K zamyšlení

PATNÁCT LÉKŮ PROTI ÚZKOSTI A ZOUFALSTVÍ

Ibn Kajjím al-Džewzíjja رحمه الله jmenoval patnáctero prostředků rozptylujících chmury, úzkost, smutek a zoufalství:

POUČENÍ Z PŘÍBĚHU O LIDECH PŘÍKOPU

Ponaučením z tohoto příběhu je, že, Alláh, Vlastník země, nebes, všech lidí a všeho stvořeného, jasně vidí, jak je Jeho věrným ubližováno a nenechá křivdu nepotrestanou ani dnes, stejně jako v minulosti.[1] Skrze příběh o umučených věřících je muslimům vlévána s&iac

MÁŠ PRÁVO VĚDĚT ...

Milý příteli!

V poslední době jsi patrně zaregistroval slova Alláh, islám a Muhammed. Od doby, co se svět stal malou vesnicí, snad nepominul den, abys o tom neslyšel. Co však tato slova znamenají? Máš právo to vědět. Je to tvoje nezpochybnitelné a nezcizitelné právo.

 

OBRAZOBOREC ANEB PORTRÉT ZÁPADU V KARIKATUŘE BOŽÍHO PROROKA صلى الله عليه و سلم

Složité a mnohovrstevné problematice sporů mezi tzv. Západem a tzv. muslimským světem jsme se věnovali ve více článcích.

PĚSTĚNÁ NEVĚDOMOST - 4. DÍL: CESTA Z KRIZE

PĚSTĚNÁ NEVĚDOMOST - 3. DÍL: METODY A PODOBY PROPAGANDY

 Pro úspěšné vymanění se z nepříjemného paradigmatu postmoderny je nutno pochopit také hlavní mechanizmy, které je udržují anebo jsou jej schopny měnit. Sem patří:

PĚSTĚNÁ NEVĚDOMOST - 2. DÍL: SPOLEČNOST VE SLEPÉ ULIČCE

 Možná se to někomu zdá přehnané a zpátečnické, ale při pohledu na postmoderní společnost to ani jinak být nemůže, neboť tato se ocitla ve slepé uličce z hlediska ekologického, ekonomického i ideologického. Každý, kdo takto zabloudil, ví, že z jednosměrné ulice se nelze dostat jinak, než couváním.

PĚSTĚNÁ NEVĚDOMOST - 1. DÍL: PROČ HLOUPNEME

 Původně jsem zamýšlel pro četné ohlasy napsat pokračování eseje o „demagogice.“ Pátrat po tom, proč a kam se vytratila někdejší evropská houževnatost a zvídavost.

DEMAGOGIKA ANEB ČERNÉ ŘEČNICTVÍ

 Slovo demagog je odvozenina z řeckého démos, tedy „lid“ a agógos = „vůdce“. Tedy původně šlo o vůdce vedoucího lid proti oligarchii, tedy víceméně chvályhodný titul. Netrvalo však dlouho a demagogové svého umění začali zneužívat k matení a balamutění širokých mas, k manipulaci s nimi pro svůj vlastní prospěch.

JÁDRO SPORU ISLÁM VERSUS ZÁPAD, DÍL 2.

 Tato pýcha a sebestřednost, vědomí nadřazenosti a přesvědčení, že všichni ostatní jsou povinni po dobrém, nebo po zlém přijmout jejich pravidla hry jsou právě základní charakteristikou toho, co v reakci na první polovinu 20.