Fetwabanka

FETWY ISLÁMSKÝCH UČENCŮ OHLEDNĚ PŮSTU PO ŠEST DNÍ V ŠEWWÁLU, DÍL 1.

OTÁZKA: Jaký je předpis půstu šesti dnů v šewwálu? Je to povinnost?

PŘÍLIŠNÝ ENTUZIAZMUS VEDOUCÍ K EXTREMIZMU

OTÁZKA: Co radíte těm, jejichž energičnost překračuje hranice normálu a vede k extremizmu?

CO ZNAMENÁ UMÍRNĚNOST V NÁBOŽENSTVÍ

OTÁZKA: Co znamená teze „umírněnost v náboženství“?

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 94 ISLÁMSKÝCH UČENCŮ A DA'ÍJŮ ODSUZUJÍCÍ SOUČASNOU VLNU NÁBOŽENSKÉHO EXTREMIZMU

Chvála Alláhu, Pánu všech světů, Tomu, Který povyšuje věřící a Který ponižuje nevěřící, nechť je mír a požehnání s tím, kterého On vyslal jako milost pro všechny světy, s naším Prorokem Muhammedem, jeho rodinou a všemi jeho společníky.

POVINNOST MÍT PŘEHLED O AKTUÁLNÍ SITUACI MUSLIMŮ DOMA I VE SVĚTĚ

OTÁZKA: Je dobré mít přehled o aktuální situaci muslimů doma i ve světě, o soudobém dění, otázkách, dilematech a problémech ummy ve sféře politiky i společenského dění?

ŠEJCH 'ABDULMUHSIN AL-'ABBÁD AL-BEDR O USPĚCHANÝCH HLEDAČÍCH NAUKY

OTÁZKA: Existuje nějaká rada pro ty z hledačů nauky, kteří se unáhleně vyjadřují o jiných, dávají za povinnost něco, co není ve skutečnosti povinností a hovoří o věcech, které podporují rozdílnost a podněcují prohloubení neshod?

JAK ZŮSTAT PEVNÝM VE VÍŘE – RADA ŠEJCHA AL-FEWZÁNA MLÁDEŽI

OTÁZKA: Co by šejch poradil mladým lidem na začátku jejich cesty, aby zůstali pevní a neochvějní v konání dobra?
 
ODPOVĚĎ:
 

ZAHALENÍ PŘED ŠVAGREM

OTÁZKA: Musí moje manželka být před mým bratrem zahalená?
 
ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho صلى الله عليه و سلم.
 

KDY ZAČÍNÁ PRVNÍ HODINA VYČKÁVÁNÍ NA PÁTEČNÍ MODLITBU

OTÁZKA: Kdy začíná první hodina, odkdy se vyčkává na páteční modlitbu, ona hodina, ohledně které je zmíněna velká odměna, že pokud si člověk pospíší do mešity a vyčkává v ní modlibu, jako by obětoval velblouda?

ODSOUZENÍ ČINŮ TEKFÍROVCŮ V IRÁKU A AŠ-ŠÁMU

OTÁZKA: Podporujete Islámský stát v Iráku a Levantě (ISIL, ISIS) a chalífát?