Vaše dotazy

PŘIJETÍ ISLÁMU V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

 OTÁZKA: Jak se stanu muslimkou v podmínkách ČR? Vydává se ktomu nějaký doklad?

ODPOVĚĎ:

MODLITBA - ZAJÍMAVÁ FAKTA A SOUVISLOSTI

 OTÁZKA: Mohli byste mi poskytnout nějaké další zajímavé informace o modlitbě? Všude nacházím pouze popisné informace o tom, jak modlitbu vykonávat.

ODPOVĚĎ:

POJEM SEKTA, HNUTÍ A FRAKCE V ISLÁMU

 OTÁZKA: Mohli byste objasnit, co podle islámu zahrnuje a znamená pojem sekta, frakce a hnutí?

ODPOVĚĎ:

Definice pojmu islámská sekta, frakce a hnutí je častokrát odlišné v pojetí orientalistiky, resp. islamologie a islámské nauky samé.

NEJTOLERANTNĚJŠÍ MEZHEB

 OTÁZKA: Která ze čtyřech dodnes uznávanných sunnitských právních škol je "nejtolerantnější?"

ODPOVĚĎ:

NEPOVINNÉ MODLITBY V ISLÁMU

 OTÁZKA: Zná islám i jiné modlitby, nežli pět denních povinných modliteb? 

ODPOVĚĎ:

Islám zná mimo obvyklých pěti povinných modliteb, které jsou povinností každému jednotlivému muslimovi, celou škálu dalších, nepovinných. Jsou to:

NEJLEPŠÍ ČESKÝ PŘEKLAD KORÁNU

 OTÁZKA: Jaký je nejlepší český překlad Koránu?

ODPOVĚĎ:

JE ZELENÁ BARVA ISLÁMU?

 OTÁZKA: Je zelená barvou islámu? Proč tomu tak je?

ODPOVĚĎ:

ŽENA A OBCHOD

OTÁZKA: Jaké je postavení ženy v obchodu a podnikání v arabských zemích?

ODPOVĚĎ:

ROZVOD PODLE ŠARÍ'Y

OTÁZKA: Jak probíhá podle islámského zákona rozvod? Má žena právo na rozvod?

POSTAVENÍ ŽENY V SUNNITSKÉM ISLÁMU A V ŠÍ'IZMU

OTÁZKA: Jaký je rozdíl mezi postavením ženy v sunnitském islámu a v ší'izmu?

ODPOVĚĎ: