Rekáik

RADA SYNOVI, JAK SE STÁT MEZI LIDMI VÁŽENÝM

 Háfiz Abú Hátim Muhammed ibn Hibbán řekl:

POUČNÁ SLOVA SELEF O NAUCE, ZNALOSTI A JEJÍM HLEDÁNÍ

Al-Azdí, budiž mu Alláh milostiv, vypráví: „Ptal jsem se Ibn ‘Abbáse, nechť je s ním Alláh spokojen, na džihád. Řekl: „Chceš vědět, co je lepší, než to? Postav mešitu a vyučuj v ní o povinnostech, sunně a porozumění náboženství.[1]

OMAR IBN 'ABDUL'AZÍZ O ČINU BEZ ZNALOSTI

 At-Taberí uvádí od Abdurrahmána ibn Mehdího, že řekl Sufján, že Omar ibn Abdul’azíz pravil:

RADY CHALÍFY OMARA IBN 'ABDUL'AZÍZE

At-Taberí ve své Historii uvádí na autoritu Abdulláha ibnu l-Fudajla a jeho otce, který se dozvěděl, že Omar ibnu l-‘Abdul’azíz napsal armádě Sýrie následující:

POSLEDNÍ KÁZÁNÍ OMARA IBN 'ABDUL'AZLÍZE

  Podle Abdulláha ibn Bekra ibn Habíb as-Sahmího:

POLÍČEK OD UČENCE

Byl jednou jeden mladík, který nadlouho odešel do cizí země, aby tam studoval. Když se vrátil, ptal se rodičů na islámského učence, nebo nějakého jiného odborníka, který by mu zodpověděl jeho tři otázky. Jeho rodiče nakonec nějakého takového islámského učence našli.

VOJSKA ISLÁMU POŽEHNÁNÍM CELÉMU LIDSTVU

Když se Omar ibnu l-‘Abdul’azíz stal chalífou, dorazila k němu delegace ze Samarkandu a stěžovala si, že Kutajba, muslimský vojevůdce, vstoupil do jejich města lstí, bez předchozího upozornění.

Omar nařídil guvernérovi dané oblasti, aby ustavil soudce, který určí, je-li to, co tito lidé tvrdí, skutečně pravda. Pokud by seznal, že je to pravda, měl nařídit muslimským vojskům, aby se z toho města stáhla.

KNIHA VEŠKERÉ ZNALOSTI

 Ibn Sa’d uvádí, že kdosi požádal Ibn Omara:

Napiš mi knihu, kde je veškerá znalost.

ČTVERO DRUHŮ LIDÍ A ŠESTERO DRUHŮ SKUTKŮ

 Od Churejma ibn Fátika al-Asadího, nechť je s ním Alláh spokojen, se uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

CHALÍFA OMAR رضي الله عنه A HLADOVÁ VDOVA

Vypráví Aslam, který býval sluhou Omarovým: