K zamyšlení

JÁDRO SPORU ISLÁM VERSUS ZÁPAD, DÍL 2.

 Tato pýcha a sebestřednost, vědomí nadřazenosti a přesvědčení, že všichni ostatní jsou povinni po dobrém, nebo po zlém přijmout jejich pravidla hry jsou právě základní charakteristikou toho, co v reakci na první polovinu 20.

JÁDRO SPORU ISLÁM VERSUS ZÁPAD, DÍL 1.

 V současnosti jsme v Evropě svědky jevu, kdy se z jednoho světového náboženství – a ne náhodou se tento „problém“ týká právě islámu – stalo hojně využívané politikum, které se pomalu, ale jistě přesouvá z poloh extrémní pravice blíže a blíže ke společenskému středu.

ISLÁMSKÝ POHLED NA MÍROVÉ SOUŽITÍ S JINÝMI

Mírové soužití s ne-islámskými náboženstvími je esenciálním islámským principem, který je jasně prohlášen v mnoha koránských verších. Byl praktikován muslimy v průběhu takřka celé jejich historie.

PŘEKÁŽKY NA CESTĚ K ISLÁMU - POHLED MUSLIMA Z ARABSKÉ ZEMĚ

Abú z-Zubejr Šedíd Muhammed (čerstvý absolvent islámské univerzity v Medíně, KSA, fakulta Hadísu, student šejchů Abdulmuhsina a Abdurrezáka al-‘Abbád, šejcha Abdulláha al-Buchárího a dalších, přispěvatel na server Madeenah.com) ve své přednášce rozpracoval překážky kladené mezi výzvu k islámu (da’wu, islámskou osvětu) a jej&iacut

HLEDAČŮM DUCHOVNÍ PRAVDY, DÍL 3.: VÝMLUVY ODMÍTAČŮ PRAVDY

 Nyní pohovoříme o výmluvách těch, kteří smýšlejí, že Pravda není Pravdou a že není úkolem lidského života dospět ve spirituální pouti co nejdále. Uvedeme deset nejčastějších příkladů takových tvrzení a pokusíme se uvést proti nim i argumenty.

HLEDAČŮM DUCHOVNÍ PRAVDY, DÍL2.: NA DUCHOVNÍ CESTĚ

 Cesta Koránu a Sunny může být milníkem na duchovní cestě každého z nás. Každý lidský jedinec má svou osobní historii duchovnosti, svůj vlastní spirituální vývoj, který je úzce svázán s jeho vývojem psychologickým. Rovněž se odehrává v určitých fázích, u toho, kdo se kultivaci svého „uctívacího pudu“ věnuje.

HLEDAČŮM DUCHOVNÍ PRAVDY, DÍL1.: O PRAVDĚ A NÁBOŽENSTVÍ

 بسم الله الرحمان الرحيم

I ATEISTÉ UCTÍVAJÍ FALEŠNÁ BOŽSTVA

          Ateistou je nazýván ten, kdo popírá existenci Stvořitele. Je to dobrá definice, pakliže stvořitel, který je popírán, je Jediným Bohem náboženství, Jediným Pravým Stvořitelem. Protože jinak ateisté v různé stvořitele věří, ač je neuznávají pod takovým jménem.

ŠEJCH IBN BÁZ O TOM, JAK ČELIT KRIZI MUSLIMSKÉ UMMY

Muslimové často přemýšlejí, proč je potkávají neštěstí, jako je válka v Iráku, Palestině, či v jiných regionech. Na podobnou otázku odpověděl jeden z největších islámských učenců 20. století, šejch Ibn Báz, Alláh mu budiž milostiv:
 
Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého, požehnání a mír Jeho Poslu.

TROCHA MUSLIMSKÉ SEBEKRITIKY ANEB TMÁŘŮM NAVZDORY

Dnes si již většina muslimů, alespoň tedy těch aktivních a vzdělaných, uvědomuje hlubokou krizi, do které islámské společenství zabředlo a které je výsledkem několikasetleté myšlenkové stagnace a intelektuálního vakua patrné ve většině muslimy ovládaných krajin.