Fetwabanka

CO ZNAMENÁ BOJKOTOVÁNÍ INOVÁTORA

OTÁZKA: Co znamená princip bojkotování (zřeknutí se) inovátora? A princip bojkotování někoho, kdo se inovátora nestraní? 

ODPOVĚĎ: 

JAK DEFINOVAT ISLÁMSKÉHO UČENCE?

OTÁZKA: Kdo je skutečným islámským učencem? Je pravda, že termín islámský učenec nemůže být použit pro učitele islámu, nebo imáma či šejcha z mešity, ale jen pro autority skutečně velkého formátu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

BUDOVÁNÍ HROBEK A OBŘADY U NICH

OTÁZKA: V mnoha oblastech muslimského světa jsou k vidění hrobky nábožensky významných osob a to dokonce i u mešit nebo přímo v nich, k některým se vztahují i zvláštní rituály, ale mnozí říkají, že to islám zakazuje. Kde je pravda? 

 

ODPOVĚĎ:

 

PODROBNÁ ODPOVĚĎ VE VĚCI POUŽÍVÁNÍ A KONZUMACE ADITIV V POTRAVINÁCH, DÍL 2.

Poté, co jsme pochopili tyto dvě otázky, přicházíme k jádru problému s aditivy živočišného původu.

PODROBNÁ ODPOVĚĎ VE VĚCI POUŽÍVÁNÍ A KONZUMACE ADITIV V POTRAVINÁCH, DÍL 1.

OTÁZKA: Mnoho bratrů a sester se často a opakovaně dotazuje na tzv. éčka uvedená na obalech potravinářských výrobků. Podle některých obsahují látky, jejichž konzumaci islám zakazuje, jako například vepřovou želatinu. Jaký je postoj islámu k takovým produktům?

FETWY ISLÁMSKÝCH UČENCŮ OHLEDNĚ PŮSTU PO ŠEST DNÍ V ŠEWWÁLU, DÍL 2.

OTÁZKA: Je možno spojit úmysl postit se jeden ze šesti dní dobrovolného půstu v šewwálu s půstem v tzv. bílé dni?

FETWY ISLÁMSKÝCH UČENCŮ OHLEDNĚ PŮSTU PO ŠEST DNÍ V ŠEWWÁLU, DÍL 1.

OTÁZKA: Jaký je předpis půstu šesti dnů v šewwálu? Je to povinnost?

PŘÍLIŠNÝ ENTUZIAZMUS VEDOUCÍ K EXTREMIZMU

OTÁZKA: Co radíte těm, jejichž energičnost překračuje hranice normálu a vede k extremizmu?

CO ZNAMENÁ UMÍRNĚNOST V NÁBOŽENSTVÍ

OTÁZKA: Co znamená teze „umírněnost v náboženství“?

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 94 ISLÁMSKÝCH UČENCŮ A DA'ÍJŮ ODSUZUJÍCÍ SOUČASNOU VLNU NÁBOŽENSKÉHO EXTREMIZMU

Chvála Alláhu, Pánu všech světů, Tomu, Který povyšuje věřící a Který ponižuje nevěřící, nechť je mír a požehnání s tím, kterého On vyslal jako milost pro všechny světy, s naším Prorokem Muhammedem, jeho rodinou a všemi jeho společníky.