Vaše dotazy

ÚČET V BANCE S ÚROKEM

OTÁZKA: Mám účet v bance, na kterém jsem existenčně závislý. Účet se úročí, i když zanedbatelně. Musím jej zrušit, nebo postačí, když se úroku zbavím, např. nakrmením chudých?

ODPOVĚĎ:

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého, požehnání a mír Poslu Jeho.

VÝCHOVA DÍTĚTE V ROZLOUČENÉM MANŽELSTVÍ JAKO MUSLIMA NEMUSLIMSKOU MATKOU

OTÁZKA: Kamarádka křesťanka se provdala za muslima ze země, v níž panují nyní nepokoje. Mají spolu syna, kterého se rozhodli vychovávat jako muslima. Manžel se posléze vrátil do země původu, kde má manželku a rodinu z prvního manželství, a už neodpovídá, ani nereaguje.

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI A KLÍČOVÉ POJMY MISE PROROKA MUHAMMEDA صلى الله عليه و سلم

OTÁZKA: Vysvětlíte mi prosím, kým byl kmen Kurajšovců a jakou měli spojitost s Muhammadem? Od kdy a proč se vykonává pouť do Mekky a kde se vzala Ka'ba? Je rok 622 (emigrace do Jathribu) prvním rokem islámského letopočtu? Který je dnes rok podle muslimského kalendáře? Kdo to byl Warak a jakou roli sehrál v životě Muhammeda?

JAK SE VYJADŘOVAT K SOUČASNÉ SITUACI MUSLIMSKÉHO SVĚTA A KOMUNIT MUSLIMŮ V ZAHRANIČÍ?

OTÁZKA: Jak se mám vyjádřit k současné situaci muslimského světa. Z médií se dozvídáme spíše jen negativní postoje vůči Islámu.

ODPOVĚĎ:

POSTAVENÍ HANDICAPOVANÝCH LIDÍ V ISLÁMU

OTÁZKA: Zajímalo by mě, jak se islám staví vůči postiženým lidem. Samozřejmě jedním z pilířů je například dávání almužen, je to však povinnost, která je muslimům ukládána. Nemělo by to ale spíše být přirozené, ne bráno jako to, co je povinné?

SŇATEK MUSLIMA V KOSTELE

 OTÁZKA:  Může muslim při sňatku podstoupit obřad v kostele (je-li to ve jménu stejného, Jediného Boha)? Je takto uzavřený sňatek platný?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho a všem jeho ctnostným následovníkům.

NEJLEPŠÍ MEZHEB

 OTÁZKA: Jaký mezheb je podle vás nejbližší pravému islámu?

ODPOVĚĎ:

KAM SE PODĚL "LIDOVÝ ISLÁM"?

OTÁZKA: Proč byly dříve tak dominantní různé "lidové" mystické a súfistické směry, které byly potom násilně potlačeny?

ODPOVĚĎ:

REFORMA ŠARÍ'Y?

 OTÁZKA: Je možné zreformovat šarí'u? Byla přece vytvořena, podle toho, co mi je známo z litaratury, až asi 100 let po smrti Proroka...

ODPOVĚĎ: 

CO JE TO WAHHÁBIZMUS?

 OTÁZKA: Co je to wahhábizmus? A proč ho Saúdská Arábie propaguje když nikde jinde není? Je to ten pravý islám?

ODPOVĚĎ: