Rekáik

JAK IMÁM MÁLIK ODMÍTL DEBATOVAT O NÁBOŽENSTVÍ

Uvádí se, že za imámem Málikem často přicházel nějaký člověk z lidí tužeb, chodíval v závěsu za ním a říkal: „Ó Abú 'Abdulláhu! Diskutuj se mnou. Abú 'Abdulláhu, promluv se mnou alespoň jedno slovíčko! Abú 'Abdulláhu, aspoň na slovíčko!“

AL-HASAN AL-BASRÍ PÍŠE OMAROVI IBN 'ABDUL'AZÍZ

Když se Omar ibn 'Abdul'azíz stal chalífou, napsal učenci al-Hasanovi al-Basrímu dopis, ve kterém jej žádal o popis dokonalého, spravedlivého vladaře.
 
Al-Hasan mu odepsal následující:

PRAVOVĚRNÝ CHALÍFA OMAR IBNU L-CHATTÁB رضي الله عنه A ODSOUZENEC

Jednoho dne, když chalífa Omar ibnu l-Chattáb رضي الله عنه seděl ve společnosti svých druhů, přišla k němu dvojice mladíků a vedli před sebou jakéhosi beduína. Když přišli k Omarovi, řekl jim: „Co to má znamenat?“ Odpověděli mu: „Tento muž zabil našeho otce!“ Omar se obrátil k dotyčnému a zeptal se: „Zabil jsi jejich otce?“ „Ano,“ přiznal dotyčný. „Jak jsi ho zabil?“ zeptal se chalífa.

PES ZAÚTOČIL, PROTOŽE JSI URÁŽEL PROROKA

Urážení Proroka صلى الله عليه و سلم není záležitostí moderní doby, dělo se odedávna. Někdy se ovšem stávalo, že mu byla učiněna přítrž Samotným Alláhem, Jediným Pánem osudu, Který řídí běh všech věcí, následků a příčin. Toto je jedna taková historická událost:

BYZANTSKÝ VELVYSLANEC UMLČEN MUSLIMSKÝM CHLAPCEM

 

SELEF O MLUVENÍ A MLČENÍ

Fudajl ibn ‘Ijád pravil: „Pokud zmíníš někoho ze stvoření (tj. když začneš pomlouvat někoho z lidí), pak vzpomínej Alláha Nejvyššího. Vzpomínání Alláha Nejvyššího je lékem na vzpomínání Jeho stvoření.”

SELEF O ODLOUČENÍ SE OD LIDÍ

Bylo řečeno: „Stáhnout se do ústraní před masami lidí je podobou mravní dokonalosti.”

S JAKOU JSI VSTAL DNES RÁNO?

Abú Bekr as-Siddík رضي الله عنه byl tázán: „S jakou jsi dnes ráno vstal?”

Odpověděl: „Dnes ráno jsem vstal jako ponížený služebník Všemohoucího Pána. Vstal jsem jen podle Jeho příkazu.

SELEF O BOHABOJNOSTI A HŘÍCHU

Omar ibn ‘Abdul‘azíz رحمه اللهříkával: „Nikdo nedosáhne úrovně bohabojnosti, dokud se nezprostí jakéhokoli činu, či slova, které by jej uvedlo do rozpaků na tomto, či na onom světě.

SELEF O UPŘÍMNOSTI A POKRYTECTVÍ

Fudajl ibn ‘Ijád pravil „Věřící pěstuje datlovník, ale obává se, že vyroste trní. Avšak pokrytec pěstuje trní a očekává úrodu datlí!