Vaše dotazy

ROZVOD PODLE ŠARÍ'Y

OTÁZKA: Jak probíhá podle islámského zákona rozvod? Má žena právo na rozvod?

POSTAVENÍ ŽENY V SUNNITSKÉM ISLÁMU A V ŠÍ'IZMU

OTÁZKA: Jaký je rozdíl mezi postavením ženy v sunnitském islámu a v ší'izmu?

ODPOVĚĎ:

HVĚZDA A PŮLMĚSÍC JAKO SYMBOL ISLÁMU

OTÁZKA: Je všeobecně známý symbol hvězdy a půlměsíce skutečně symbolem islámu? Jak vnikl a jaká je jeho historie?

ODPOVĚĎ:

TETOVÁNÍ

OTÁZKA: Je povoleno, abych si vytetoval na kůži arabský kaligrafický nápis "ALLÁH"?

ODPOVĚĎ: 

UMÍRÁNÍ A SMRT V ISLÁMU

OTÁZKA: Zajímám se o problematiku posledních věcí člověka. Co říká islám na téma pohřbívání a důstojné rozloučení s umírajícím muslimským občanem? Jak to probíhá v Čechách? Budu moc ráda, pokud mi poradíte, popř. mi sdělíte jak je zachována důstojnost muslimů v době jejich umírání a následně i po úmrtí.

ODPOVĚĎ:

UTRACENÍ ZVÍŘETE

OTÁZKA: Je správné nechat žít zvíře i přesto to, že se očividně trápí?

ODPOVĚĎ:

Alláh ve svém zákonodárství předepsal milosrdenství vůči všemu živému, jak velí islámské pravidlo.

PRODEJ OVOCE NA ALKOHOL

OTÁZKA: Žiju v kraji, kde se hodně pěstuje vinná réva. Vím, že islám konzumaci alkoholu zakazuje, ale může muslim sklidit úrodu např. hroznů a prodat ji nemuslimovi, i když ví, že z ní tento bude lisovat mošt, ze kterého bude vyrábět víno?

ODPOVĚĎ:

PŮST V ŠAWWÁLU

OTÁZKA: Jaká jsou pravidla pro dobrovolný půst 6 dní v měsíci šawwál? Musí být půst nepřetržitý, nebo může být přerušovaný? Má přednost nahrazení promeškaných dnů v ramadánu nad tímto půstem či nikoli?

ODPOVĚĎ:

NÁZEV RAMADÁN

 OTÁZKA: Podle čeho je měsíc půstu nazván ramadánem?


ODPOVĚĎ:

Název "ramadán" patrně souvisí s arabským kořenem "r-m-d" majícím vztah k pojmům "žár, horko."

Podle jednoho vysvětlení totiž první postní měsíc proběhl za doby letního horka.

JAK JE STANOVENA FIDJA (ODKUPNÉ)

OTÁZKA: Jak je stanoveno odkupné (ar. fidja) za půst např. chronicky nemocného člověka?

ODPOVĚĎ:

Stanoveno je ve výši sadakatu l-fitr. To činí jeden sá'a (plná dvojhrst) datlí, ječmene, nebo jakékoli potraviny konzumované na daném čase a místě.