Rekáik

MOUDRÉ RADY ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ VE TŘECH VÝROCÍCH

Pravil Abú Bekr as-Siddík رضي الله عنه: „Jsou tři věci, které nemohou být získány bez tří jiných: Bohatství bez tužby, mladost bez barvení si plnovousu a zdraví bez lékařské péče.
 

MOUDRÉ RADY PRAVOVĚRNÝCH CHALÍFŮ

Pravil Abú Bekr, řečený as-Siddík رضي الله عنه: „Kdo vejde do hrobu bez zásoby dobrých skutků je jako ten, kdo chce přeplout oceán bez veslice.
 

VERŠE, KTERÉ ROZPLAKALY IMÁMA AHMEDA

 Jednou přišel za imámem Ahmedem ibn Hanbel رحمه الله, který byl v té době nejvýznačnějším učencem ahlu s-sunna we l-džemá'a, nějaký muž a zeptal se ho: „Pověz, imáme, jaký je tvůj názor na poezili?“

JAK 'ALÍ IBN ABÍ TÁLIB رضي الله عنه POPSAL SVÉHO PÁNA ČTYŘICETI ŽIDŮM

 An-Nu'mán ibn Se'ad1 vyprávěl:

STŘEDOVĚKÝ PŘÍBĚH O HLEDÁNÍ PRAVDY

Autor středověkého arabského spisu Tuhfetu l-'aríbi 'alá ahli s-salíb, původem Katalánec z Mallorky býval katolickým bohoslovcem v Bologni a dosáhl dokonce funkce biskupa. V Janově evangeliu ale nalezl toto:

BYL JSI VDĚČEN SVÉMU PÁNU?

 

OSMNÁCT PŘÍNOSŮ MODLITBY PODLE IMÁMA IBNU L-KAJJÍMA AL-DŽEWZÍJJE

 

DEN, KDY BUDOU VŠICHNI NA VŠECHNY VOLAT

 K umajjovskému chalífovi Hišámu ibn ‘Abdulmelikovi přišel učenec Táwús al-Jemení a řekl mu:

JAK SE MŮŽE ALLÁH SMILOVAT LIDU, KTERÝ NEBRÁNÍ SLABŠÍ PŘED SILNĚJŠÍMI?

 Džábir ibn 'Abdulláh رضل الله عنه vyprávěl:

KDO MNE TAKTO UVIDÍ, NIKDY NIKOMU NEUKŘIVDÍ

Jistý muž  vyprávěl: