Rekáik

VOJSKA ISLÁMU POŽEHNÁNÍM CELÉMU LIDSTVU

Když se Omar ibnu l-‘Abdul’azíz stal chalífou, dorazila k němu delegace ze Samarkandu a stěžovala si, že Kutajba, muslimský vojevůdce, vstoupil do jejich města lstí, bez předchozího upozornění.

Omar nařídil guvernérovi dané oblasti, aby ustavil soudce, který určí, je-li to, co tito lidé tvrdí, skutečně pravda. Pokud by seznal, že je to pravda, měl nařídit muslimským vojskům, aby se z toho města stáhla.

KNIHA VEŠKERÉ ZNALOSTI

 Ibn Sa’d uvádí, že kdosi požádal Ibn Omara:

Napiš mi knihu, kde je veškerá znalost.

ČTVERO DRUHŮ LIDÍ A ŠESTERO DRUHŮ SKUTKŮ

 Od Churejma ibn Fátika al-Asadího, nechť je s ním Alláh spokojen, se uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

CHALÍFA OMAR رضي الله عنه A HLADOVÁ VDOVA

Vypráví Aslam, který býval sluhou Omarovým:

POVZNESLA HO MRAVNOST

 Abdulmelik ibn Merwán jednou přišel k Mu'áwíjovi, u kterého seděl Amr ibnu l-Ás.

Ó SPOLEČNÍČE HŘÍCHU

 V al-Hiljetu l-Awlijá je zaznamenáno, že Ibn ‘Abbás رضي الله عنهم pravil:

STŘÍPKY Z OMAROVY SPRAVEDLIVÉ VLÁDY

Abú Hafs Omar ibnu l-Chattáb, tak řečený al-Farúk, Rozdělující pravdu od lži, nechť je s ním Alláh spokojen, byl druhým chalífou v letech 634 - 644 křesťanské éry a stal se prototypem spravedlivého vládce. Zde je několik ilustrací způsobů jeho vlády.

I.

JAK BÝT NEZÁVISLÝ NA LIDECH

Hátim al-Balchí byl znám svou skromností, bohabojností a odříkáním.

Když přišel do Bagdádu, přál si setkat se s imámem Ahmedem ibn Hanbelem. Imám Ahmed jej přijal a uvítal jej.

Poté, co s ním strávil nějaký čas, se jej imám Ahmed zeptal: "Pověz mi, Hátime, jak se stát nezávislým na lidech?"

BEDUÍNOVA RADA CHALÍFOVI

 Jeden beduín přišel k chalífovi Hišámu ibn Abdulmelikovi a Hišám mu praví:

"Dej mi radu!"

Beduín odvětil: "Dostačuje Korán, aby lidem radil," načež citoval následující koránské verše:

ALLÁH SE SMILUJ TOMU, KDO ZNÁ SVOU CENU

 Omara ibn Abdul'azíze jednou kdosi zpravil o tom, že jeden z jeho synů si koupil prsten a dal si jej ozdobit drahým kamenem, který stál tisíc stříbrných dirhamů.

Napsal mu a poslal dopis, ve kterém mu vzkázal: "Byl jsem zpraven o tom, že jsi si koupil do svého prstenu drahokam, který stál tisíc stříbrných dirhamů. Okamžitě ho prodej a těmito penězi nakrm tisíc hladových a chudobných.