Vaše dotazy

UTRACENÍ ZVÍŘETE

OTÁZKA: Je správné nechat žít zvíře i přesto to, že se očividně trápí?

ODPOVĚĎ:

Alláh ve svém zákonodárství předepsal milosrdenství vůči všemu živému, jak velí islámské pravidlo.

PRODEJ OVOCE NA ALKOHOL

OTÁZKA: Žiju v kraji, kde se hodně pěstuje vinná réva. Vím, že islám konzumaci alkoholu zakazuje, ale může muslim sklidit úrodu např. hroznů a prodat ji nemuslimovi, i když ví, že z ní tento bude lisovat mošt, ze kterého bude vyrábět víno?

ODPOVĚĎ:

PŮST V ŠAWWÁLU

OTÁZKA: Jaká jsou pravidla pro dobrovolný půst 6 dní v měsíci šawwál? Musí být půst nepřetržitý, nebo může být přerušovaný? Má přednost nahrazení promeškaných dnů v ramadánu nad tímto půstem či nikoli?

ODPOVĚĎ:

NÁZEV RAMADÁN

 OTÁZKA: Podle čeho je měsíc půstu nazván ramadánem?


ODPOVĚĎ:

Název "ramadán" patrně souvisí s arabským kořenem "r-m-d" majícím vztah k pojmům "žár, horko."

Podle jednoho vysvětlení totiž první postní měsíc proběhl za doby letního horka.

JAK JE STANOVENA FIDJA (ODKUPNÉ)

OTÁZKA: Jak je stanoveno odkupné (ar. fidja) za půst např. chronicky nemocného člověka?

ODPOVĚĎ:

Stanoveno je ve výši sadakatu l-fitr. To činí jeden sá'a (plná dvojhrst) datlí, ječmene, nebo jakékoli potraviny konzumované na daném čase a místě. 

ČIŠTĚNÍ ZUBŮ BĚHEM PŮSTU

OTÁZKA: Je možné si během půstu čistit zuby kartáčkem na zuby a pastou?

ODPOVĚĎ:

Čištění zubů během půstu miswakem, nebo i kartáčkem na zuby a pastou neruší půst. Avšak je to samozřejmě nutno provádět opatrně, aby se žádná voda nedostala do krku a do žaludku, čímž by se půst přerušil.

SOUŽITÍ MUSLIMA A ATEISTKY

OTÁZKA: Jaký je váš názor na soužití muslima a ateistky? Není to v rozporu s islámskou vírou? Může něco takového vůbec fingovat?

ODPOVĚĎ:

SAMOVOLNÝ POTRAT

 OTÁZKA: Jaký je názor muslimů na samovolný potrat?

ODPOVĚĎ:

RÁJ, PEKLO A VEZDEJŠÍ SVĚT

OTÁZKA: Někde jsem četl, že geologové na severu provedli hloubkový vrt a uslyšeli sténání obyvatel pekla. Je to skutečně možné? Vždyť koránské verše a hadísy ukazují, že do nich lidé vstoupí až v den soudu.

ODPOVĚĎ:

VZTAH ISLÁMU K TÁLIBÁNU A AL-KÁ'IDA

Otázka: Jaký je vztah islámu a Talibanu (nebo Al Kaidy apod.)?
 
Odpověď: