K zamyšlení

POUČENÍ Z PŮSTU

Islám je všezahrnujícím a dokonalým světonázorem, vírou, kterou Alláh uzákonil pro všechny světy a kterou jedinou přijímá. O tom, že není jen obřadem pro mešitu, ale celistvým způsobem přemýšlení a žití, se nyní přesvědčíme na příkladu půstu.

KAM KRÁČÍ SPOTŘEBITELSKÁ SPOLEČNOST?

"Všem, kterým není lhostejný osud a směřování současného lidstva."

Tento text je kritikou vývoje lidské společnosti z perspektivy věřícího muslima, který žije v prostředí, jež lze jednozněčně definovat jako západní a spotřebitelskou. Není napsán proto, že by autor společnost, ve které žije, nenáviděl, ale právě proto, že mu na ní až příliš záleží.

34 RAD K OCHRANĚ PŘED POKUŠENÍM

 
Šejch Abú ‘Abdulláh Hasan as-Sumálí, žák slavného šejcha Mukbil bin Hádí al-Wádi’ího stanovil tyto následující body:
 
  1. Uctívání Alláha ve dnech nepokojů je jednou z cest bezpečí.

MÁME SE BÁT ISLAMIZACE EVROPY?

BIBLICKÉ PASÁŽE ODKAZUJÍCÍ NA MUHAMMEDA, KORÁN A POSLEDNÍ POSELSTVÍ LIDSTVU

Zamyslete se nad následujícími citacemi ze Starého a Nového Zákona a jejich srovnáním s koránskými verši a s hadísy. Hovoří o posledním Zvěstovateli pravdy od Jediného Skutečného Boha, nebo je možné že hovoří o něčem jiném? Posuďte sami.

 

STARÝ ZÁKON:

ŠILOH - SILM - ISLÁM:

MUSLIMOVÉ A PÁD KOMUNISMU

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Alláhu dž.š., požehnání a mír Jeho Poslu صل الله عليه وسلم.

 

Žijeme ve společnosti, která právě slaví dvacet let pádu komunistické diktatury a svého osvobození. Vybízím nás všechny, abychom se zamysleli jaké je místo muslimů vůči těmto událostem i vůči celé evropské společnosti, která si je připomíná a pro kterou byl rok 1989 zlomový.

 

ŠEJCH AL-ALBÁNÍ O PŘEDPOVĚZENÉ VELKÉ BUDOUCNOSTI ISLÁMU

 

بسم الله الرحمان الرحيم
 
Alláh Mocný a Vznešený pravil:
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

JAKÁ JE CESTA Z NYNĚJŠÍHO PONÍŽENÍ MUSLIMŮ

 

NĚKTERÉ KORÁNSKÉ ROZUMOVÉ DŮKAZY PRO EXISTENCI BOŽÍ

Korán nás taktéž navádí na některé lehké, prosté rozumové důkazy, které potvrzují existenci Vznešeného. Tyto důkazy, se od těch filozofických liší tím, že nejsou dlouhé, komplikované a pro běžného člověka nepochopitelné.
 
 

PŘEDPOVĚZENÝ ČAS POKUŠENÍ

بسم الله الرحمان الرحيم