Vaše dotazy

ISLÁMSKÁ MYSTIKA A FILOZOFIE

OTÁZKA: Jak se stavíte k islámským myslitelům, jako byl Ibn Tufajl a al-Farabí? Jaký je váš názor na jejich myšlenky Faná (vyvanutí) a inspirace novoplatonismem = emanace = přetékání Jedna?

ODPOVĚĎ:

ALLÁH VIDÍ VŠE

 OTÁZKA: Proč někteří muslimové říkají, že Alláh v noci nevidí a tak si omlouvají nešvary? Jak to vzniklo historicky?

ODPOVĚĎ:

SŇATEK S KŘESŤANKOU A VÝCHOVA DĚTÍ JAKO MUSLIMŮ

OTÁZKA: Jsem muslim, ženatý s Češkou, křesťankou, máme společně 2 děti. Manželství bylo uzavřeno civilním způsobem, na radnici. Chtěl bych se zeptat, zda v islámské šaria je někdy uvedeno že, dětí jsou automatický islámského vyznání, pokud je otec muslim, bez ohledu na to, zda manželka (matka) konvertuje k islámu.

CHOV PSŮ A JINÝCH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

 OTÁZKA: Jak se islám staví k chovu domácích zvířat? Jak je to s chovem psů? Je pes podle islámu nečisté zvíře? Chtěl Muhammed vybít všechny psy, zejména ty černé? Je pravda, že jeden pes vstoupí do ráje? Dokáže Islám rozlišit mezi tím, když má psa někdo jen jako mazlíčka oproti 

KORÁNSKÝ DŮKAZ O MĚNĚNÍ DŘÍVE ZJEVENÝCH PÍSEM LIDMI

 OTÁZKA: Je někde v Koránu či v Sunně jasná narážka na to, že lidé Knihy pokřivili předešlá zjevení a sami je vlastníma rukama měnili?

ODPOVĚĎ:

ZPÍVÁNÍ DĚTEM

OTÁZKA: Jak se islám dívá na zpívání dětem? Mám na mysli např. české lidové písničky, popěvky, které dost často přináší poučení, poznávání světa kolem, ukolébavky, atd...

ODPOVĚĎ:

Děkujeme za dotaz a chválíme Vaši starost o správné pochopení předpisů Boží víry. 

MILUJ SVÉ NEPŘÁTELE

OTÁZKA: Zajímá mě, jestli se v Koránu vyskytuje obdobná výzva, jakou předkládá Ježíš v Novém Zákoně - Miluj své nepřátele.

ODPOVĚĎ:

FETWA JAKO ROZSUDEK SMRTI

 OTÁZKA: Jak je to s vyhlášením tzv. fatwa "proti" osobě - jestli tomu dobře rozumím, jedná se o svolání násilí na nějakou osobu, výzva k jejímu zabití -  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fatwas . Moc mi tento nástroj nejde dohromady s Islámem jako mírumilovným náboženstvím.

RUŠÍ KREV ABDEST?

 OTÁZKA: Ruší krev abdest? Jaké množství krve musí vytéct z rány, aby zrušilo abdest? Škrábneme-li se a vyjde jen několik kapek krve, zrušili jsme si abdest, nebo ne?

ODPOVĚĎ:

NÁZOR ISLÁMU NA SIDHÁRTU GAUTHÁMU BUDDHU

 OTÁZKA: Jaký je názor islámu a muslimů na Buddhu?

ODPOVĚĎ: