Rekáik

STŘEDOVĚKÝ PŘÍBĚH O HLEDÁNÍ PRAVDY

Autor středověkého arabského spisu Tuhfetu l-'aríbi 'alá ahli s-salíb, původem Katalánec z Mallorky býval katolickým bohoslovcem v Bologni a dosáhl dokonce funkce biskupa. V Janově evangeliu ale nalezl toto:

BYL JSI VDĚČEN SVÉMU PÁNU?

 

OSMNÁCT PŘÍNOSŮ MODLITBY PODLE IMÁMA IBNU L-KAJJÍMA AL-DŽEWZÍJJE

 

DEN, KDY BUDOU VŠICHNI NA VŠECHNY VOLAT

 K umajjovskému chalífovi Hišámu ibn ‘Abdulmelikovi přišel učenec Táwús al-Jemení a řekl mu:

JAK SE MŮŽE ALLÁH SMILOVAT LIDU, KTERÝ NEBRÁNÍ SLABŠÍ PŘED SILNĚJŠÍMI?

 Džábir ibn 'Abdulláh رضل الله عنه vyprávěl:

KDO MNE TAKTO UVIDÍ, NIKDY NIKOMU NEUKŘIVDÍ

Jistý muž  vyprávěl:
 

O VĚŘÍCÍ SLUŽEBNÉ FARAONOVY DCERY

 Od Ibn 'Abbáse رضي الله عنه se traduje, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم vyprávěl:

"Když jsem byl na Isrá´, ucítil jsem zvláštní vůni, která okolo mne provanula. Zeptal jsem se Džibríla: "Co je to za vůni?" Odpověděl: "Tak voní kosti služebné faraonovy dcery a jejích dětí. Když rozčesávala faraonově dceři vlasy, z ruky jí vypadl hřeben a ona řekla:

JAK POZNAT NÁSLEDOVNÍKY PRAVDY PODLE IBNU L-KAJJÍMA

 Následovníci pravdy nejsou mezi lidmi známi pod jedním konkrétním jménem, jako je tomu u mnohých určitých skupin, které své směry a taríky nazývají určitými jmény.

HADŽDŽÁDŽ A POUTNÍK

Táwús ibn Kajsán byl jedním ze zbožných učedníků Prorokova صلى الله عليه و سلم synovce Ibn ‘Abbáse. Byl také muhaddisem. Vypráví o své pouti do Mekky:

IMÁM AL-AWZÁ'Í A ABBÁSOVSKÝ TYRAN

Když Abdulláh ibn ‘Alí al-‘Abbásí napadl Damašek, zabil třicet tisíc muslimů v jediné chvíli. Poté jeho vojsko osedlalo své koně a muly a vjelo do hlavní, Umajjovské mešity ve městě.

Tu oblehli a svým vezírům pak řekl: „Je tu mezi vámi někdo, kdo by mi chtěl ještě odporovat?“

„Ne,“ odpověděli.