Vaše dotazy

ZPÍVÁNÍ DĚTEM

OTÁZKA: Jak se islám dívá na zpívání dětem? Mám na mysli např. české lidové písničky, popěvky, které dost často přináší poučení, poznávání světa kolem, ukolébavky, atd...

ODPOVĚĎ:

Děkujeme za dotaz a chválíme Vaši starost o správné pochopení předpisů Boží víry. 

MILUJ SVÉ NEPŘÁTELE

OTÁZKA: Zajímá mě, jestli se v Koránu vyskytuje obdobná výzva, jakou předkládá Ježíš v Novém Zákoně - Miluj své nepřátele.

ODPOVĚĎ:

FETWA JAKO ROZSUDEK SMRTI

 OTÁZKA: Jak je to s vyhlášením tzv. fatwa "proti" osobě - jestli tomu dobře rozumím, jedná se o svolání násilí na nějakou osobu, výzva k jejímu zabití -  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fatwas . Moc mi tento nástroj nejde dohromady s Islámem jako mírumilovným náboženstvím.

RUŠÍ KREV ABDEST?

 OTÁZKA: Ruší krev abdest? Jaké množství krve musí vytéct z rány, aby zrušilo abdest? Škrábneme-li se a vyjde jen několik kapek krve, zrušili jsme si abdest, nebo ne?

ODPOVĚĎ:

NÁZOR ISLÁMU NA SIDHÁRTU GAUTHÁMU BUDDHU

 OTÁZKA: Jaký je názor islámu a muslimů na Buddhu?

ODPOVĚĎ:

RADY OHLEDNĚ STUDIA ČESKÉHO PŘEKLADU VÝZNAMU KORÁNU

OTÁZKA: Zajímal by mne váš názor na překlady Koránu a jejich studium. Myslíte, že existuje mezi třemi překlady Koránu - Veselý, Nykl, Hrbek, nějaká složitější vazba? Od jednoho muslima jsem slyšel termín malí proroci - překladatelé Koránu. Prosím o vysvětlení.

ODPOVĚĎ:

ARGUMENTY PROTI MYŠLENÍ EXTREMISTŮ

OTÁZKA: Mohli byste vyhledat a objasnit súry a verše, které stojí proti tomu co dělají teroristé a extremisté - a které ukazují to, ze se nedrží důsledně zásad Koránu tak, jak je interpretuje?

ODPOVĚĎ:

Nejprve bych nebylo od věci vyjádřit se z islámské perspektivy o termínech, které se v této souvislosti používají.

PŘIJETÍ ISLÁMU V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

 OTÁZKA: Jak se stanu muslimkou v podmínkách ČR? Vydává se ktomu nějaký doklad?

ODPOVĚĎ:

MODLITBA - ZAJÍMAVÁ FAKTA A SOUVISLOSTI

 OTÁZKA: Mohli byste mi poskytnout nějaké další zajímavé informace o modlitbě? Všude nacházím pouze popisné informace o tom, jak modlitbu vykonávat.

ODPOVĚĎ:

POJEM SEKTA, HNUTÍ A FRAKCE V ISLÁMU

 OTÁZKA: Mohli byste objasnit, co podle islámu zahrnuje a znamená pojem sekta, frakce a hnutí?

ODPOVĚĎ:

Definice pojmu islámská sekta, frakce a hnutí je častokrát odlišné v pojetí orientalistiky, resp. islamologie a islámské nauky samé.