Rekáik

DVA PŘÍKLADY OD SELEF, JAK SE PŘIBLÍŽIT K ALLÁHU PÉČÍ O MATKU

 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أُمُّكَ حَيَّةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ تُبْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ‏.‏ فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ‏:‏ لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَ

SÁM SE PŘESVĚDČIL O NEZFALŠOVATELNOSTI KORÁNU

V pořadí sedmý 'abbásovský chalífa Abu l-'Abbás 'Abdulláh al-Ma´mún ibnu r-Rašíd (vládl v letech 813 - 833 kř. éry), proslul jako osobní podporovatel nejen věd a nauk, ale také sektářského učení mu'tazily.

NIKDY JSEM NIKOMU NIC NEZÁVIDĚL ...

Uvádí se, že velký učenec Muhammed ibn Sirín pravil:

„Nikdy jsem nikomu nic nezáviděl. Pokud by měl dotyčný vejít do Ohně, proč bych mu potom měl závidět nějakou pomíjivou vezdejší věc, když nakonec stejně skončí v Ohni? A pokud by měl vstoupit do Ráje, jakpak bych si vůbec mohl dovolit závidět někomu z lidí Ráje, kterým požehnal Sám Vznešený Alláh?“

 

MÁME STATISÍCE A JEŠTĚ SI STĚŽUJEME

Ghassán ibnu l-Mufaddal al-Ghulábí pravil: „Někteří z našich společníků mi vyprávěli, že za Júnusem ibn 'Ubejdem (zemřel 139 hidžry) přišel nějaký muž a postěžoval si mu na těžkosti, kterými prochází ve svém živobytí a na úzkost, kterou kvůli tomu pociťuje.

RADA IMÁMA SUFJÁNA AS-SEWRÍHO

Jeden z největších učenců této ummy, imám Sufján as-Sewrí, svým následovníkům odkázal následující rady:

ABÚ BEKROVA رضي الله عنه POSLEDNÍ RADA

Když první nástupce Posla Božího صلى الله عليه و سلم, první pravověrný a správně vedený chalífa Abú Bekr رضي الله عنه, tak řečený as-Siddík, umíral, na smrtelné posteli odkázal svému nástupci v chalífovském úřadu, Omaru ibnu l-Chattábovi رضي الله عنه, tak řečenému al-Farúkovi:

JAK IMÁM MÁLIK ODMÍTL DEBATOVAT O NÁBOŽENSTVÍ

Uvádí se, že za imámem Málikem často přicházel nějaký člověk z lidí tužeb, chodíval v závěsu za ním a říkal: „Ó Abú 'Abdulláhu! Diskutuj se mnou. Abú 'Abdulláhu, promluv se mnou alespoň jedno slovíčko! Abú 'Abdulláhu, aspoň na slovíčko!“

AL-HASAN AL-BASRÍ PÍŠE OMAROVI IBN 'ABDUL'AZÍZ

Když se Omar ibn 'Abdul'azíz stal chalífou, napsal učenci al-Hasanovi al-Basrímu dopis, ve kterém jej žádal o popis dokonalého, spravedlivého vladaře.
 
Al-Hasan mu odepsal následující:

PRAVOVĚRNÝ CHALÍFA OMAR IBNU L-CHATTÁB رضي الله عنه A ODSOUZENEC

Jednoho dne, když chalífa Omar ibnu l-Chattáb رضي الله عنه seděl ve společnosti svých druhů, přišla k němu dvojice mladíků a vedli před sebou jakéhosi beduína. Když přišli k Omarovi, řekl jim: „Co to má znamenat?“ Odpověděli mu: „Tento muž zabil našeho otce!“ Omar se obrátil k dotyčnému a zeptal se: „Zabil jsi jejich otce?“ „Ano,“ přiznal dotyčný. „Jak jsi ho zabil?“ zeptal se chalífa.

PES ZAÚTOČIL, PROTOŽE JSI URÁŽEL PROROKA

Urážení Proroka صلى الله عليه و سلم není záležitostí moderní doby, dělo se odedávna. Někdy se ovšem stávalo, že mu byla učiněna přítrž Samotným Alláhem, Jediným Pánem osudu, Který řídí běh všech věcí, následků a příčin. Toto je jedna taková historická událost: