Vaše dotazy

V ČEM JE ZÁKAZ NAPODOBOVAT NEVĚŘÍCÍ

Otázka: Jak poznáme, že daný čin spadá do napodobování nevěřících? Co patří do tohoto zákazu a co nikoli? Může muslim nosit oblek?


HAZARD

Otázka: Co spadá do hazardu a co ne?

 

KDY ŽENA MŮŽE OPUSTIT DŮM?

OTÁZKA: Jaký je právní status jednání ženy, která opouští svůj dům? Za jakých podmínek a při jakých příležitostech může muslimka dům opustit?

ODPOVĚĎ: Děkujeme za podnětný dotaz. 

CO JE TO INOVACE? CO DO NÍ SPADÁ?

 

Otázka: Co znamená pojem bid'a - inovace? Je každá inovace špatná? Jak se potom vyrovnávat s lidským pokrokem?

Odpověď:

 

NÁBOŽENSKÁ A NENÁBOŽENSKÁ ZNALOST

Otázka: V mnoha islámských publikacích nacházíme pod pojmem znalost jen texty týkající se znalosti náboženské. Jak je to ovšem se znalostí světskou? Vybízí Korán a Sunna také k hledání světské znalosti?

Odpověď

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho.

MUSLIMOVÉ, NEMUSLIMOVÉ A ŠARÍ'A

otázka:

ZÁKAZ VEPŘOVÉHO MASA

 

Otázka: Již několik let pracuji v zahraničí s lidmi muslimského vyznání a narážím na otázku, proč se zdržují konzumace vepřového masa. Každý z nich říká něco jiného. Protože se zajímám o cizí jazyky a náboženství, prosím vás o exaktní odpověď.

Odpověď:

VÁLKA, NEBO RESPEKT?

Otázka: Alláh říká "bojujte proti bezvěrcům (katolíci?)" a zároveň také "respektujte všechna vyznání"- není v tom rozpor?

Odpověď:

NÁBOŽENŠTÍ EXTREMISTÉ A RADIKÁLOVÉ

Otázka: Odkud berou extremisté a radikálové svá chápání džihádu? Kolik jich mezi muslimy je? Jaké cíle sledují? J radikalizmus vývojovou fází všech náboženství?

Odpověď:

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Bohu, požehnání a mír jeho Poslu.

Předně děkujeme za zajímavý a podnětný dotaz.

ZÁKAZ ZOBRAZOVAT ŽIVÉ BYTOSTI

Otázka: Jak je to se zobrazováním živých bytostí?

 

Odpověď: