Vaše dotazy

CO TŘEBA VĚDĚT, NEŽ JE UZAVŘENO MANŽELSTVÍ S MUSLIMEM

OTÁZKA: Má příbuzná se bude vdávat za muslima. Jak probíhá tradiční muslimská svatba? Co třeba vědět, než je uzavřeno manželství s muslimem?

ODPOVĚĎ:

JE MOŽNÉ DÁT ZEKÁT NEVĚŘÍCÍMU

OTÁZKA: Je možné dát zekát (i zekátu l-fitr) i nevěřícím?

ODPOVĚĎ:

PŘÍMLUVA KORÁNU A PŮSTU

OTÁZKA: Jak třeba chápat přímluvu Koránu a půstu, která je vzpomínána v Sunně?

ODPOVĚĎ: 

Přímluvu Koránu a půstu, která je zmíněna v hadísech Božího Posla typu: 

Recitujte Korán, protože v Den Zmrtvýchvstání přijde a bude se přimlouvat za své lidi!“ 

CENZURA V MUSLIMSKÝCH ZEMÍCH

OTÁZKA: Jak se stavíte k cenzuře v muslimských zemích?

ODPOVĚĎ:

HIERARCHIZACE NÁBOŽENSTVÍ

OTÁZKA: Jak se stavíte k hierarchizaci náboženství?

ODPOVĚĎ:

JAK VNÍMAT NÁBOŽENSKÝ FUNDAMENTALIZMUS

OTÁZKA: Jak vnímáte fundamentalismus, až už islámský nebo křesťanský?

ODPOVĚĎ:

ÚMYSL A ZVEDÁNÍ RUKOU PŘI MODLITBĚ

OTÁZKA: Pronáší se úmysl vykonat modlitbu nahlas? Kdy přesně zvedat ruce v modlitbě? Mám za to, že i před a po předklonu, ale v mešitě to dělají zdaleka ne všichni.

ODPOVĚĎ:

ULEHČENÍ PRO NOVÉ MUSLIMY

 OTÁZKA: Jaké konkrétní úlevy mají muslimové po vstupu do islámu?

ODPOVĚĎ:

ISLÁM MUHAMMEDOVY صلى الله عليه و سلم DOBY DNES

OTÁZKA: Myslíte si, že je dnes možné aplikovat islám Muhammadovy doby, tak jak se k němu dnes obrací některé skupiny?

ODPOVĚĎ:

Určitě to možné je.

SCHVALOVÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ

OTÁZKA: Je podle islámu také hříchem schvalovat nějaký hřích a trestný čin, např. vraždu, i když jde vlastně jen o slova a o názory? 

ODPOVĚĎ:

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého.