyšuje věřící a Který ponižuje nevěřící, nechť je mír a požehnání s tím, kterého On vyslal jako milost pro všechny světy, s naším Prorokem Muhammedem, jeho rodinou a všemi jeho společníky.

POVINNOST MÍT PŘEHLED O AKTUÁLNÍ SITUACI MUSLIMŮ DOMA I VE SVĚTĚ

OTÁZKA: Je dobré mít přehled o aktuální situaci muslimů doma i ve světě, o soudobém dění, otázkách, dilematech a problémech ummy ve sféře politiky i společenského dění?

ŠEJCH 'ABDULMUHSIN AL-'ABBÁD AL-BEDR O USPĚCHANÝCH HLEDAČÍCH NAUKY

OTÁZKA: Existuje nějaká rada pro ty z hledačů nauky, kteří se unáhleně vyjadřují o jiných, dávají za povinnost něco, co není ve skutečnosti povinností a hovoří o věcech, které podporují rozdílnost a podněcují prohloubení neshod?

JAK ZŮSTAT PEVNÝM VE VÍŘE – RADA ŠEJCHA AL-FEWZÁNA MLÁDEŽI

OTÁZKA: Co by šejch poradil mladým lidem na začátku jejich cesty, aby zůstali pevní a neochvějní v konání dobra?
 
ODPOVĚĎ: