Vaše dotazy

RADY OHLEDNĚ STUDIA ČESKÉHO PŘEKLADU VÝZNAMU KORÁNU

OTÁZKA: Zajímal by mne váš názor na překlady Koránu a jejich studium. Myslíte, že existuje mezi třemi překlady Koránu - Veselý, Nykl, Hrbek, nějaká složitější vazba? Od jednoho muslima jsem slyšel termín malí proroci - překladatelé Koránu. Prosím o vysvětlení.

ODPOVĚĎ:

ARGUMENTY PROTI MYŠLENÍ EXTREMISTŮ

OTÁZKA: Mohli byste vyhledat a objasnit súry a verše, které stojí proti tomu co dělají teroristé a extremisté - a které ukazují to, ze se nedrží důsledně zásad Koránu tak, jak je interpretuje?

ODPOVĚĎ:

Nejprve bych nebylo od věci vyjádřit se z islámské perspektivy o termínech, které se v této souvislosti používají.

PŘIJETÍ ISLÁMU V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

 OTÁZKA: Jak se stanu muslimkou v podmínkách ČR? Vydává se ktomu nějaký doklad?

ODPOVĚĎ:

MODLITBA - ZAJÍMAVÁ FAKTA A SOUVISLOSTI

 OTÁZKA: Mohli byste mi poskytnout nějaké další zajímavé informace o modlitbě? Všude nacházím pouze popisné informace o tom, jak modlitbu vykonávat.

ODPOVĚĎ:

POJEM SEKTA, HNUTÍ A FRAKCE V ISLÁMU

 OTÁZKA: Mohli byste objasnit, co podle islámu zahrnuje a znamená pojem sekta, frakce a hnutí?

ODPOVĚĎ:

Definice pojmu islámská sekta, frakce a hnutí je častokrát odlišné v pojetí orientalistiky, resp. islamologie a islámské nauky samé.

NEJTOLERANTNĚJŠÍ MEZHEB

 OTÁZKA: Která ze čtyřech dodnes uznávanných sunnitských právních škol je "nejtolerantnější?"

ODPOVĚĎ:

NEPOVINNÉ MODLITBY V ISLÁMU

 OTÁZKA: Zná islám i jiné modlitby, nežli pět denních povinných modliteb? 

ODPOVĚĎ:

Islám zná mimo obvyklých pěti povinných modliteb, které jsou povinností každému jednotlivému muslimovi, celou škálu dalších, nepovinných. Jsou to:

NEJLEPŠÍ ČESKÝ PŘEKLAD KORÁNU

 OTÁZKA: Jaký je nejlepší český překlad Koránu?

ODPOVĚĎ:

JE ZELENÁ BARVA ISLÁMU?

 OTÁZKA: Je zelená barvou islámu? Proč tomu tak je?

ODPOVĚĎ:

ŽENA A OBCHOD

OTÁZKA: Jaké je postavení ženy v obchodu a podnikání v arabských zemích?

ODPOVĚĎ: