Vaše dotazy

SPRÁVNÁ A NESPRÁVNÁ POCHOPENÍ VÝZVY K ISLÁMU ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ

OTÁZKA: Mnozí dnes v naší zemi i po celém světě napadají koncept selefíje a obviňují selefíjskou da'wu z extremizmu, fundamentalizmu, radikálnosti a nenávisti vůči nemuslimům a konkrétně Západu, z toho, že redukuje islám na doslovné chápání textů a je původcem chaosu a teroru v muslimských i nemuslimských zemích. Mohli byste upřesnit, co pod selefíjou rozumíte vy a kde mají tato vaše tvrzení opření v Koránu?

RADA MUSLIMŮM NEDODRŽUJÍCÍM HYGIENU, BYŤ JE ISLÁMEM PŘEDEPSÁNA

OTÁZKA: Provdala jsem se do jisté muslimské země, kde s manželem žijeme. V našem vztahu a v mé aklimatizaci v daném prostředí mi dělá velký problém absolutní nedodržování základních hygienických předpisů mnoha místními lidmi. Pokud se umývají, tak jen vodou, mýdlo a čistící prostředky jsou pro ně neznámý pojem. A to jsem si myslela, jak jsou muslimové čistotní lidé. Co mi poradíte?

ŠÍŘENÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ ZACHYCUJÍCÍCH SMRT A UTRPENÍ MUSLIMŮ

OTÁZKA: Mezi muslimy v dnešní době kolují obrázky, videa a prezentace zachycující utrpení muslimů v Sýrii, Palestině, Barmě, Číně, Indii či na jiných místech. Tyto pravidelně obsahují i snímky ukazující zraněné a zabité, zmrzačené a zmasakrované lidi, do detailů včetně jejich ran apod. Účelem těchto prezentací je povzbudit muslimy, aby soucítili s obětmi, pomáhali jim či je podporovali morálně, finančně, logisticky či případně i vojensky. Je toto počínání podle islámu správné a dovolené?

RADA MANŽELŮM VZORNĚ SE CHOVAT KE SVÝM ŽENÁM

JE MUSLIMŮM DOVOLENO PROSIT ZA ZEMŘELÉ NEMUSLIMY?

OTÁZKA: Jsem muslimka, ale má rodina muslimové nejsou. Jeden z mých nejbližších příbuzných už zemřel. Mohu za něj prosit prosebnou modlitbu či prosit za odpuštění, byť zemřel jako nemuslim?

ODPOVĚĎ:

RUŠÍ DOTYK S OPAČNÝM POHLAVÍM RITUÁLNÍ OČISTU?

V MEŠITĚ JE ZAKÁZÁNO ZVEDAT HLAS

JE PODLE ISLÁMU PŘIJATELNÉ TVRZENÍ, ŽE CELÝ SVĚT ZMĚNÍŠ, KDYŽ ZMĚNÍŠ SÁM SEBE?

JE SPRÁVNÉ ZVEDNOUT SE HNED PO SKONČENÍ MODLITBY?

OTÁZKA: V mešitě vídám některé bratry, kteří se ihned po skončení společné modlitby zvednou k odchodu, ale potom postávají okolo či přede dveřmi mešity a halasně si povídají, zatímco jiní zůstávají sedět na místech, kde se předtím pomodlili. Nemyslím, že je to správné. Co o tom soudíte?

ODPOVĚĎ:

ZAHALENÍ PŘED TCHÁNEM

OTÁZKA: Jak má být muslimka oblečená před svým tchánem, pokud s ním bydlí pod jednou střechou?

ODPOVĚĎ: