K zamyšlení

BYL JEŽÍŠ SKUTEČNĚ UKŘIŽOVÁN A VSTAL Z MRTVÝCH? DÍL 2.

Nezapomínejme také, že byl (nebo snad měl být) pátek. Všechna evangeliální podání naznačují, že židé chtěli (domnělého?) Ježíše chytit a doručit na popraviště co nejdříve a nejrychleji. Spěchali, aby vše stihli před západem slunce, protože poté nastává sabat, posvátný čas židovské náboženské praxe.

BYL JEŽÍŠ SKUTEČNĚ UKŘIŽOVÁN A VSTAL Z MRTVÝCH? DÍL 1.

Ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše je úhelným kamenem křesťanství a jejich přijetí prvním a základním úkolem křesťanské misie. Přijetí Ježíše jako osobního spasitele a vykupitele celého lidstva z prvotního hříchu je totiž podle nejuznávanějších křesťanských doktrín podmínkou spásy.

CO MŮŽETE UDĚLAT PRO ZASTAVENÍ PROPAGANDY KONKRÉTNĚ VY SAMI

Tento text volně navazuje na předcházející seriály Pod pokličkou islámské hrozby, Muslimové v informační džungli a Charakteristické znaky propagany, tematizující propagandu proti islámu a muslimům. Je jejich závěrem, dovětkem a vyústěním.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY PROPAGANDY, DÍL 2.: MANIPULACE S REALITOU A JEJÍM ZOBRAZOVÁNÍM

 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY PROPAGANDY DÍL 1. MANIPULACE SLOVEM, VÝROKEM A ARGUMENTEM

V tomto seriálu se seznámíme s manipulativními nástroji a postupy, které propaganda pro dosažení svých cílů používá a budeme se je snažit identifikovat na konkrétních příkladech informování o islámu a muslimech.

MUSLIMOVÉ V INFORMAČNÍ DŽUNGLI, DÍL 5.: NEJÚČINNĚJŠÍ STRATEGIE MEDIÁLNÍ MANIPULACE

Přední světový lingvista Noam Chomsky1 dále popsal deset nejužívanějších strategií moderní manipulace s lidmi:

MUSLIMOVÉ V INFORMAČNÍ DŽUNGLI, DÍL 4.: POCTIVÉ A NEPOCTIVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

Masmediální zobrazování reality není realitou. Je určitým výkladem, interpretací reality, hlásáním určitého pohledu na realitu a vymezeného světonázoru.

MUSLIMOVÉ V INFORMAČNÍ DŽUNGLI, DÍL 3.: PROČ SE JISTÉ VĚCI DO ZPRÁV NIKDY NEDOSTANOU?

Klasik vědy masmedií, kanadský sociolog Herbert M. McLuhan je přesvědčen, že sdělovací prostředky mají přímý vliv na vysílanou zprávu, její strukturu a obsah, stejně jako na způsob myšlení jejích příjemců. Vysílače tedy formují vědomí a zkušenost každého z nás.

MUSLIMOVÉ V INFORMAČNÍ DŽUNGLI, DÍL 2.: JAK MASMEDIA DOSAHUJÍ ZMĚNY VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

Masmedia jsou z hlediska propagandy širokospektrálním nástrojem ovlivňování a řízené změny názorů. Důležitá a neopomenutelná je ale také úloha publika samého a toho, kdo v masmediích komunikuje. Masmedia mají moc události modulovat a spoluvytvářet.

MUSLIMOVÉ V INFORMAČNÍ DŽUNGLI, DÍL 1.: VĚŘÍCÍ A MÉDIA

Doba, ve které žijeme, bývá právem zvána dobou informace, společnost, ve které se pohybujeme, mnozí sociologové označují za společnost informace. Trendem posledního století je stále rostoucí technizace a medializace světa jako celku.