Vaše dotazy

CHOV PSŮ A JINÝCH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

 OTÁZKA: Jak se islám staví k chovu domácích zvířat? Jak je to s chovem psů? Je pes podle islámu nečisté zvíře? Chtěl Muhammed vybít všechny psy, zejména ty černé? Je pravda, že jeden pes vstoupí do ráje? Dokáže Islám rozlišit mezi tím, když má psa někdo jen jako mazlíčka oproti 

KORÁNSKÝ DŮKAZ O MĚNĚNÍ DŘÍVE ZJEVENÝCH PÍSEM LIDMI

 OTÁZKA: Je někde v Koránu či v Sunně jasná narážka na to, že lidé Knihy pokřivili předešlá zjevení a sami je vlastníma rukama měnili?

ODPOVĚĎ:

ZPÍVÁNÍ DĚTEM

OTÁZKA: Jak se islám dívá na zpívání dětem? Mám na mysli např. české lidové písničky, popěvky, které dost často přináší poučení, poznávání světa kolem, ukolébavky, atd...

ODPOVĚĎ:

Děkujeme za dotaz a chválíme Vaši starost o správné pochopení předpisů Boží víry. 

MILUJ SVÉ NEPŘÁTELE

OTÁZKA: Zajímá mě, jestli se v Koránu vyskytuje obdobná výzva, jakou předkládá Ježíš v Novém Zákoně - Miluj své nepřátele.

ODPOVĚĎ:

FETWA JAKO ROZSUDEK SMRTI

 OTÁZKA: Jak je to s vyhlášením tzv. fatwa "proti" osobě - jestli tomu dobře rozumím, jedná se o svolání násilí na nějakou osobu, výzva k jejímu zabití -  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fatwas . Moc mi tento nástroj nejde dohromady s Islámem jako mírumilovným náboženstvím.

RUŠÍ KREV ABDEST?

 OTÁZKA: Ruší krev abdest? Jaké množství krve musí vytéct z rány, aby zrušilo abdest? Škrábneme-li se a vyjde jen několik kapek krve, zrušili jsme si abdest, nebo ne?

ODPOVĚĎ:

NÁZOR ISLÁMU NA SIDHÁRTU GAUTHÁMU BUDDHU

 OTÁZKA: Jaký je názor islámu a muslimů na Buddhu?

ODPOVĚĎ:

RADY OHLEDNĚ STUDIA ČESKÉHO PŘEKLADU VÝZNAMU KORÁNU

OTÁZKA: Zajímal by mne váš názor na překlady Koránu a jejich studium. Myslíte, že existuje mezi třemi překlady Koránu - Veselý, Nykl, Hrbek, nějaká složitější vazba? Od jednoho muslima jsem slyšel termín malí proroci - překladatelé Koránu. Prosím o vysvětlení.

ODPOVĚĎ:

ARGUMENTY PROTI MYŠLENÍ EXTREMISTŮ

OTÁZKA: Mohli byste vyhledat a objasnit súry a verše, které stojí proti tomu co dělají teroristé a extremisté - a které ukazují to, ze se nedrží důsledně zásad Koránu tak, jak je interpretuje?

ODPOVĚĎ:

Nejprve bych nebylo od věci vyjádřit se z islámské perspektivy o termínech, které se v této souvislosti používají.

PŘIJETÍ ISLÁMU V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

 OTÁZKA: Jak se stanu muslimkou v podmínkách ČR? Vydává se ktomu nějaký doklad?

ODPOVĚĎ: